Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie
Seminarium NBP Flexible Credit Line 8 kwietnia 2010 r.

2 Ożywienie gospodarcze w kraju widoczne przede wszystkim w przemyśle
Dynamika PKB Dodatnie tempo wzrostu PKB we wszystkich kwartałach 2009 r. Dynamika rośnie od I kw. Eksport netto głównym czynnikiem wzrostu (od II kw.), przy zmniejszającym się wkładzie spożycia do wzrostu. Po znaczącym spadku w końcu 2008 produkcja przemysłowa w wyraźnym trendzie wzrostowym. Wpływa na to m.in. odbudowa popytu zagranicznego.

3 Poprawa wskaźników koniunktury
Od połowy 2009r. systematyczna poprawa najważniejszych wskaźników koniunktury(GUS, PMI, IRG-SGH, WWK-BIEC) Poprawa ocen i prognoz sytuacji przedsiębiorstw badanych przez NBP (Szybki Monitoring). Kolejne obserwacje układają się na wykresie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 3

4 Elastyczność płac realnych korzystna dla poziomu zatrudnienia
Wynagrodzenia realne i nominalne w gospodarce narodowej (zmiany r/r, w %) Liczba pracujących w gospodarce narodowej (w tys.) Dostosowania na rynku pracy podczas spowolnienia w 1999 odbywały się: W znacznie większym stopniu po stronie wielkości zatrudnienia (spadek zatrudnienia w ciągu roku od szczytu poziomu zatrunienia był ponad dwukrotnie większy w przypadku spowolnienia w 1999). W mniejszym stopniu po stronie wynagrodzeń realnych: w ciągu półtora roku od momentu maksymalnej dynamiki wynagrodzeń (1998) tempo wzrostu wynagrodzeń realnych obniżyło się o 2pp. w przypadku spowolnienia roku 1999 i o 6pp. w przypadku bieżacego spowolnienia. W większym stopniu po stronie wynagrodzeń nominalnych (spadek dynamiki o 11pp w latach w porównaniu do spadku o 7pp. w przypadku obecnego spowolnienia). Od max w III kw.1997 spadek nominalnej dynamiki w ciągu 6 kwartałów o 11pp., a realnej o 2 pp. Od max w II kw w ciągu 6 kwartałów spadek nominalnej dynamiki o 7 pp., a realnej o 6 pp. Od max w I kw w ciągu 4 kwartałów spadek zatrudnienia o 295 tys. Od max w III kw w ciągu 4 kwartałów spadek liczby pracujących o 120 tys. 4

5 Popyt zewnętrzny stopniowo wyciąga z recesji kraje regionu
Dynamika PKB i jej struktura w krajach EŚW * - nowe kraje członkowskie UE z wyłączeniem Polski, Malty i Cypru 5

6 Zmniejszenie nierównowagi zewnętrznej w Polsce i w regionie
Deficyt na rachunku obrotów bieżących i jego składowe (w % PKB, średnia krocząca dla 4 kwartałów) Polska kraje EŚW

7 Ożywienie napływu kapitału zagranicznego do Polski przy spadku w innych krajach regionu
Finansowanie deficytu na rachunku obrotów bieżących w krajach EŚW (w % PKB, średnia krocząca dla 4 kwartałów) Polska kraje EŚW

8 Pogłębienie nierównowagi fiskalnej w Polsce i w krajach regionu
Prognozy deficytu sektora finansów publicznych w regionie EŚW (w % PKB) Źródło: Komisja Europejska, obliczenia IE szacunek prognoza

9 Prognozy sytuacji fiskalnej w kolejnych projekcjach NBP
Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych wg ESA'95 w relacji do PKB (scenariusz ze stałymi stopami) 2008 2009 2010 2011 2012 paź-08 -2,2 -2,9 lut-09 -2,5 -4,7 -5,7 -5,5 cze-09 -3,9 -5,9 -7,0 -6,6 paź-09 -6,0 -7,3 lut-10 -3,7 -6,2 Prognozowany dług publiczny w ujęciu ESA'95 43,9 44,4 44,5 44,9 49,1 52,2 54,5 47,1 53,0 58,1 61,2 50,7 57,1 62,2 47,2 50,4 54,4 58,2 60,9 Źródło: Projekcje inflacji NBP z modelu NECMOD (scenariusz stałych stóp procentowych) 9

10 Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych projekcjach NBP
Źródło: Projekcje inflacji NBP z modelu NECMOD (scenariusz stałych stóp procentowych)

11 Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski – najlepsze w regionie
Prognozy dynamiki PKB w 2010 r. Źródło: Consensus Economics Inc.

12 Podsumowanie Od połowy 2009 r. stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej w Polsce i w regionie wzrost dynamiki PKB, poprawa koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, obniżenie skali nierównowagi zewnętrznej Według prognoz tempo wzrostu PKB Polski w bieżącym roku – najwyższe w regionie Niepewność co do trwałości pozytywnych tendencji perspektywy wzrostu w gospodarce światowej, a zwłaszcza w Unii Europejskiej skali działań dostosowawczych w polityce fiskalnej.


Pobierz ppt "Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google