Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w resorcie pracy 1 Grażyna Morys-Gieorgica Grazyna.Morys-Gieorgica@mpips.gov.pl _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

2 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Podstawowe kierunki zmian 1.radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 2.zwiększenie dostępu do usług rynku pracy 3.preferencje dla realizowania procesów kształcenia ustawicznego czy szerzej – inwestowania w kapitał ludzki 4.modyfikacja systemu wypłat zasiłków dla bezrobotnych 2 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

3 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1. Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES. obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ zwiększanie motywacji do uczestnictwa w działaniach aktywizujących poprzez wyższe zachęty finansowe wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami 3

4 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Zwiększenie dostępu do usług 2.Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy poszerzenie grona beneficjentów usług rynku pracy uproszczenie procesu rejestracji i pozyskiwania informacji o osobach poszukujących pracy większe wsparcie w zakresie finansowania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług rozszerzenie działań urzędu pracy wobec pracodawców w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wyodrębnianie i aktywizacja bezrobotnych potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy w ramach programów specjalnych ułatwienie działania agencjom zatrudnienia 4 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

5 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Preferencje dla realizowania procesów kształcenia ustawicznego (inwestowanie w kapitał ludzki) 3.Preferencje dla realizowania procesów kształcenia ustawicznego (inwestowanie w kapitał ludzki) zliberalizowanie warunków korzystania z funduszu szkoleniowego wprowadzenie nowego instrumentu rynku pracy - przygotowania zawodowego dorosłych możliwość uzyskiwania przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji zawodowych, poświadczonych świadectwem uzyskania tytułu zawodowego, świadectwem czeladniczym lub zaświadczeniem instytucji szkoleniowej, po ukończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowanych w oparciu o umowy zawierane między urzędami pracy a pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi 5 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

6 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Ogólnodostępne bazy danych: Modułowe programy szkolenia zawodowego w zakresie poradnictwa zawodowego Standardy kwalifikacji zawodowych w zakresie poradnictwa zawodowego http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 6 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

7 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ PORADNICTWO ZAWODOWE TROCHĘ STATYSTYKI Liczba doradc ó w zawodowych w UP w latach 2005-2007

8 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 8 PORADNICTWO ZAWODOWE TROCHĘ STATYSTYKI Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych latach 2005-2007

9 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 9 PORADNICTWO ZAWODOWE TROCHĘ STATYSTYKI Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych latach 2005-2007

10 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 10 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy stymulowanie rozwoju kadry PSZ rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego MPiPSMPiPS

11 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________. 11 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego Dz.U. Nr 238 z 2004r. poz.2393 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego Dz.U. Nr 238 z 2004r. poz.2393 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracownik ó w publicznych służb zatrudnienia Dz.U. Nr 186 z 2006r. poz.1373 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracownik ó w publicznych służb zatrudnienia Dz.U. Nr 186 z 2006r. poz.1373 AKTY WYKONAWCZE dot. PORADNICTWA ZAWODOWEGO lub DORADCÓW ZAWODOWYCH

12 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________. 12 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczeg ó łowych warunk ó w prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczeg ó łowych warunk ó w prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314

13 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________. 13 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Standardy usług określają: jak postępować muszą urzędy realizując podstawowe usługi rynku pracy, jaka powinna być kolejność działań przez nie podejmowanych, jaki powinien być zakres i kierunki przepływu informacji pomiędzy stanowiskami w urzędzie pracy, odpowiedzialnymi za oferowanie poszczeg ó lnych usług w jakich terminach urząd zobowiązany jest do podjęcia określonych działań na rzecz klient ó w

14 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warunki realizacji podstawowych usług rynku pracy Warunki, decydujące o tym, że urzędy pracy mogą świadczyć podstawowe usługi rynku pracy na odpowiednim poziomie jakości. Należą do nich: formy pracy, dokumentacja prowadzonych działań i zakres gromadzonych danych, wymagania co do liczby specjalistów zatrudnionych do realizacji poszczególnych usług wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi

