Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

2 Plan wystąpienia Cel prezentacji
Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Zawody przyszłości Podsumowanie

3 Cel prezentacji CEL PREZENTACJI
Przedstawienie syntezy z raportu dotyczącego strategii szkolnictwa wyższego w formie najważniejszych wniosków z przeanalizowanych polskich i zagranicznych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w UE i na świecie

4 Cel prezentacji RAPORT
Tytuł: Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą (analiza foresightów i dokumentów strategicznych) Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykonawca: Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy „DOSKOMP” Sp. z o.o. Autor: dr hab. Joanna Paliszkiewicz Ekspert: dr hab. Michał Pietrzak Współpracownicy: Dr Marzena Chmielewska, Dr Aleksandra Chlebicka, mgr Agnieszka Rola, mgr Michał Szydłowski Objętość: 186 stron Zakres: 9 krajów oraz UE jako całość (60 dokumentów) Źródła: 70 pozycji bibliograficznych (45 w j. angielskim, 23 w j. polskim, 1 w j. francuskim, 1 w j. niemieckim)

5 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
POLSKA Ernst&Young: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich): Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego Najważniejsze strategie, które powstały w Polsce to: strategia rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego opracowana przez Ernst&Young i Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnie w ramach projektu środowiskowego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

6 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MISJA Strategia E&Y/IBNGR Różnorodność misji uczelni: kolegia akademickie, uczelnie zawodowe, uczelnie akademickie, uczelnie badawcze Strategia i raporty KRASP Różnorodność misji uczelni: wyodrębnienie statusu uczelni badawczych (kilkanaście) i flagowych (kilka)

7 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA KLIENTA Strategia E&Y/IBNGR Stypendia socjalne Likwidacja studiów niestacjonarnych na rzecz studiów w trybie przedłużonym Częściowe odchodzenie od centralizmu w zakresie definiowania kierunków i programów, ale wspieranie niektórych kierunków poprzez kontrakty na kształcenie Strategia i raporty KRASP Zapewnienie powszechnego dostępu do studiów I stopnia Likwidacja barier społeczno-ekonomicznych - system stypendialny i kredytowy Stopniowa eliminacja studiów niestacjonarnych Elementy centralizmu - definiowanie priorytetów społeczno-gospodarczych i na tej podstawie propagowanie tworzenia kierunków, w tym interdyscyplinarnych; wsparcie państwa dla drogich kierunków

8 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA PROCESÓW Strategia E&Y/IBNGR Centralizm w zakresie zapewniania jakości -zwiększanie roli akredytacji dydaktyki (PKA) i badań (KEJN) Zakres realizowanych procesów wzbogacony o transfer wiedzy do gospodarki Nacisk na efektywność Strategia i raporty KRASP Centralizm w zakresie jakości - aktywna rola państwa w kształtowaniu wymagań Zakres realizowanych procesów wzbogacony o transfer wiedzy do gospodarki Ekonomizacja funkcjonowania uczelni

9 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA POTENCJAŁU Strategia E&Y/IBNGR Ograniczenie wielozatrudnienia Większy nacisk na osiągnięcia naukowe i zawodowe niż na stopnie i tytuły Zmiany w zakresie zarządzania uczelnią -rozdzielenie funkcji nadzoru właścicielskiego, przedstawicielstwa i zarządzania Strategia i raporty KRASP Eliminacja wielozatrudnienia maks. 0,5 etatu na drugiej uczelni Elastyczna polityka kadrowa; znaczący wzrost wynagrodzeń Wzmocnienie kompetencji i roli rektora kosztem ciał kolegialnych; wprowadzenie rady powierniczej Motywowanie do tworzenia związków uczelni w celu koncentracji potencjału badawczego

10 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce – c.d. PERSPEKTYWA FINANSOWA Strategia E&Y/IBNGR Wzrost finansowania niepublicznego Zachowanie darmowości - w ramach kontraktów z uczelniami państwowymi i prywatnymi na kształcenie Strategia i raporty KRASP Znaczący wzrost finansowania niepublicznego; Wprowadzanie odpłatności za wszystkie typy studiów Równość uczelni prywatnych i publicznych w konkurowaniu o środki Budżety zadaniowe dla szkolnictwa wyższego

