Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Obszar Gospodarczy Michał Olszewski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Obszar Gospodarczy Michał Olszewski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Obszar Gospodarczy Michał Olszewski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

2 Fundusze UE dla Polski Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne –programy krajowe –Inicjatywy Wspólnot Fundusz Spójności Programy Wspólnotowe Środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego Fundusz Schengen

3 Histora EOG EFTA Europejski Obszar Gospodarczy (1.01.94) –3 państwa EFTA –12 państw UE (1994) –3 nowe państwa (1995) –10 nowych państw (2004) Polska - EOG - 14 października 2003r. –Wejście w życie 1 maja 2004r.

4 Założenia EOG Udział w politykach wspólnotowych Wspólne prawo w handlu i w gospodarce - udział w Jednolitym Rynku W zamian za dostęp państwa finansują pomoc dla najuboższych krajów UE: –Instrument EOG –Norweski Instrument Finansowy Każde państwo UE podpisuj e jednocześnie układ EOG

5 Założenia pomocy EOG Finansowanie z państw EOG: –Norwegia, Islandia, Lichtentstein 10 państw 13 państw

6 Założenia EOG Finansowanie - 2004 - 2009

7 Udział Polski Budżet pomocy (2004-2009): –EOG - 281 mln –Norwegia - 278 mln Budżet pomocy - roczne transze –EOG - ok. 56 mln –Norwegia - ok. 56 mln Instytucja zarządzająca –Ministerstwo Gospodarki

8 Zakres pomocy EOG

9 Zakres pomocy Norwegia

10 Podział środków EOG

11 Podział środków Norwegia

12 Ochrona środowiska (EOG) Zakres inwestycji: –podłączenia do sieci cieplnych, –wymiana źródeł energii cieplnej, –prace termomodernizacyjne, –energia odnawialna, –gospodarko wodno-ściekowa dla aglomeracji poniżej 2 000 RLM, –organizacja selektywnej zbiórki odpadów w gminach, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk.

13 Ochrona środowiska (EOG) Beneficjenci: –jst: gminy, powiaty, województwa, –związki komunalne, –przedsiębiorstwa komunalne, –inne jednostki publiczne Instytucja wdrażająca - EKOFUNDUSZ Instytucja nadzorująca - Ministerstwo Środowiska Dofinansowanie - 85% (max. 2 mln )

14 Kultura (EOG) Zakres inwestycji: –renowacja obiektów i zespołów zabytkowych, –rewaloryzacja zespołów fortyfikacyjnych, –rewitalizacja zabytkowych obiektów poprzemysłowych, –zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, –publiczne instytucje kultury, –konserwacja zabytków ruchomych, –zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem, –ograniczenie ruchu kołowego, –zabytkowe obiekty zieleni miejskiej

15 Kultura (EOG) Beneficjenci: –jst: gminy, powiaty, województwa, –związki komunalne, –przedsiębiorstwa komunalne, –inne jednostki publiczne –organizacje pozarządowe, –kościoły i związki wyznaniowe, –przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego działające non profit Instytucja wdrażająca - M.Kultury


Pobierz ppt "Europejski Obszar Gospodarczy Michał Olszewski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google