Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH BAZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Łódź, 10 grudnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH BAZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Łódź, 10 grudnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH BAZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Łódź, 10 grudnia 2010 r.

2 BDR - STRONA STARTOWA

3 WWW.STAT.GOV.PL/BDL

4 OFERTA BANKU: 170 tys. cech w 38 kategoriach tematycznych dane: roczne - od 1995 r., półroczne i kwartalne - od 2005 r.

5 HIERARCHIA DANYCH

6

7 RYNEK PRACY – LISTA GRUP

8 RYNEK PRACY – LISTA PODGRUP

9 RYNEK PRACY – LISTA CECH

10 OFERTA BANKU: dane na poziomie: lokalnym miejscowości statystyczne gminy powiaty miasta na prawach powiatu regionalnym podregiony województwa regiony krajowym

11 PRZEZNACZENIE DANYCH: diagnozowanie warunków i poziomu rozwoju regionalnego, opracowywanie strategii rozwoju regionalnego, badanie zróżnicowania zjawisk społecznych oraz gospodarczych

12 PRZEZNACZENIE DANYCH: realizacja zadań statutowych jednostek samorządowych, opracowywanie dokumentacji przy ubieganiu się o środki unijne, promocja i działania marketingowe.

13 ŹRÓDŁA DANYCH: Wyniki spisów powszechnych Zasoby informacyjne statystyki publicznej, w tym dane administracyjne

14 TEMATY – DANE KWARTALNE

15 TEMATY – DANE ROCZNE: 1. Ceny 2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3. Działalność gastronomiczna 4. Finanse przedsiębiorstw 5. Gospodarka komunalna 6. Gospodarka mieszkaniowa 7. Handel 8. Inwestycje i środki trwałe

16 TEMATY – DANE ROCZNE (cd.): 9. Kultura fizyczna, sport i rekreacja 10. Kultura i sztuka 11. Leśnictwo 12. Ludność 13. Łowiectwo 14. Narodowy Spis Powszechny 2002 (Gospodarstwa domowe, Ludność, Mieszkania) 15. Nauka i technika 16. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

17 TEMATY – DANE ROCZNE (cd.): 17. Podmioty gospodarcze 18. Podział terytorialny 19. Powszechny Spis Rolny 1996, PSR 2002 20. Przekształcenia własnościowe i strukturalne 21. Przemysł i budownictwo 22. Rachunki regionalne 23. Rolnictwo 24. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny 25. Rynek pracy

18 TEMATY – DANE ROCZNE (dok.): 26. Samorząd terytorialny 27. Sektor non-profit 28. Stan i ochrona środowiska 29. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 30. Szkolnictwo wyższe 31. Transport i łączność 32. Turystyka 33. Wychowanie przedszkolne 34. Wymiar sprawiedliwości 35. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

19 DOSTĘPNE ZAKŁADKI

20 TABLICE WG PODGRUP CECH (1)

21 TABLICE WG PODGRUP CECH (2)

22 TABLICE WG PODGRUP CECH (3)

23 INFORMACJE O ATRYBUTACH DANEJ

24 TABLICE DLA JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (1)

25 TABLICE DLA JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (2)

26 TABLICE DLA JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (3)

27 WYBRANE CECHY W LATACH (1)

28 WYBRANE CECHY W LATACH (2)

29 WYBRANE CECHY W LATACH (3)

30 RANKING JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH (1)

31 RANKING JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH (2)

32 RANKING JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH (3)

33 DOSTĘPNE ZAKŁADKI

34 MODUŁ HERMIN - TABLICE

35 PORTET TERYTORIALNY (1)

36 PORTET TERYTORIALNY (2)

37 DOSTĘPNE ZAKŁADKI

38

39

40 PODZIAŁ TERYTORIALNY – REGIONY, WOJEWÓDZTWA (…)

41 PODZIAŁ TERYTORIALNY – JEDNOSTKI TERYTORIALNE W RAMACH WOJEWÓDZTWA

42 PODZIAŁ TERYTORIALNY – KOD TERYTORIALNY

43 PODZIAŁ TERYTORIALNY – JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO

44 DOSTĘPNE ZAKŁADKI

45

46 VADEMECUM SAMORZĄDOWCA

47

48


Pobierz ppt "PREZENTACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH BAZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Łódź, 10 grudnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google