Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: G.Potrzebowski Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: G.Potrzebowski Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Autor: G.Potrzebowski Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r.

2 2 Stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju Indywidualne projekty kluczowe

3 3 Listy projektów indywidualnych 27 lutego 2007r. – pierwszy indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 29 sierpnia 2007r. – Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 12 października 2007r. – Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uzupełniającej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 1 luty 2008r. – zweryfikowana lista indykatywna projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 2 kwietnia 2008r. - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

4 4 Powody przeprowadzenia weryfikacji listy projektów indywidualnych przez MRR zatwierdzenie linii demarkacyjnej 18 grudnia 2007 roku przekroczenie alokacji finansowej dla niektórych priorytetów tylko przy pomocy projektów indywidualnych brak spójności części projektów z zapisami programów operacyjnych brak strategicznego charakteru części projektów dla rozwoju społeczno-gospodarczego tworzenie list projektów indywidualnych bez zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektu nierealny, w niektórych projektach indywidualnych, termin realizacji projektów

5 5 Zweryfikowana lista projektów indywidualnych Liczba projektów Orientacyjny koszt całkowity wszystkich projektów [mln PLN] Szacunkowa kwota dofinansowania [mln PLN] Łącznie Lista podst. Lista rez. Łącznie Lista podst. Lista rez. Łącznie PO IiŚ 226 (174+52) 118 63427 608146 24371 26618 07189 337 PO IG 90 (84+6) 9 56553410 0997 8923868 278 Razem 316128 19928 142156 34279 15918 45797 616

6 6 Projekty realizowane w Wielkopolsce wg zweryfikowanej listy projektów indywidualnych Miejsce realizacji Łącznie Orientacyjny koszt całkowity [mln PLN] Szacunkowa kwota dofinansowania [mln PLN] Lista podst. Lista rez. Łącznie Lista podst. Lista rez. Łącznie PO IŚ Wielkopolska 93 622 2 330 Projekty realizowane w Wielkopolsce i innych województwach 106 9345 73912 6724 0864 0178 103 PO IG Wielkopolska 2298 247 Razem 2110 8545 73916 5926 6634 01710 680

7 7 Dofinansowanie projektów indywidualnych w ramach PO IiŚ i PO IG wg województw

8 8 Dofinansowanie projektów indywidualnych w ramach PO IiŚ i PO IG w przeliczeniu na mieszkańca

9 9 Projekty realizowane w Wielkopolsce wg zweryfikowanej listy projektów indywidualnych UWAGA !!! 1. Zarówno w ramach PO IiŚ jak i PO IG wspierane są projekty indywidualne, które dotyczą obszaru całego kraju: w PO IiŚ wspierane jest 12 tego typu projektów na łączną kwotę dofinansowania 2,22 mld PLN, w PO IG wspierane są 23 tego typu projekty na łączną kwotę dofinansowania 3,89 mld PLN. 2. W ramach PO IiŚ wspierane są pewne projekty indywidualne realizowane w kilku województwach. W takim przypadku oszacowano kwotę dofinansowania dla obszaru Wielkopolski.

10 10 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ochrona Środowiska Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

11 11 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Transport Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

12 12 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Energetyka Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

13 13 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Szkolnictwa wyższe Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

14 14 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

15 15 Wielkopolska, a inne województwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Instytucje otoczenia biznesu Kwota dofinansowania wg województw przypadająca na jednego mieszkańca

16 16 Usunięte projekty, które miały być realizowane na terenie Wielkopolski

17 17 Usunięte w wyniku weryfikacji projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa 8 projektów z listy podstawowej 20 projektów z listy rezerwowej Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3 projekty z listy podstawowej Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2 projekty z listy podstawowej 1 projekt z listy rezerwowej Priorytet XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego 2 projekty z listy podstawowej

18 18 Usunięte w wyniku weryfikacji projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa V – Dyfuzja innowacji 1 projekt z listy podstawowej Oś priorytetowa VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 2 projekty z listy podstawowej 2 projekty z listy rezerwowej

19 19 Projekty indywidualne realizowane na terenie Wielkopolski

20 20 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa 1 projekt z listy podstawowej Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – kwota dofinansowania 235,55 mln PLN Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2 projekty z listy podstawowej System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – kwota dofinansowania – kwota dofinansowania 114,89 mln PLN Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin subregionu konińskiego – kwota dofinansowania 58,5 mln PLN

