Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzysy walutowe Rynek walutowy 130810-1165.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzysy walutowe Rynek walutowy 130810-1165."— Zapis prezentacji:

1 Kryzysy walutowe Rynek walutowy

2 Plan wykładu Definicja kryzysu walutowego
Generacje kryzysów walutowych Analizy empiryczne kryzysów walutowych Rynek walutowy

3 Definicja kryzysu walutowego
„Gwałtowne, niespodziewane załamanie się KW danego kraju oraz jego rezerw walutowych.” Rynek walutowy

4 Definicja kryzysu walutowego
Mechanizm kryzysu w systemach stałych KW Mechanizm kryzysu w systemach płynnych KW Rynek walutowy

5 Przyczyny kryzysów walutowych
Zmiany popytu na dana walutę Nagłe odpływy kapitału Ucieczka podmiotów krajowych od własnej waluty Ataki spekulacyjne Rynek walutowy

6 Ataki spekulacyjne Kredyty w słabnącej walucie
Natychmiastowa odsprzedaż Spadek zaufania do danej waluty Spadek KW Ponowny zakup i spłata kredytów Rynek walutowy

7 Typy kryzysów walutowych
1 generacji- Krugman 2 generacji- Obstfeld 3 generacji- model eklektyczny Rynek walutowy

8 Kryzysy pierwszej generacji
Model Krugmana Polityka deficytu budżetowego Deficyt budżetowy mniejszy niż popyt na pieniądz  wzrost rezerw walutowych Wzrost deficytu budżetowego  spadek rezerw Rynek walutowy

9 Kryzysy pierwszej generacji
Polityka gospodarcza jako przyczyna kryzysu Brak motywów spekulacyjnych Potwierdzenie niespójnej triady celów Rynek walutowy

10 Kryzysy pierwszej generacji
Kryzysy w latach 80-tych Kraje Ameryki Łacińskiej Ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna Deficyt bilansu handlowego Inflacja Stałe KW Rynek walutowy

11 Przykłady kryzysów walutowych pierwszej generacji
Napływ petrodolarów do systemu bakowego w latach 70-tych Pożyczki dla krajów rozwijających się Wzrost deficytów BP Spadek rezerw dewizowych  ucieczka kapitału Niewypłacalność krajów Ameryki Południowej Rynek walutowy

12 Kryzysy drugiej generacji
Model Obstfelda Ataki spekulacyjne Racjonalne oczekiwania Działanie państwa a rynki finansowe Rynek walutowy

13 Kryzysy drugiej generacji
Lata 90- te Kryzys ERM Wysoki KW DM Presja inflacyjna w Niemczech restrykcyjna polityka monetarna Fala dewaluacji Ataki spekulacyjne Rynek walutowy

14 Przykłady kryzysów walutowych drugiej generacji
Kraje wschodzące Liberalizacja gospodarek Restrukturyzacja zadłużenia Słabość regulacji bankowych Przykład- Meksyk lata 90-te Rynek walutowy

15 Kryzysy trzeciej generacji
Model eklektyczny Reakcja na kryzysy walutowe lat 90-tych Stałe kursy walutowe w krajach dotkniętych kryzysem Rynek walutowy

16 Kryzysy trzeciej generacji
Spadek konkurencyjności krajów dotkniętych kryzysem Model eklektyczny- zbiór teorii Rynek walutowy

17 Kryzysy trzeciej generacji
Pokusa nadużycia Kryzysy bliźniacze Nadmierne zadłużenie Owcze pędy Efekt domina Rynek walutowy

18 Pokusa nadużycia Polityka kredytowa banków Too big to fail
Koncentracja inwestycji finansowanych z kredytów Rynek walutowy

19 Kryzysy bliźniacze Kryzys bankowy i walutowy
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego „Niedopasowanie walutowe” Warunki prawne i instytucjonalne  pokusa nadużycia Rynek walutowy

20 Owcze pędy Ucieczka zagranicznego kapitału Maksymalizacja zysku
Minimalizacja strat Cenowa elastyczność popytu - wzrost Rynek walutowy

21 Efekt domina Przenoszenie się kryzysów w skali międzynarodowej
Kanały transmisyjne Wielkości ekonomiczne Instytucje Rynek walutowy

22 Przykłady kryzysów walutowych trzeciej generacji
Azja Południowo- Wschodnia- koniec lat 90-tych Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Nieefektywna produkcja Słaby stopień rozwoju rynku finansowego Aprecjacja USD Ucieczka kapitału Rynek walutowy

