Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarze ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarze ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych."— Zapis prezentacji:

1 Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarze ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

3 Beneficjent systemowy
Samorząd Województwa Dolnośląskiego Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Realizator Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Termin realizacji 1 września 2012 r. ÷ 31 sierpnia 2014 r.

4 Grupa docelowa 1012 nauczycieli, zatrudnionych poprzez mianowanie lub na umowę o pracę, w szkołach położonych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, w tym: 500 nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych 512 nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych oraz matematyki, biologii, fizyki i chemii z gimnazjów

5 Adresaci Projektu nauczyciele, którzy nie byli dotychczas objęci wsparciem z projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

6 Cel główny projektu podniesienie kwalifikacji zawodowych 1012 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem ICT

7 Cele szczegółowe projektu
podniesienie kompetencji 1012 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do pracy z uczniami metodą obserwacji, doświadczeń i eksperymentów rozwinięcie umiejętności 1012 nauczycieli w zakresie konstruowania projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej podniesienie umiejętności 1012 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie planowania i realizacji zadań z uczniami z wykorzystaniem platformy Fronter

8 Zaplanowane w Projekcie formy doskonalenia
kurs 40-godzinny pn. „Obserwacja, doświadczenie, eksperyment w nauczaniu przyrody z wykorzystaniem ICT” dla 200 nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych, wyposażonych w pracownie przyrodnicze zakupione w ramach zakończonego przez SWD projektu współfinansowanego ze środków RPO pn. „Pracowania przyrodnicza w każdej gminie” • kurs 100-godzinny pn. „Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody”, dla 300 nauczycieli przyrody z pozostałych szkół podstawowych

9 kurs 60-godzinny pn. „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych” dla 512 nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych oraz biologii, chemii, fizyki i matematyki w gimnazjach

10 Miejsce realizacji kursów 3 pracownie komputerowe
zlokalizowane w DODN we Wrocławiu, Filii DODN w Jeleniej Górze oraz Filii DODN w Legnicy 2 pracownie przyrodnicze zlokalizowane w DODN we Wrocławiu (pracownia zakupiona ze środków projektowych) oraz w Filii DODN w Legnicy (pracownia zakupiona ze środków własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego) platforma edukacyjna Fronter (do szkoleń w systemie on-line)

11 Korzyści z udziału w projekcie
podniesienie umiejętności konstruowania projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej doskonalenie umiejętności pracy z uczniami metodą obserwacji, doświadczeń i eksperymentu zwiększenie kompetencji do planowania i realizacji zadań z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT wyposażenie w zestawy edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności

12 publikacja w przewodniku metodycznym autorskich projektów
edukacyjnych opracowanych w czasie kursów uzyskanie certyfikatu potwierdzające ukończenie kursu

13 Co warto wiedzieć o Pracowni Przyrodniczej …

14 Pracownia przyrodnicza
to przestrzeń, w której nauczyciel – przewodnik może pokazać uczniowi warsztat badacza i odkrywcy oraz zainspirować do samodzielnej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Działania w pracowni przyrodniczej sprzyjają realizacji projektów, które mają charakter interdyscyplinarny oraz pozwalają uczniom rozpatrywać różnorodne zjawiska i problemy z perspektywy wielu dyscyplin naukowych.

15 Praca w pracowni przyrodniczej nie jest oparta na gotowych, narzuconych zestawach doświadczeń, czy eksperymentów. Sprzęt i oprogramowanie, w które zaopatrzona jest pracownia, pozwalają uczniom obserwować i interpretować otaczający ich świat, badać podstawowe elementy środowiska oraz zjawiska w nim zachodzące.

16 Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej
nowoczesny sprzęt (m.in. tablice multimedialne, wizualizery, projektory krótkiej projekcji) oprogramowanie typu Coach 6 zestawy do przeprowadzania badań, doświadczeń i eksperymentów pomoce dydaktyczne (m.in. interfejsy - umożliwiające dokonywanie pomiarów wspomaganych komputerowo, analizę i przetwarzanie danych, modelowanie oraz animację zjawisk i procesów, wideopomiary, a także sterowanie)

17 Zapraszamy do obejrzenia Pracowni Przyrodniczej …


Pobierz ppt "Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarze ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google