Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konferencje Podsumowujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konferencje Podsumowujące."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konferencje Podsumowujące Projekt 2-11.06.2015 r.

2 Założenia Projektu -projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, realizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, - obejmował okres od marca 2013 r. do końca czerwca 2015 r., -skierowany był do 1050 nauczycieli z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 160 gmin, 31 powiatów województwa wielkopolskiego, w których uczniowie osiągają niezadawalające efekty kształcenia.

3 - podniesienie jakości pracy szkół poprzez: 1.rozpoznanie lokalnych potrzeb i możliwości, 2.nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami/kami, 3. stworzenie możliwości współpracy szkoły/gminy/powiat, 4. angażowanie lokalnych społeczności, 5. wspieranie lokalnych inicjatyw, 6. wymianę doświadczeń. - spowodowanie wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli/lki samodzielnych działań związanych z doskonaleniem się. Założenia Projektu:

4 Co się działo : W marcu uruchomiono stronę internetową projekt.ko.poznan.pl - zawiera ona bieżące informacje związane z realizacją Projektu. Pierwsze kursy rozpoczęliśmy w sierpniu 2013 r. W maju 2014 r. zorganizowano konferencję na półmetku projektu dla 200 nauczycieli/lek. 10 kwietnia 2013 r. zorganizowano konferencją inaugurującą Projekt, skierowaną do nauczycieli z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz organów prowadzących ze wskazanych powiatów województwa wielkopolskiego.

5 Co się działo cd. -spośród uczestników szkoleń wyłoniliśmy n-lki i n-li-liderów pracujących w tzw. sieci, -zachęcaliśmy do wykorzystania w praktyce nabytej przez uczestników wiedzy w zakresie pracy z uczniem zdolnym, coachingu, wykorzystania wyników nauczania do poprawy jakości pracy, -przygotowano projekty edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, środowisk lokalnych.

6 Rekrutacja prowadzona była w sposób ciągły poprzez stronę internetową KO, do której łatwy dostęp mają wszyscy zainteresowani. Zgłoszenia nauczycieli na poszczególne kursy, w zależności od zainteresowania tematyką, były wypełnienie poprzez stronę projektu w try bie on-line. Rekrutacja

7 Nauczycielom/kom zaproponowano szkolenia: - 40 godz. „Kursu dla nauczycieli/lek poświęconego wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej”, - 120 godz. kursu „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”, - 50 godz. „Kursu dla nauczycieli/lek na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych”, - 140 godz. ”Kursu dla nauczycieli/ek zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat rozwoju uzdolnień uczniów”. Szkolenia-Kursy

8 Nauczycielom/kom przedmiotów zawodowych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. zaproponowano: - 40 godz. kursu „Przygotowywanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, - 50 godz. kursu „Wykorzystanie platformy MOODLE w kształceniu na odległość i tworzeniu kursów internetowych”, - 50 godz. kursu „Język angielski dla nauczycieli/lek kształcenia zawodowego”. Szkolenia-Kursy, cd.

9 Duże zainteresowanie nauczycieli/lek projektem oraz racjonalne gospodarowanie finansami pozwoliły nam uruchomić dodatkowe kursy: - 70 godz. kursu „Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły”, - 50 godz. kursu „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi”. Zwiększono również liczbę grup przeszkolonych nauczycieli w ramach kursu cieszącego się największym zainteresowaniem - „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” z 2 do 4. Szkolenia-Kursy, cd.

10 Zorganizowano dwie wizyty studyjne do miejsc w kraju i w województwie, w których prowadzonych jest szereg działań gwarantujących wysoką jakość edukacji. Zrealizowano również, dla zainteresowanych uczestników projektu, dwudniowe warsztaty. Wizyty studyjne oraz warsztaty były inspiracją, wsparciem dla nauczycieli- liderów. Stworzyli oni w ramach gmin/powiatów nieformalną sieć współpracy nauczycielskiej, która jest wartością dodaną projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć - projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego”. W naszej opinii, w kolejnych latach stworzona sieć przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia i poprawi w tym obszarze wizerunek naszego województwa oraz uaktywni środowiska lokalne. Ludzie potrzebują inspiracji

11 -. Przeszkolono 1109 nauczyciel/lek z 170 gmin, z 31 powiatów, każdym powiecie przeszkolimy średnio ok. 36 osób. nauczyciele/lkiliczbaw tym mężczyz n w tym z terenów wiejskich kształcenie zawodowe 1194114 szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne 99094581 Razem1109135595

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13

14

15 -. Edukacja – wspólna sprawa W okresie realizacji Projektu współpracowaliśmy również z mediami lokalnymi i regionalnymi; pojawiły się artykuły prasowe w m. in. Głosie Wielkopolskim, Życiu Kalisza, Panoramie Leszczyńskiej, Tygodniku Nowym, Aktualnościach Lokalnych oraz audycje promujące Projekt w Radio Merkury.

16 -. Utrwalenie dorobku projektu i aktywności osób zaangażowanych - Na zakończenie cyklu szkoleń organizujemy w 6 wybranych powiatach konferencje edukacyjne (w sumie dla 600 nauczycieli) podsumowujące Projekt – prezentacja lokalnych działań i animatorów. - Wydaliśmy publikację „Nikogo nie zgubić….przykłady dobrych praktyk" będącą podsumowaniem działań i aktywności nauczycieli biorących udział w Projekcie. Publikacja zostanie również umieszczona na stronie Projektu i stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, by dostęp do niej mieli wszyscy zainteresowani tematyką.

17 Hanna Rajcic-Mergler Kierownik Projektu Wicekurator Oświaty hanna.mergler@ko.poznan.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konferencje Podsumowujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google