15 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 15 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Projekt Eurodoradztwo Polska Euroguidance Poland Organizowanie szkoleń dla pracownik ó w publicznych służb zatrudnienia Opracowywanie i wydawanie publikacji Prowadzenie strony internetowej projektu Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach z obszaru poradnictwa zawodowego Upowszechnianie dobrych praktyk

16 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 16 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

17 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Publikacje zaplanowane na 2008 r. Raport pt.: Kompleksowa analiza świadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników Raport pt.: Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w latach 2002-2006 Standardy podstawowych usług rynku pracy – pytania i odpowiedzi (wraz z CD-ROM)

18 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Spotkania i seminaria Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój poradnictwa zawodowego – seminaria Integracja usług poradnictwa zawodowego Seminarium dla przedstawicieli Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich Seminarium dla liderów klubów pracy Seminarium dla przedstawicieli CIiPKZ WUP Projekt Eurodoradztwo Polska

19 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Grupa robocza ds. szkolenia kadry Sieci Euroguidance Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Organizacja seminariów dla kadry Sieci Euroguidace: Multikulturowe poradnictwo zawodowe, Warszawa, 26-28 maj 2008 r. Poradnictwo na Odległość Larnaca (Cypr), 22-24 październik 2008 r. Projekt Eurodoradztwo Polska Projekt Eurodoradztwo Polska

20 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 20 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

21 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 21 Europejska Sieć Poradnictwa Zawodowego Lifelong Guidance Policy Network Gł ó wnym celem Sieci jest wsp ó łpraca w zakresie rozwoju polityki i system ó w poradnictwa zawodowego przez całe życie

22 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 22 Sieć Euroguidance Publiczne Służby Zatrudnienia FEDORA & IAEVG Ministerstwa i inne instytucje centralne ICCDPP OECD Grupy Ekspertów KE ds. Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego - Konferencja co 2 lata SIEĆ CAŁOŻYCIOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO Wykorzystanie rezultatów pracy Projekty LLP Instytucje badawcze Praktycy poradnictwa zawodowego

23 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 23 samorząd Agencje zatrudnienia szkoły wyższe instytucje badawcze instytuty naukowe uniwersytety klienci ZG ZZDZ MNiSW MON MPiPS KG OHP MEN DRP KOWEZiU TWORZENIE SIECI WSP Ó ŁPRACY

24 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ NOWE INICJATYWY NA RZECZ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I KLUBÓW PRACY 24 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008

25 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Narzędzia Kwestionariusz Preferencji Zawodowych: - projekt realizowany w latach 2004-2005 - wdrożenie w urzędach pracy 2007 r. - pierwszy etap szkolenia doradców 2007r. 25 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008

26 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Narzędzia Projekt Rozbudowa i aktualizacja baz danych programu Doradca 2000: - wersja on-line dotępna dla wszystkich zawiera moduły Edukacja, Zawody, Forum dyskusyjne doradców zawodowych - wersja off- line – (800 płyt instalacyjnych) zawiera moduł Klient oraz pliki multimedialne 26 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008

27 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Nowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Zarządzanie zasobami informacji niezbędnymi dla realizacji usług rynku pracy Szkolenia dla doradców zawodowych z umiejętności stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych 27 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008

28 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Nowe działania Departamentu Rynku Pracy Aktualizacja charakterystyk zawodów: 300 nowych charakterystyk w 2008 r. Opracowanie nowej wersji programu szkolenia Klub Pracy 28 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008

29 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ 29 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008 29 Czego brak poradnictwu ? Spójnego systemu kształcenia Rekomendowanych instytucji szkoleniowych Systemu potwierdzania kompetencji Rzetelnych badań i kompleksowych analiz Dobrego zaplecza metodycznego Rekomendowanych narzędzi i metod Wspólnej bazy zasobów informacji zawodowej Pełnej wiedzy o wzajemnych działaniach Wymiany informacji i dobrych praktyk Brak koordynacji działań różnych instytucji Brak współpracy

30 Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________ Dziękuję za uwagę Grazyna.Morys-Gieorgica@mpips.gov.pl 30 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warszawa 10 – 11 czerwca 2008


Pobierz ppt "Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Lubniewice, 8-10 październik, 2008 r. ______________________________________________________________________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google