Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie."— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa

2 CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Cel ten będzie osiągany poprzez: monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowanie, w oparciu o wnioski z monitorowania, oferty doskonalenia kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół zawodowych.

3 OBSZARY MONITOROWANIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA DOSKONALENIE ZAWODOWE

4 1.Autodiagnoza szkoły. 2.Zebranie informacji na temat wprowadzania koniecznych zmian. 3.Weryfikacja prawidłowości obranych metod wdrażania PPKZ. 4.Samoocena podjętych działań. 5.Realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym. 6.Zebranie wstępnego materiału do ewaluacji wewnętrznej. KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA

5 7. Wartość edukacyjna – pytania zwracają uwagę na różne możliwości realizacji wdrażania PPKZ. 8. Praktyczne wskazówki dla dyrektora na jakie aspekty wdrażania PPKZ należy zwrócić szczególną uwagę. 9. Możliwość porównania stanu wdrażania PPKZ z sytuacją w innych szkołach w regionie i kraju. 10. Dostosowanie oferty doskonalenia do potrzeb szkoły. KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA

6 Elektroniczne ankiety przesyłane on-line dla dyrektorów i nauczycieli: techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych. Wszystkie ankiety będą opatrzone szczegółową instrukcją. W czasie trwania monitorowania dostępna będzie pomoc on-line. REALIZACJA MONITOROWANIA

7 10–15.09 zgłoszenie szkoły w/g formularza zamieszczonego na stronie wysłanie do szkół kodów dostępu do ankiet dla dyrektorów i nauczycieli, wypełnianie i wysyłanie ankiet, do końca roku 2013 przekazanie szkołom wyników monitorowania. HARMONOGRAM MONITOROWANIA

8 obecnie trwają prace nad przygotowaniem monitorowania Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego w szkołach zawodowych, rozpoczęcie jest planowane w drugiej połowie października, realizacja przebiegnie na analogicznych zasadach jak monitorowanie PPKZ. MONITOROWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

9 TYPY PYTAŃ

10

11

12

13

14

15 Ponadto w przygotowaniu są narzędzia do ewaluacji wewnętrznej PPKZ w następujących obszarach: kompetencje personalne i społeczne, korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego, program nauczania. NARZĘDZIA DO WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROCESU WDRAŻANIA

16 MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek - najlepsza inwestycja.

17 KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Zachęcamy do odwiedzin naszej strony


Pobierz ppt "MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google