Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Obszar Gospodarczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Obszar Gospodarczy"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Obszar Gospodarczy
Michał Olszewski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

2 Fundusze UE dla Polski Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne
programy krajowe Inicjatywy Wspólnot Fundusz Spójności Programy Wspólnotowe Środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego Fundusz Schengen

3 Histora EOG EFTA Europejski Obszar Gospodarczy (1.01.94)
3 państwa EFTA 12 państw UE (1994) 3 nowe państwa (1995) 10 nowych państw (2004) Polska - EOG - 14 października 2003r. Wejście w życie 1 maja 2004r.

4 Założenia EOG Udział w politykach wspólnotowych
Wspólne prawo w handlu i w gospodarce - udział w Jednolitym Rynku W zamian za dostęp państwa finansują pomoc dla najuboższych krajów UE: Instrument EOG Norweski Instrument Finansowy Każde państwo UE podpisuj e jednocześnie układ EOG

5 Założenia pomocy EOG Finansowanie z państw EOG:
Norwegia, Islandia, Lichtentstein 10 państw 13 państw

6 Założenia EOG Finansowanie

7 Udział Polski Budżet pomocy (2004-2009):
EOG mln € Norwegia mln € Budżet pomocy - roczne transze EOG - ok. 56 mln € Norwegia - ok. 56 mln € Instytucja zarządzająca Ministerstwo Gospodarki

8 Zakres pomocy EOG

9 Zakres pomocy Norwegia

10 Podział środków EOG

11 Podział środków Norwegia

12 Ochrona środowiska (EOG)
Zakres inwestycji: podłączenia do sieci cieplnych, wymiana źródeł energii cieplnej, prace termomodernizacyjne, energia odnawialna, gospodarko wodno-ściekowa dla aglomeracji poniżej RLM, organizacja selektywnej zbiórki odpadów w gminach, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk.

13 Ochrona środowiska (EOG)
Beneficjenci: jst: gminy, powiaty, województwa, związki komunalne, przedsiębiorstwa komunalne, inne jednostki publiczne Instytucja wdrażająca - EKOFUNDUSZ Instytucja nadzorująca - Ministerstwo Środowiska Dofinansowanie - 85% (max. 2 mln €)

14 Kultura (EOG) Zakres inwestycji:
renowacja obiektów i zespołów zabytkowych, rewaloryzacja zespołów fortyfikacyjnych, rewitalizacja zabytkowych obiektów poprzemysłowych, zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, publiczne instytucje kultury, konserwacja zabytków ruchomych, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem, ograniczenie ruchu kołowego, zabytkowe obiekty zieleni miejskiej

15 Kultura (EOG) Beneficjenci: Instytucja wdrażająca - M.Kultury
jst: gminy, powiaty, województwa, związki komunalne, przedsiębiorstwa komunalne, inne jednostki publiczne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego działające non profit Instytucja wdrażająca - M.Kultury


Pobierz ppt "Europejski Obszar Gospodarczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google