11 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
WĘGRY modernizacja struktury kierunków nauczania podniesienie efektywności zarządzania edukacją i działalnością naukową zapewnienie finansowej niezależności instytucjom szkolnictwa wyższego promocja prywatnego finansowania i wzmocnienie współpracy między różnymi sektorami w zakresie badań naukowych podniesienie autonomii instytucji szkolnictwa wyższego

12 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
HISZPANIA tworzenie klastrów konsolidacja technologicznych klastrów prowadzenie prac badawczo-rozwojowych rozwój specjalistycznych badań zatrudnienie najlepszych badaczy, nauczycieli/wykładowców i studentów z kraju i z zagranicy

13 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
FRANCJA Utworzenie Ministerstwa Przyszłości Tworzenie centrów innowacyjności Zwiększenie zaangażowania w badania i rozwój Unii Europejskiej

14 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
NIEMCY Przygotowanie uczelni do procesu uczenia się przez całe życie Przygotowanie uczelni do zmian demograficznych Dostosowanie uczelni do zmian w społeczeństwie - życie w sieci (internetowej)

15 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
IRLANDIA Ścieżki kariery w priorytetowych obszarach Rozwój zawodowego nauczycieli szkół podstawowych Zachęcanie wysoko wykwalifikowanych zagranicznych studentów ICT do przyjazdu, nauki i pracy w Irlandii Wykształcenie większej liczby absolwentów z silnymi umiejętnościami inżynieryjnymi Poprawa kształcenia podyplomowego Organizowanie staży przemysłowych dla studentów

16 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
WIELKA BRYTANIA Kreowanie potencjału miast i ich mieszkańców Wspomaganie odnowy gospodarczej Zapewnienia zdolności do współpracy z innymi uczelniami i biznesem

17 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
Inicjowanie i wspieranie badań na temat szkolnictwa wyższego Poprawa systemu kształcenia i rozwoju ludzi nauki Rozwój zintegrowanych programów badawczych UNIA EUROPEJSKA

18 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
TAJLANDIA Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla wspierania e-learningu Rozwój e-adminstracji Rozwój kampusów naukowych, wspieranie festiwali i wystaw naukowych Rozwój systemu edukacji kładącego nacisk na matematykę Rozwój umiejętności technicznych Rozwój umiejętności myślenia abstrakcyjnego

19 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów
USA Kreowanie współpracy pomiędzy uczelniami a instytucjami państwowymi Zmniejszanie kosztów Zmniejszenie ilości procedur Stałe monitorowanie jakości nauki oraz opinii studentów Przejrzystość i odpowiedzialność w zakresie programów studiów i kosztów Otwarcie się na nowe pomysły oraz innowacje, które podniosą jakość uczelni Podejście marketingowe do zarządzania uczelnią

20 Zawody przyszłości Biotechnologia klonowanie długość życia

21 Zawody przyszłości Nanotechnologia

22 Rynek zdrowej żywności
Zawody przyszłości Rynek zdrowej żywności np. biorolnik

23 Zawody przyszłości Ochrona środowiska „odkażacz” środowiska

24 Opieka nad ludźmi i ochrona zdrowia
Zawody przyszłości Opieka nad ludźmi i ochrona zdrowia poradnictwo medyczne „domowa” pomoc i opieka medyczna menedżerowie szpitali i placówek opieki chirurdzy plastyczni instruktorzy fitness, dietetycy, fizjoterapeuci

25 Zawody przyszłości Finanse e-bankowcy, ubezpieczyciele, telebanking
centra interaktywnej i elektronicznej obsługi klientów scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektowanie i obsługa pakietów usług finansowych

26 Zawody przyszłości Edukacja szkoleniowcy i trenerzy doradcy zawodowi

27 Zawody przyszłości Bezpieczeństwo negocjatorzy
ochroniarze, opiekunowie mienia

28 Zawody przyszłości Rozrywka media hotelarstwo organizacja podróży

29 Podsumowanie Elementy wspólne w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego Zapewnienie jakości w sytuacji umasowienia kształcenia Przedsiębiorczy uniwersytet - transfer wiedzy do praktyki Interdyscyplinarność badań i kształcenia Internacjonalizacja badań i kształcenia - mobilność Kształcenie ustawiczne Zwiększenie nacisku na nauki techniczne i przyrodnicze Rola technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT)

30 „Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 01 Warszawa, Warszawa,


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google