Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Kryzysy walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja kryzysu walutowego Generacje kryzysów walutowych Analizy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Kryzysy walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja kryzysu walutowego Generacje kryzysów walutowych Analizy."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Kryzysy walutowe

2 Rynek walutowy Plan wykładu Definicja kryzysu walutowego Generacje kryzysów walutowych Analizy empiryczne kryzysów walutowych

3 Rynek walutowy Definicja kryzysu walutowego Gwałtowne, niespodziewane załamanie się KW danego kraju oraz jego rezerw walutowych.

4 Rynek walutowy Definicja kryzysu walutowego Mechanizm kryzysu w systemach stałych KW Mechanizm kryzysu w systemach płynnych KW

5 Rynek walutowy Przyczyny kryzysów walutowych Zmiany popytu na dana walutę Nagłe odpływy kapitału Ucieczka podmiotów krajowych od własnej waluty Ataki spekulacyjne

6 Rynek walutowy Ataki spekulacyjne Kredyty w słabnącej walucie Natychmiastowa odsprzedaż Spadek zaufania do danej waluty Spadek KW Ponowny zakup i spłata kredytów

7 Rynek walutowy Typy kryzysów walutowych 1 generacji- Krugman 2 generacji- Obstfeld 3 generacji- model eklektyczny

8 Rynek walutowy Kryzysy pierwszej generacji Model Krugmana Polityka deficytu budżetowego Deficyt budżetowy mniejszy niż popyt na pieniądz wzrost rezerw walutowych Wzrost deficytu budżetowego spadek rezerw

9 Rynek walutowy Kryzysy pierwszej generacji Polityka gospodarcza jako przyczyna kryzysu Brak motywów spekulacyjnych Potwierdzenie niespójnej triady celów

10 Rynek walutowy Kryzysy pierwszej generacji Kryzysy w latach 80-tych Kraje Ameryki Łacińskiej Ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna Deficyt bilansu handlowego Inflacja Stałe KW

11 Rynek walutowy Przykłady kryzysów walutowych pierwszej generacji Napływ petrodolarów do systemu bakowego w latach 70-tych Pożyczki dla krajów rozwijających się Wzrost deficytów BP Spadek rezerw dewizowych ucieczka kapitału Niewypłacalność krajów Ameryki Południowej

12 Rynek walutowy Kryzysy drugiej generacji Model Obstfelda Ataki spekulacyjne Racjonalne oczekiwania Działanie państwa a rynki finansowe

13 Rynek walutowy Kryzysy drugiej generacji Lata 90- te Kryzys ERM Wysoki KW DM Presja inflacyjna w Niemczech restrykcyjna polityka monetarna Fala dewaluacji Ataki spekulacyjne

14 Rynek walutowy Przykłady kryzysów walutowych drugiej generacji Kraje wschodzące Liberalizacja gospodarek Restrukturyzacja zadłużenia Słabość regulacji bankowych Przykład- Meksyk lata 90-te

15 Rynek walutowy Kryzysy trzeciej generacji Model eklektyczny Reakcja na kryzysy walutowe lat 90- tych Stałe kursy walutowe w krajach dotkniętych kryzysem

16 Rynek walutowy Kryzysy trzeciej generacji Spadek konkurencyjności krajów dotkniętych kryzysem Model eklektyczny- zbiór teorii

17 Rynek walutowy Kryzysy trzeciej generacji Pokusa nadużycia Kryzysy bliźniacze Nadmierne zadłużenie Owcze pędy Efekt domina

18 Rynek walutowy Pokusa nadużycia Polityka kredytowa banków Too big to fail Koncentracja inwestycji finansowanych z kredytów

19 Rynek walutowy Kryzysy bliźniacze Kryzys bankowy i walutowy Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Niedopasowanie walutowe Warunki prawne i instytucjonalne pokusa nadużycia

20 Rynek walutowy Owcze pędy Ucieczka zagranicznego kapitału Maksymalizacja zysku Minimalizacja strat Cenowa elastyczność popytu - wzrost

21 Rynek walutowy Efekt domina Przenoszenie się kryzysów w skali międzynarodowej Kanały transmisyjne Wielkości ekonomiczne Instytucje

22 Rynek walutowy Przykłady kryzysów walutowych trzeciej generacji Azja Południowo- Wschodnia- koniec lat 90-tych Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Nieefektywna produkcja Słaby stopień rozwoju rynku finansowego Aprecjacja USD Ucieczka kapitału

