Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” Model Absolwenta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” Model Absolwenta"— Zapis prezentacji:

1 Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” Model Absolwenta
Dla Gospodarki Opartej na Wiedzy Krzysztof Dołowy Rafał Stefański Iwona Nowicka 28 IV 2011

2 Gospodarka Oparta na Wiedzy - GOW
Gospodarka XIX wieczna (przemysł ciężki) – główne nakłady – infrastruktura Np.: koleje, kopalnie, huty, fabryki – brak nakładów na Badania i Rozwój Gospodarka Oparta na Wiedzy – większość nakładów to wydatki na Badania i Rozwój Np. produkty informatyki i biotechnologii

3 Dziś kształcimy dwie grupy studentów:
Profesjonalistów: lekarzy, weterynarzy, inżynierów, architektów, prawników, informatyków, artystów – 40-50% Z tego połowę niepotrzebnie Rynkowych: pedagogów, ekonomistów, zarządców personelem itd. Za pieniądze

4 1. Twórców Wiedzy przydatnej dla GOW:
Dla Gospodarki Opartej na Wiedzy potrzebne są dwie nowe kategorie absolwentów: 1. Twórców Wiedzy przydatnej dla GOW: 1-2% wszystkich studentów, wyłonionych z pośród najlepszych absolwentów liceów i selekcjonowanych podczas studiów I i II stopnia. Kształconych w trybie indywidualnym przez naukowców mających osiągnięcia naukowe porównywalne z USA w dziedzinach ważnych dla GOW zwłaszcza: biotechnologii, nowych materiałach, technikach tele- i informatycznych. W Uczelni Wyższej Nowego Typu – finansowanych na poziomie najlepszych Uczelni Europejskich Cel: wyedukowanie grupy ludzi prowadzących badania na najwyższym światowym poziomie i rozumiejący najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki.

5 2. Twórców Gospodarki Opartej na Wiedzy:
Dla Gospodarki Opartej na Wiedzy potrzebne są dwie nowe kategorie absolwentów: 2. Twórców Gospodarki Opartej na Wiedzy: 30% absolwentów studiów I i II stopnia. Kształcenie powinno być interdyscyplinarne i możliwie szerokie, zwłaszcza podczas studiów I stopnia. Oprócz przedmiotów wykładanych na dzisiejszych uczelniach, integralną częścią programu powinno być zdobycie umiejętności w prowadzeniu „small business”u w Polsce 2030 roku zwłaszcza od strony prawno-administracyjno-skarbowej. Wymagana powinna być doskonała czynna znajomość języka angielskiego i praktycznego używania technik informatycznych. Oprócz tych przedmiotów konieczne jest także ćwiczenie umysłu przez przedmioty abstrakcyjne - dla umysłów ścisłych matematyki, dla humanistycznych - logiki i filozofii.

6 2. Twórców Gospodarki Opartej na Wiedzy:
Dla Gospodarki Opartej na Wiedzy potrzebne są dwie nowe kategorie absolwentów: 2. Twórców Gospodarki Opartej na Wiedzy: Cel: wyedukowanie znacznej grupy ludzi elastycznych, o szerokiej wiedzy potrafiący się uczyć i zmieniać zawód, zdolnych do samodzielnego tworzenia przedsiębiorstw, w tym w sektorze GOW wspólnie z Twórcami Wiedzy.

7 Powstanie GOW wymaga przeznaczenia znacznych dodatkowych funduszy na naukę i szkolnictwo wyższe.
Utworzenie Uczelni Nowego typu (najwyżej 2-3 w Polsce) wymaga politycznej wizji i odwagi przeznaczenia na nie wielokrotnie wyższych pieniędzy niż na pozostałe uczelnie. Zmiana programu studiów z „wąskiego” i „głębokiego” wykształcenia na „szerokie” i „płytkie” wymaga ingerencji rządu. Zdecydowana większość ekspertów wątpiła w prawdopodobieństwo zbudowania GOW w Polsce.

8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 01 Warszawa,


Pobierz ppt "Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” Model Absolwenta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google