23 Analizy empiryczne kryzysów walutowych
Zadłużenie zagraniczne Stopy procentowe Samospełniające się przepowiednia Finanse publiczne Rynek walutowy

24 Zadłużenie zagraniczne
Wzrost ryzyka kryzysu finansowego Relacje długookresowe i krótkookresowe Rola rezerw walutowych Wiarygodność polityki gospodarczej Konieczność zmniejszenia niedopasowania waluty Rynek walutowy

25 Zadłużenie zagraniczne
Koncepcja „grzechu pierworodnego” (Eichengreen, Hausmann 1999) Brak zdolności do zaciągania kredytów za pośrednictwem narodowej waluty Czynniki narodowe i międzynarodowe Rynek walutowy

26 Stopy procentowe Obrona stałego KW przez BC podnoszenie stopy referencyjnej Ryzyko krachu kredytowego i zwolnienia wzrostu gospodarczego Możliwość opóźnienia kryzysu Rynek walutowy

27 Stopy procentowe Poziom „granicznych stóp procentowych” (Lahiri, Vegh 2005) Strategie obronne przed kryzysem za pomocą i% Opóźnienie kryzysu możliwość poprawy sytuacji fiskalnej Stopy procentowe jako sygnał dla rynku (Drazen 2003) Rynek walutowy

28 „Samospełniające się przepowiednia”
Rola oczekiwań  heterogeniczna informacja Brak koordynacji instytucji  wiele stanów równowagi Dualna rola stóp procentowych Narodowe a międzynarodowe postrzeganie zmian i% Rynek walutowy

29 Finanse publiczne W jaki sposób rządy finansują straty spowodowane kryzysem walutowym? Implikacje różnych metod finansowania strat pokryzysowych Rynek walutowy

30 Finanse publiczne Przykładowe strategie: Deflacja długu
Ograniczenie transferów w walucie obcej Rynek walutowy

31 Efekt domina Analiza kryzysu w Azji Połuydniowo-Wschodniej (Ito, Hashimoto 2002) Identyfikacja źródła kryzysów Identyfikacja pola oddziaływania kryzysów Rynek walutowy

32 Efekt domina Kanał kursów walutowych Kanał indeksów giełdowych
Kanał handlu międzynarodowego Rynek walutowy

33 Ratingi a ryzyko kryzysu walutowego
Reinhart 2002 Dostęp do rynku finansowego Przydatność ratingów do prognozy wystąpienia kryzysu Zależność bankructwa instytucji finansowych ~ kryzys walutowy Rynek walutowy

34 Ratingi a ryzyko kryzysu walutowego
Kraje rozwijające się a kraje rozwinięte Ratingi po kryzysie Procykliczność ratingów Rynek walutowy

35 Rola wielkich graczy rynkowych
Corsetti et al. 2002 Obecność wielkich graczy  wzrost podatności na kryzys walutowy??? Agresywne strategie inwestorów Rynek walutowy

36 Rola wielkich graczy rynkowych
Czynniki znaczenia wielkich graczy – rola rzetelności informacji Stosowanie dźwigni Zmiany roli poszczególnych graczy po kryzysach finansowych Rynek walutowy

37 Czym różniły się poszczególne kryzysy walutowe?
Kaminsky (2003)- 6 rodzajów kryzysów walutowych 4 typy- uwarunkowania wewnętrzne 2 typy – uwarunkowania zewnętrzne Rynek walutowy

38 Czym różniły się poszczególne kryzysy walutowe?
Analiza 96 kryzysów Kryzysy walutowe nie zawsze da się przypisać do danej generacji kryzysów Konieczność różnorodnych wskaźników ostrzegawczych Rynek walutowy

39 Podsumowanie Kryzysy 1 generacji- polityka gospodarcza
Kryzysy 2 generacji- ataki spekulacyjne Kryzysy 3 generacji- model eklektyczny Rynek walutowy

40 Literatura A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodracze, PWE, 2008, A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, M. Bordo et al., Foreign currency debt, finacial crises and economic growth: a long run view, NBER Working Paper, 2009, A. Lahiri, C. Vegh, Output costs, currency crises and interest rate defense of a peg, NBER Working Paper, 2005 G. Kaminsky, Varietes of currency crises, NBER Working Paper, 2003 C. Reinhart, Default, currency crises and sovereign credit ratings, NBER Working Paper,2002 Rynek walutowy


Pobierz ppt "Kryzysy walutowe Rynek walutowy 130810-1165."

Podobne prezentacje


Reklamy Google