Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego
Poznań, 9 kwietnia 2008r. 1

2 Indywidualne projekty kluczowe
Stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 2

3 Listy projektów indywidualnych
27 lutego 2007r. – pierwszy indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 29 sierpnia 2007r. – Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 12 października 2007r. – Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uzupełniającej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 1 luty 2008r. – zweryfikowana lista indykatywna projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2 kwietnia 2008r. - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 3

4 Powody przeprowadzenia weryfikacji listy projektów indywidualnych przez MRR
zatwierdzenie linii demarkacyjnej 18 grudnia 2007 roku przekroczenie alokacji finansowej dla niektórych priorytetów tylko przy pomocy projektów indywidualnych brak spójności części projektów z zapisami programów operacyjnych brak strategicznego charakteru części projektów dla rozwoju społeczno-gospodarczego tworzenie list projektów indywidualnych bez zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektu nierealny, w niektórych projektach indywidualnych, termin realizacji projektów 4

5 Zweryfikowana lista projektów indywidualnych
 Liczba projektów Orientacyjny koszt całkowity wszystkich projektów [mln PLN] Szacunkowa kwota dofinansowania [mln PLN] Łącznie Lista podst. Lista rez. PO IiŚ 226 (174+52) 27 608 71 266 18 071 89 337 PO IG 90 (84+6) 9 565 534 10 099 7 892 386 8 278 Razem 316 28 142 79 159 18 457 97 616 5

6 Projekty realizowane w Wielkopolsce wg zweryfikowanej listy projektów indywidualnych
Miejsce realizacji Łącznie Orientacyjny koszt całkowity [mln PLN] Szacunkowa kwota dofinansowania [mln PLN] Lista podst. Lista rez. PO IŚ Wielkopolska 9 3 622 2 330 Projekty realizowane w Wielkopolsce i innych województwach 10 6 934 5 739 12 672 4 086 4 017 8 103 PO IG  Wielkopolska 2 298 247 Razem 21 10 854 16 592 6 663 10 680 6

7 Dofinansowanie projektów indywidualnych w ramach PO IiŚ i PO IG wg województw
7

8 Dofinansowanie projektów indywidualnych w ramach PO IiŚ i PO IG w przeliczeniu na mieszkańca
8

9 Projekty realizowane w Wielkopolsce wg zweryfikowanej listy projektów indywidualnych
UWAGA !!! 1. Zarówno w ramach PO IiŚ jak i PO IG wspierane są projekty indywidualne, które dotyczą obszaru całego kraju: w PO IiŚ wspierane jest 12 tego typu projektów na łączną kwotę dofinansowania 2,22 mld PLN, w PO IG wspierane są 23 tego typu projekty na łączną kwotę dofinansowania 3,89 mld PLN. 2. W ramach PO IiŚ wspierane są pewne projekty indywidualne realizowane w kilku województwach. W takim przypadku oszacowano kwotę dofinansowania dla obszaru Wielkopolski. 9

10 Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca
Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ochrona Środowiska Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 10

11 Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca
Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Transport Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 11

12 Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca
Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Energetyka Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 12

13 Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca
Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Szkolnictwa wyższe Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 13

14 Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca
Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 14

15 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Instytucje otoczenia biznesu Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca 15

16 Usunięte projekty, które miały być realizowane na terenie Wielkopolski
16

17 Usunięte w wyniku weryfikacji projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa 8 projektów z listy podstawowej 20 projektów z listy rezerwowej Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3 projekty z listy podstawowej Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2 projekty z listy podstawowej 1 projekt z listy rezerwowej Priorytet XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego 17

18 Usunięte w wyniku weryfikacji projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa V – Dyfuzja innowacji 1 projekt z listy podstawowej Oś priorytetowa VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 2 projekty z listy podstawowej 2 projekty z listy rezerwowej 18

19 Projekty indywidualne realizowane na terenie Wielkopolski
19

20 Projekty indywidualne realizowane tylko
w Wielkopolsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa 1 projekt z listy podstawowej Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic – kwota dofinansowania 235,55 mln PLN Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2 projekty z listy podstawowej System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – kwota dofinansowania – kwota dofinansowania 114,89 mln PLN Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin subregionu konińskiego – kwota dofinansowania 58,5 mln PLN 20