21 21 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 1 projekty z listy podstawowej Port lotniczy Poznań-Ławica- rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej – kwota dofinansowania 88,04 mln PLN Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku 2 projekty z listy podstawowej 2 projekty dotyczące modernizacji linii kolejowej E59 – łączna kwota dofinansowania 2874,8 mln PLN

22 22 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego 3 projekty z listy podstawowej Międzynarodowe Centrum NanoBioMedyczne – kwota dofinansowania 94,69 mln PLN Instytut Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – kwota dofinansowania 45,82 mln PLN Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej – kwota dofinansowania 36,65 mln PLN

23 23 Projekty indywidualne realizowane tylko w Wielkopolsce Łącznie 9 projektów realizowanych wyłącznie w Wielkopolsce z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę dofinansowania 2330,02 mln PLN

24 24 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce oraz innych województwach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 2 projekty z listy podstawowej Budowa drogi ekspresowej S5 – odcinek Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo) – kwota dofinansowania odcinka 578 mln PLN Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8-odcinek Syców-Kępno- Wieruszów-Walichnowy – kwota dofinansowania odcinka 558,23 mln PLN 1 projekt z listy rezerwowej Budowa drogi ekspresowej S5 –odcinek Żnin-Gniezno – kwota dofinansowania odcinka 603,71 mln PLN

25 25 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce oraz innych województwach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku 3 projekty z listy podstawowej Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Szczecin – kwota dofinansowania odcinka 1218,92 mln PLN Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – kwota dofinansowania odcinka 1207,83 mln PLN Przygotowanie budowy linii dużych prędkości – kwota dofinansowania 183,99 mln PLN 1 projekt z listy rezerwowej Modernizacja linii kolejowej E14 na odcinku Łódź – Zduńska Wola – Kalisz – kwota dofinansowania 704,33 mln PLN

26 26 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 1 projekt z listy rezerwowej Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) – Wrocław (A-8 węzeł Widawa) – kwota dofinansowania 2708,95 mln PLN Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne 2 projekty z listy podstawowej Gazociąg Gustorzyn-Odolanów – kwota dofinansowania 175,45 mln PLN Gazociąg Szczecin-Lwówek – kwota dofinansowania 163,16 mln PLN Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce oraz innych województwach

27 27 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce z PO IiŚ Łącznie 19 projektów realizowanych zarówno w samej Wielkopolsce, jak i w Wielkopolsce i innych województwach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę dofinansowania 10 432,59 mln PLN Orientacyjny łączny koszt wszystkich projektów – 16 293,93 mln PLN

28 28 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa II – Infrastruktura sfery B+R 1 projekt z listy podstawowej Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu – kwota dofinansowania 213,81 mln PLN Oś priorytetowa V – Dyfuzja innowacji 1 projekt z listy podstawowej Budowa zespołu inkubatorów Wysokiej Technologii – Materiał i biomateriały oraz Technologie innowacyjne i komunikacyjne na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM – kwota dofinansowania 33,64 mln PLN

29 29 Projekty indywidualne realizowane w Wielkopolsce z PO IG Łącznie, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowane będą w województwie wielkopolskim 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 247,45 mln PLN

30 30 Projekty indywidualne UWAGA !!! (PO IG) Dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka będzie przeprowadzony ponowny, otwarty nabór projektów w obszarze turystyki

31 31 Projekty indywidualne – weryfikacja i co dalej? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracuje bazę danych monitoringu projektów indywidualnych; Dane do bazy wprowadzane będą bezpośrednio przez beneficjentów projektów indywidualnych, instytucje pośredniczące oraz zarządzające; Uruchomione zostanie wsparcie doradcze mające na celu usprawnienia procesu przygotowania projektów indywidualnych do realizacji tzw. Project-pipeline

32 32 Projekty indywidualne Umieszczenie projektu na liście NIE oznacza gwarancji uzyskania dofinansowania Aby została zawarta umowa należy: spełnić formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów właściwe przygotować projekt do realizacji

33 33 Projekty indywidualne Przegląd i ewentualna weryfikacja list będzie przeprowadzana co pół roku Jeśli jakiś projekt zostanie usunięty, to środki zarezerwowane na ten projekt, zostaną przeznaczone na projekty z listy rezerwowej lub zwiększą pulę funduszy dostępnych dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej

34 34 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań www.umww.pl www.wielkopolskie.pl tel. (061) 85-41-788, fax (061) 85-41-785 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Autor: G.Potrzebowski Projekty indywidualne zgłaszane do PO IiŚ i PO IG z Województwa Wielkopolskiego Poznań, 9 kwietnia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google