Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 1 RYNKI FINANSOWE Efekty udostępnienia FCL i analiza potrzeb jego odnowienia Perspektywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 1 RYNKI FINANSOWE Efekty udostępnienia FCL i analiza potrzeb jego odnowienia Perspektywa."— Zapis prezentacji:

1 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 1 RYNKI FINANSOWE Efekty udostępnienia FCL i analiza potrzeb jego odnowienia Perspektywa rynków finansowych

2 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 2 Efekty udostępnienia FCL - reakcja rynków finansowych na FCL w 2009 r. Wiarygodność kredytowa polskiej gospodarki Wiarygodność kredytowa polskiej gospodarki Sytuacja na rynku walutowym Sytuacja na rynku walutowym Różnicowanie ocen ryzyka dla gospodarki Polski na tle Czech Różnicowanie ocen ryzyka dla gospodarki Polski na tle Czech

3 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 3 Zachowania stadne, efekt zarażania W IV kw r. i I kw r. inwestorzy mieli tendencję do jednakowego traktowania krajów w obrębie danego regionu, mimo że ich sytuacja gospodarcza oraz stabilność sektorów bankowych istotnie różniła się.

4 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 4 Wskaźniki ryzyka kredytowego Polski Po r. stawki 5-letnich kontraktów CDS obniżyły się z 206 pb do poziomu 98 pb. na koniec marca 2010 r. (o 52%). Od końca lipca 2009 r. stawki CDS ustabilizowały się na średnim poziomie ok. 122 pb. (tj. 89 pb powyżej średniego poziomu z okresu 12 miesięcy poprzedzających upadek Lehman Brothers).

5 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 5 Kurs złotego i zmienność polskiej waluty Od do r. złoty umocnił się do euro o ok. 9,1%. Kształtowanie się kursów walut krajów, które skorzystały z FCL (Meksyk, Kolumbia, Polska) nie wskazywało zasadniczo na proces ich różnicowania względem innych walut EM.

6 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 6 Istotny spadek zmienności kursu złotego

7 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 7 Polska na tle Czech - najbezpieczniejszego kraju w regionie Spread między 5-letnimi stawkami kontraktów CDS dla Polski i Czech zawęził się z 80 pb ( ) do 27 pb do marca 2010 r.

8 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 8 Analiza potrzeb odnowienia FCL – prognozy rynków finansowych Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania zagranicznego dla Polski. Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania zagranicznego dla Polski. Potrzeba różnicowania ocen ryzyka gospodarek w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Potrzeba różnicowania ocen ryzyka gospodarek w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Możliwość finansowania przez polskie podmioty zobowiązań zagranicznych Możliwość finansowania przez polskie podmioty zobowiązań zagranicznych

9 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 9 FCL – narzędzie wspierające różnicowanie? Scenariusz bazowy - brak kryzysu w 2010 r.: inwestorzy racjonalnie dokonują alokacji kapitału. Podejmują decyzję w oparciu o obecny i prognozowany stan gospodarki. W komentarzach analityków dotyczących poszczególnych gospodarek regionu CEE od pewnego czasu wyraźnie różnicuje się kraje pod względem obecnego i spodziewanego stanu gospodarek przy braku odniesień do FCL.

10 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 10 rynkowe EUR/PLN Prognozy rynkowe EUR/PLN Średnia prognoz dot. kursu EUR/PLN wskazuje na prawdopodobieństwo aprecjacji złotego w średnim okresie. Spadek ryzyka kursowego przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym jako argument dla zakupu polskich aktywów finansowych.

11 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 11 Rozwój sytuacji na rynku papierów denominowanych w walutach obcych Scenariusz bazowy (brak kryzysu): spadek globalnej awersji do ryzyka przyczynia się do realokacji nadpłynności z rynków bazowych w kierunku EM. Korzystną inwestycją (nieobciążoną ryzykiem kursowym) może okazać się zakup papierów rządowych denominowanych w walutach obcych krajów EM o wysokich ratingach inwestycyjnych (np. Polski).

12 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 12 Koszt uzyskania dewiz w FX swap jako miara premii za ryzyko kursowe Koszt pozyskania franka szwajcarskiego, istotnie obniżył się. Z początkiem 2010 roku NBP zakończył przeprowadzanie transakcji FX swap na parze CHF/PLN z bankami. Od kwietnia br. nie są przeprowadzane operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN i USD/PLN.

13 NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NBP DEPARTAMENT OPERACJI KRAJOWYCH WYDZIAŁ ANALIZ RYNKÓW FINANSOWYCH 1 RYNKI FINANSOWE Efekty udostępnienia FCL i analiza potrzeb jego odnowienia Perspektywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google