21 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 1 projekty z listy podstawowej Port lotniczy Poznań-Ławica- rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej – kwota dofinansowania 88,04 mln PLN Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku 2 projekty z listy podstawowej 2 projekty dotyczące modernizacji linii kolejowej E59 – łączna kwota dofinansowania 2874,8 mln PLN 21

22 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego 3 projekty z listy podstawowej Międzynarodowe Centrum NanoBioMedyczne – kwota dofinansowania 94,69 mln PLN Instytut Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – kwota dofinansowania 45,82 mln PLN Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej – kwota dofinansowania 36,65 mln PLN 22

23 Projekty indywidualne realizowane tylko
w Wielkopolsce Łącznie 9 projektów realizowanych wyłącznie w Wielkopolsce z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę dofinansowania 2330,02 mln PLN 23

24 Projekty indywidualne realizowane
w Wielkopolsce oraz innych województwach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 2 projekty z listy podstawowej Budowa drogi ekspresowej S5 – odcinek Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”) – kwota dofinansowania odcinka 578 mln PLN Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8-odcinek Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy – kwota dofinansowania odcinka 558,23 mln PLN 1 projekt z listy rezerwowej Budowa drogi ekspresowej S5 –odcinek Żnin-Gniezno – kwota dofinansowania odcinka 603,71 mln PLN 24

25 Projekty indywidualne realizowane
w Wielkopolsce oraz innych województwach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku 3 projekty z listy podstawowej Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Szczecin – kwota dofinansowania odcinka 1218,92 mln PLN Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – kwota dofinansowania odcinka 1207,83 mln PLN Przygotowanie budowy linii dużych prędkości – kwota dofinansowania 183,99 mln PLN 1 projekt z listy rezerwowej Modernizacja linii kolejowej E14 na odcinku Łódź – Zduńska Wola – Kalisz – kwota dofinansowania 704,33 mln PLN 25

26 Projekty indywidualne realizowane
w Wielkopolsce oraz innych województwach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 1 projekt z listy rezerwowej Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”) – kwota dofinansowania 2708,95 mln PLN Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne 2 projekty z listy podstawowej Gazociąg Gustorzyn-Odolanów – kwota dofinansowania 175,45 mln PLN Gazociąg Szczecin-Lwówek – kwota dofinansowania 163,16 mln PLN 26

27 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce z PO IiŚ
Łącznie 19 projektów realizowanych zarówno w samej Wielkopolsce, jak i w Wielkopolsce i innych województwach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę dofinansowania ,59 mln PLN Orientacyjny łączny koszt wszystkich projektów – ,93 mln PLN 27

28 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa II – Infrastruktura sfery B+R 1 projekt z listy podstawowej Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu – kwota dofinansowania 213,81 mln PLN Oś priorytetowa V – Dyfuzja innowacji Budowa zespołu inkubatorów Wysokiej Technologii – „Materiał i biomateriały” oraz „Technologie innowacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM – kwota dofinansowania 33,64 mln PLN 28

29 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce z PO IG
Łącznie, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowane będą w województwie wielkopolskim 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 247,45 mln PLN 29

30 Projekty indywidualne
UWAGA !!! (PO IG) Dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka będzie przeprowadzony ponowny, otwarty nabór projektów w obszarze turystyki 30

31 Projekty indywidualne – weryfikacja i co dalej?
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracuje bazę danych monitoringu projektów indywidualnych; Dane do bazy wprowadzane będą bezpośrednio przez beneficjentów projektów indywidualnych, instytucje pośredniczące oraz zarządzające; Uruchomione zostanie wsparcie doradcze mające na celu usprawnienia procesu przygotowania projektów indywidualnych do realizacji tzw. Project-pipeline 31

32 Projekty indywidualne Aby została zawarta umowa należy:
Umieszczenie projektu na liście NIE oznacza gwarancji uzyskania dofinansowania Aby została zawarta umowa należy: spełnić formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów właściwe przygotować projekt do realizacji 32

33 Projekty indywidualne
Przegląd i ewentualna weryfikacja list będzie przeprowadzana co pół roku Jeśli jakiś projekt zostanie usunięty, to środki zarezerwowane na ten projekt, zostaną przeznaczone na projekty z listy rezerwowej lub zwiększą pulę funduszy dostępnych dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej 33

34 Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Kościuszki 95, Poznań tel. (061) , fax (061) Dziękuję Państwu za uwagę. 34


Pobierz ppt "Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google