Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Dr hab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Dr hab."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

2 Plan wystąpienia Cel prezentacji Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Zawody przyszłości Podsumowanie

3 Cel prezentacji CEL PREZENTACJI Przedstawienie syntezy z raportu dotyczącego strategii szkolnictwa wyższego w formie najważniejszych wniosków z przeanalizowanych polskich i zagranicznych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w UE i na świecie

4 Cel prezentacji RAPORT Tytuł: Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą (analiza foresightów i dokumentów strategicznych) Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykonawca: Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy DOSKOMP Sp. z o.o. Autor: dr hab. Joanna Paliszkiewicz Ekspert: dr hab. Michał Pietrzak Współpracownicy: Dr Marzena Chmielewska, Dr Aleksandra Chlebicka, mgr Agnieszka Rola, mgr Michał Szydłowski Objętość: 186 stron Zakres: 9 krajów oraz UE jako całość (60 dokumentów) Źródła: 70 pozycji bibliograficznych (45 w j. angielskim, 23 w j. polskim, 1 w j. francuskim, 1 w j. niemieckim)

5 Ernst&Young: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich): Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego POLSKA Przegląd dokumentów strategicznych według krajów

6 Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MISJA Strategia E&Y/IBNGR Różnorodność misji uczelni: kolegia akademickie, uczelnie zawodowe, uczelnie akademickie, uczelnie badawcze Strategia i raporty KRASP Różnorodność misji uczelni: wyodrębnienie statusu uczelni badawczych (kilkanaście) i flagowych (kilka)

7 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA KLIENTA Strategia E&Y/IBNGR Stypendia socjalne Likwidacja studiów niestacjonarnych na rzecz studiów w trybie przedłużonym Częściowe odchodzenie od centralizmu w zakresie definiowania kierunków i programów, ale wspieranie niektórych kierunków poprzez kontrakty na kształcenie Strategia i raporty KRASP Zapewnienie powszechnego dostępu do studiów I stopnia Likwidacja barier społeczno- ekonomicznych - system stypendialny i kredytowy Stopniowa eliminacja studiów niestacjonarnych Elementy centralizmu - definiowanie priorytetów społeczno-gospodarczych i na tej podstawie propagowanie tworzenia kierunków, w tym interdyscyplinarnych; wsparcie państwa dla drogich kierunków

8 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA PROCESÓW Strategia E&Y/IBNGR Centralizm w zakresie zapewniania jakości - zwiększanie roli akredytacji dydaktyki (PKA) i badań (KEJN) Zakres realizowanych procesów wzbogacony o transfer wiedzy do gospodarki Nacisk na efektywność Strategia i raporty KRASP Centralizm w zakresie jakości - aktywna rola państwa w kształtowaniu wymagań Zakres realizowanych procesów wzbogacony o transfer wiedzy do gospodarki Ekonomizacja funkcjonowania uczelni

9 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce - c.d. PERSPEKTYWA POTENCJAŁU Strategia E&Y/IBNGR Ograniczenie wielozatrudnienia Większy nacisk na osiągnięcia naukowe i zawodowe niż na stopnie i tytuły Zmiany w zakresie zarządzania uczelnią -rozdzielenie funkcji nadzoru właścicielskiego, przedstawicielstwa i zarządzania Strategia i raporty KRASP Eliminacja wielozatrudnienia maks. 0,5 etatu na drugiej uczelni Elastyczna polityka kadrowa; znaczący wzrost wynagrodzeń Wzmocnienie kompetencji i roli rektora kosztem ciał kolegialnych; wprowadzenie rady powierniczej Motywowanie do tworzenia związków uczelni w celu koncentracji potencjału badawczego

10 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Założenia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce – c.d. PERSPEKTYWA FINANSOWA Strategia E&Y/IBNGR Wzrost finansowania niepublicznego Zachowanie darmowości - w ramach kontraktów z uczelniami państwowymi i prywatnymi na kształcenie Strategia i raporty KRASP Znaczący wzrost finansowania niepublicznego; Wprowadzanie odpłatności za wszystkie typy studiów Równość uczelni prywatnych i publicznych w konkurowaniu o środki Budżety zadaniowe dla szkolnictwa wyższego