23 Rynek walutowy Analizy empiryczne kryzysów walutowych Zadłużenie zagraniczne Stopy procentowe Samospełniające się przepowiednia Finanse publiczne

24 Rynek walutowy Zadłużenie zagraniczne Wzrost ryzyka kryzysu finansowego Relacje długookresowe i krótkookresowe Rola rezerw walutowych Wiarygodność polityki gospodarczej Konieczność zmniejszenia niedopasowania waluty

25 Rynek walutowy Zadłużenie zagraniczne Koncepcja grzechu pierworodnego (Eichengreen, Hausmann 1999) Brak zdolności do zaciągania kredytów za pośrednictwem narodowej waluty Czynniki narodowe i międzynarodowe

26 Rynek walutowy Stopy procentowe Obrona stałego KW przez BC podnoszenie stopy referencyjnej Ryzyko krachu kredytowego i zwolnienia wzrostu gospodarczego Możliwość opóźnienia kryzysu

27 Rynek walutowy Stopy procentowe Poziom granicznych stóp procentowych (Lahiri, Vegh 2005) Strategie obronne przed kryzysem za pomocą i% Opóźnienie kryzysu możliwość poprawy sytuacji fiskalnej Stopy procentowe jako sygnał dla rynku (Drazen 2003)

28 Rynek walutowy Samospełniające się przepowiednia Rola oczekiwań heterogeniczna informacja Brak koordynacji instytucji wiele stanów równowagi Dualna rola stóp procentowych Narodowe a międzynarodowe postrzeganie zmian i%

29 Rynek walutowy Finanse publiczne W jaki sposób rządy finansują straty spowodowane kryzysem walutowym? Implikacje różnych metod finansowania strat pokryzysowych

30 Rynek walutowy Finanse publiczne Przykładowe strategie: Deflacja długu Ograniczenie transferów w walucie obcej

31 Rynek walutowy Efekt domina Analiza kryzysu w Azji Połuydniowo- Wschodniej (Ito, Hashimoto 2002) Identyfikacja źródła kryzysów Identyfikacja pola oddziaływania kryzysów

32 Rynek walutowy Efekt domina Kanał kursów walutowych Kanał indeksów giełdowych Kanał handlu międzynarodowego

33 Rynek walutowy Ratingi a ryzyko kryzysu walutowego Reinhart 2002 Dostęp do rynku finansowego Przydatność ratingów do prognozy wystąpienia kryzysu Zależność bankructwa instytucji finansowych ~ kryzys walutowy

34 Rynek walutowy Ratingi a ryzyko kryzysu walutowego Kraje rozwijające się a kraje rozwinięte Ratingi po kryzysie Procykliczność ratingów

35 Rynek walutowy Rola wielkich graczy rynkowych Corsetti et al Obecność wielkich graczy wzrost podatności na kryzys walutowy??? Agresywne strategie inwestorów

36 Rynek walutowy Rola wielkich graczy rynkowych Czynniki znaczenia wielkich graczy – rola rzetelności informacji Stosowanie dźwigni Zmiany roli poszczególnych graczy po kryzysach finansowych

37 Rynek walutowy Czym różniły się poszczególne kryzysy walutowe? Kaminsky (2003)- 6 rodzajów kryzysów walutowych 4 typy- uwarunkowania wewnętrzne 2 typy – uwarunkowania zewnętrzne

38 Rynek walutowy Czym różniły się poszczególne kryzysy walutowe? Analiza 96 kryzysów Kryzysy walutowe nie zawsze da się przypisać do danej generacji kryzysów Konieczność różnorodnych wskaźników ostrzegawczych

39 Rynek walutowy Podsumowanie Kryzysy 1 generacji- polityka gospodarcza Kryzysy 2 generacji- ataki spekulacyjne Kryzysy 3 generacji- model eklektyczny

40 Rynek walutowy Literatura A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodracze, PWE, 2008, A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, M. Bordo et al., Foreign currency debt, finacial crises and economic growth: a long run view, NBER Working Paper, 2009, A. Lahiri, C. Vegh, Output costs, currency crises and interest rate defense of a peg, NBER Working Paper, 2005 G. Kaminsky, Varietes of currency crises, NBER Working Paper, 2003 C. Reinhart, Default, currency crises and sovereign credit ratings, NBER Working Paper,2002


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Kryzysy walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja kryzysu walutowego Generacje kryzysów walutowych Analizy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google