Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NSTYTUT E KONOMICZNY Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie Seminarium NBP Flexible Credit Line 8 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NSTYTUT E KONOMICZNY Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie Seminarium NBP Flexible Credit Line 8 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 I NSTYTUT E KONOMICZNY Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie Seminarium NBP Flexible Credit Line 8 kwietnia 2010 r.

2 I NSTYTUT E KONOMICZNY 2 Ożywienie gospodarcze w kraju widoczne przede wszystkim w przemyśle Dynamika PKB Dodatnie tempo wzrostu PKB we wszystkich kwartałach 2009 r. Dynamika rośnie od I kw. Eksport netto głównym czynnikiem wzrostu (od II kw.), przy zmniejszającym się wkładzie spożycia do wzrostu. Po znaczącym spadku w końcu 2008 produkcja przemysłowa w wyraźnym trendzie wzrostowym. Wpływa na to m.in. odbudowa popytu zagranicznego.

3 I NSTYTUT E KONOMICZNY 3 Poprawa wskaźników koniunktury Kolejne obserwacje układają się na wykresie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Od połowy 2009r. systematyczna poprawa najważniejszych wskaźników koniunktury(GUS, PMI, IRG-SGH, WWK-BIEC) Poprawa ocen i prognoz sytuacji przedsiębiorstw badanych przez NBP (Szybki Monitoring).

4 I NSTYTUT E KONOMICZNY 4 Elastyczność płac realnych korzystna dla poziomu zatrudnienia Wynagrodzenia realne i nominalne w gospodarce narodowej (zmiany r/r, w %) Liczba pracujących w gospodarce narodowej (w tys.) Od max w III kw.1997 spadek nominalnej dynamiki w ciągu 6 kwartałów o 11pp., a realnej o 2 pp. Od max w II kw w ciągu 6 kwartałów spadek nominalnej dynamiki o 7 pp., a realnej o 6 pp. Od max w I kw w ciągu 4 kwartałów spadek zatrudnienia o 295 tys. Od max w III kw w ciągu 4 kwartałów spadek liczby pracujących o 120 tys.

5 I NSTYTUT E KONOMICZNY 5 Popyt zewnętrzny stopniowo wyciąga z recesji kraje regionu Dynamika PKB i jej struktura w krajach EŚW * - nowe kraje członkowskie UE z wyłączeniem Polski, Malty i Cypru

6 I NSTYTUT E KONOMICZNY 6 Zmniejszenie nierównowagi zewnętrznej w Polsce i w regionie Deficyt na rachunku obrotów bieżących i jego składowe (w % PKB, średnia krocząca dla 4 kwartałów) Polska kraje EŚW

7 I NSTYTUT E KONOMICZNY 7 Ożywienie napływu kapitału zagranicznego do Polski przy spadku w innych krajach regionu Finansowanie deficytu na rachunku obrotów bieżących w krajach EŚW (w % PKB, średnia krocząca dla 4 kwartałów) Polska kraje EŚW

8 I NSTYTUT E KONOMICZNY 8 Pogłębienie nierównowagi fiskalnej w Polsce i w krajach regionu Prognozy deficytu sektora finansów publicznych w regionie EŚW (w % PKB) Źródło: Komisja Europejska, obliczenia IE szacunekprognoza

9 I NSTYTUT E KONOMICZNY 9 Prognozy sytuacji fiskalnej w kolejnych projekcjach NBP Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych wg ESA'95 w relacji do PKB (scenariusz ze stałymi stopami) paź-08-2,2-2,9 lut-09-2,5-4,7-5,7-5,5 cze-09-3,9-5,9-7,0-6,6 paź-09-3,9-6,0-7,3 lut-10-3,7-6,2-6,6-6,2-5,7 Prognozowany dług publiczny w ujęciu ESA'95 w relacji do PKB (scenariusz ze stałymi stopami) paź-0843,944,444,5 lut-0944,949,152,254,5 cze-0947,153,058,161,2 paź-0947,150,757,162,2 lut-1047,250,454,458,260,9 Źródło: Projekcje inflacji NBP z modelu NECMOD (scenariusz stałych stóp procentowych)

10 I NSTYTUT E KONOMICZNY 10 Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych projekcjach NBP Źródło: Projekcje inflacji NBP z modelu NECMOD (scenariusz stałych stóp procentowych)

11 I NSTYTUT E KONOMICZNY Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski – najlepsze w regionie Prognozy dynamiki PKB w 2010 r. Źródło: Consensus Economics Inc.

12 I NSTYTUT E KONOMICZNY 12 Podsumowanie Od połowy 2009 r. stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej w Polsce i w regionie –wzrost dynamiki PKB, –poprawa koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, –obniżenie skali nierównowagi zewnętrznej Według prognoz tempo wzrostu PKB Polski w bieżącym roku – najwyższe w regionie Niepewność co do trwałości pozytywnych tendencji –perspektywy wzrostu w gospodarce światowej, a zwłaszcza w Unii Europejskiej –skali działań dostosowawczych w polityce fiskalnej.


Pobierz ppt "I NSTYTUT E KONOMICZNY Sytuacja gospodarcza w Polsce i w regionie Seminarium NBP Flexible Credit Line 8 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google