11 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów modernizacja struktury kierunków nauczaniapodniesienie efektywności zarządzania edukacją i działalnością naukowązapewnienie finansowej niezależności instytucjom szkolnictwa wyższego promocja prywatnego finansowania i wzmocnienie współpracy między różnymi sektorami w zakresie badań naukowych podniesienie autonomii instytucji szkolnictwa wyższego WĘGRY

12 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów tworzenie klastrówkonsolidacja technologicznych klastrów prowadzenie prac badawczo-rozwojowych rozwój specjalistycznych badań zatrudnienie najlepszych badaczy, nauczycieli/wykładowców i studentów z kraju i z zagranicy HISZPANIA

13 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Utworzenie Ministerstwa PrzyszłościTworzenie centrów innowacyjnościZwiększenie zaangażowania w badania i rozwój Unii Europejskiej FRANCJA

14 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Przygotowanie uczelni do procesu uczenia się przez całe życiePrzygotowanie uczelni do zmian demograficznychDostosowanie uczelni do zmian w społeczeństwie - życie w sieci (internetowej) NIEMCY

15 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Ścieżki kariery w priorytetowych obszarachRozwój zawodowego nauczycieli szkół podstawowych Zachęcanie wysoko wykwalifikowanych zagranicznych studentów ICT do przyjazdu, nauki i pracy w Irlandii Wykształcenie większej liczby absolwentów z silnymi umiejętnościami inżynieryjnymi Poprawa kształcenia podyplomowegoOrganizowanie staży przemysłowych dla studentów IRLANDIA

16 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów WIELKA BRYTANIA Kreowanie potencjału miast i ich mieszkańców Wspomaganie odnowy gospodarczej Zapewnienia zdolności do współpracy z innymi uczelniami i biznesem

17 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Inicjowanie i wspieranie badań na temat szkolnictwa wyższegoPoprawa systemu kształcenia i rozwoju ludzi naukiRozwój zintegrowanych programów badawczych UNIA EUROPEJSKA

18 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla wspierania e- learningu Rozwój e-adminstracjiRozwój kampusów naukowych, wspieranie festiwali i wystaw naukowychRozwój systemu edukacji kładącego nacisk na matematykęRozwój umiejętności technicznychRozwój umiejętności myślenia abstrakcyjnego Przegląd dokumentów strategicznych według krajów TAJLANDIA

19 Przegląd dokumentów strategicznych według krajów Kreowanie współpracy pomiędzy uczelniami a instytucjami państwowymiZmniejszanie kosztówZmniejszenie ilości procedurStałe monitorowanie jakości nauki oraz opinii studentówPrzejrzystość i odpowiedzialność w zakresie programów studiów i kosztówOtwarcie się na nowe pomysły oraz innowacje, które podniosą jakość uczelniPodejście marketingowe do zarządzania uczelnią USA

20 Zawody przyszłości klonowanie długość życia Biotechnologia

21 Zawody przyszłości Nanotechnologia

22 Zawody przyszłości np. biorolnik Rynek zdrowej żywności

23 Zawody przyszłości odkażacz środowiska Ochrona środowiska

24 Zawody przyszłości poradnictwo medyczne domowa pomoc i opieka medyczna menedżerowie szpitali i placówek opieki chirurdzy plastyczni instruktorzy fitness, dietetycy, fizjoterapeuci Opieka nad ludźmi i ochrona zdrowia

25 Zawody przyszłości e-bankowcy, ubezpieczyciele, telebanking centra interaktywnej i elektronicznej obsługi klientów scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektowanie i obsługa pakietów usług finansowych Finanse

26 Zawody przyszłości szkoleniowcy i trenerzy doradcy zawodowi Edukacja

27 Zawody przyszłości negocjatorzy ochroniarze, opiekunowie mienia Bezpieczeństwo

28 Zawody przyszłości media hotelarstwo organizacja podróży Rozrywka

29 Podsumowanie Elementy wspólne w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego Zapewnienie jakości w sytuacji umasowienia kształcenia Przedsiębiorczy uniwersytet - transfer wiedzy do praktyki Interdyscyplinarność badań i kształcenia Internacjonalizacja badań i kształcenia - mobilność Kształcenie ustawiczne Zwiększenie nacisku na nauki techniczne i przyrodnicze Rola technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT)

30 Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania Warszawa,


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Dr hab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google