Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca środowiska  akademickiego   w projektach rewitalizacji zdegradowanych dzielnic  miejskich - na przykładzie dzielnicy Lipiny w  Świętochłowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca środowiska  akademickiego   w projektach rewitalizacji zdegradowanych dzielnic  miejskich - na przykładzie dzielnicy Lipiny w  Świętochłowicach."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca środowiska  akademickiego   w projektach rewitalizacji zdegradowanych dzielnic  miejskich - na przykładzie dzielnicy Lipiny w  Świętochłowicach. Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz Mgr Monika Szpoczek-Sało Studium Pracy Socjalnej Uniwersytet Śląski w Katowicach

2 W projekcie zaplanowano następujące etapy badania w działaniu:
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny W projekcie zaplanowano następujące etapy badania w działaniu: 1.Identyfikacja problemu-poznanie sytuacji mieszkańców Lipin w środowisku; zasobów, potencjału, problemów 2. Rekonesans badawczy 3. Sformułowanie planu działania-określenie celów, zaplanowanie działań 4. Wdrażanie projektu (realizacja zaplanowanych działań) 5. Monitorowanie i ewaluacja działań i uzyskanych rezultatów

3 Współpraca w organizacji półkolonii:
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Maj 2012 r. nawiązanie współpracy Urzędu Miasta Świętochłowice z Studium Pracy Socjalnej IŚ UŚ- cel: rewitalizacja społeczna dzielnicy Lipiny, zmiana wizerunku dzielnicy Lipiny Czerwiec-wrzesień 2012 pierwszy zwiad badawczy pracowników Studium Pracy Socjalnej studentów Koła Naukowego Studium Pracy Socjalnej: Współpraca w organizacji półkolonii:

4 Świetlica Środowiskowa
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Świetlica Środowiskowa Wrzesień otwarcie Świetlicy Środowiskowej nr 1przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy współpracy pracowników i studentów Studium Pracy Socjalnej.

5 Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Od września 2012 prace Studium Pracy Socjalnej UŚ przebiegają wielotorowo min.: Opracowanie „Diagnozy potrzeb Dzielnicy Świętochłowic- Lipiny” praca zlecona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Udział w pracach zespołu: d.s Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny Projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” Zespołu d.s Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Zespołu d.s Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

6 Inicjowanie projektów:
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Inicjowanie projektów: W 7 dni do okoła Europy-Projekt współfinansowany przez Bank Zachodni Mieszkańcy wespół zespół- Projekt współfinansowany przez Bank Zachodni Program „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach „Lepsze jutro” – Towarzystwo Przyjaciół Heillo „Razem Możemy więcej”- Program Aktywności Lokalnej

7 Projekty socjalne realizowane wspólnie z mieszkańcami
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Projekty socjalne realizowane wspólnie z mieszkańcami Budowanie zaufania mieszkańców Lipin do instytucji OPS, UM. Zmiana wizerunku

8 Celem współpracy jest:
Etapy współpracy Studium pracy Socjalnej IS UŚ i Urzędu Miasta Świętochłowice w projektach rewitalizacji dzielnicy Lipiny Celem współpracy jest: poszukiwanie rozwiązań i inicjowanie działań zmierzających do podniesienia aktywności mieszkańców Lipin w lokalnym środowisku. działania ukierunkowane są na zmianę postaw mieszkańców i większy udział w procesie zmiany. Działania zmierzające do zmiany wizerunku dzielnicy Lipiny

9 Projekty socjalne zrealizowane w Laboratorium społecznym
Nasz mały Eden. Aktywizacja społeczności lokalnej dzielnicy Lipiny. Magdalena Stawinoga Nasz Kąt. Aktywizacja społeczności lokalnej dzielnicy Lipiny. Katarzyna Mizerska „Nigdy nie jest za późno”, czyli aktywizacja osób po 55 roku życia poprzez naukę obsługi komputera. Ryszard Fenik, Tomasz Sabuda „Więc chodź pomaluj mój świat”- program zmiany wizerunku dzielnicy Lipiny z udziałem lokalnej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Martyna Faryj, Wojciech Hrynaszkiewicz

10 Projekty socjalne zrealizowane w Laboratorium społecznym
Śpiewać każdy może. Kamila Bednarz Sztuka jest w twoich rękach. Warsztaty plastyczne dla dzieci z dzielnicy Lipiny. Marta Wilczek „Siła umysłu” –program wyrównywania szans dla kobiet na rynku pracy. Katarzyna Rzepka

11 Projekty socjalne zrealizowane w Laboratorium społecznym
„Czas mamy” Projekt mający na celu stworzenie Klubu Matek w celu aktywizacji społecznej i zawodowej matek z Lipin. Marta Jama Nie jesteście sami-projekt dotyczy pracy z dziećmi ulicy metodą stretworkingu. Tomasz Niebieszczański LEW- Lipińskie (Epi) Centrum Wolontariatu. Projekt stworzenia centrum wolontariatu, działania skierowane do wolontariuszy na rzecz samopomocy. Sandra Kurcab.

12 Projekty socjalne Realizowane w roku akademickim 2014/2015
Obywatelskie Lipiny-Projekt edukacji obywatelskiej. Łukasz Kacperski  Odczarować Lipiny- zmiana wizerunku mieszkańców oraz dzielnicy w miastach ościennych Górnego Śląska. Klaudia Majgier  Głos seniora- Aktywizacja obywatelska seniorów z Lipin. Katarzyna Stachyra  Lipiny kreatywne-aktywne- Projekt animacji społecznej. Aleksandra Szyńska  Podziel się zdrowiem- Rozwój potencjału społeczności lokalnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Paulina Wojciechowska, Sonia Zok Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach. Marek Ptak

13 Odnawianie podwórek

14 Społeczność lokalna w działaniu

15 Zajęcia dla dzieci

16 Klub Aktywnych pań

17 Biblioteka sąsiada Mieszkańcy samodzielnie wyposażyli bibliotekę sąsiada. Pracownicy SPS prowadzą spotkania przy kawie i herbacie w bibliotece.

18 Wyprzedaże garażowe

19 Święta sąsiada

20 Mieszkańcy Lipin pomagają innym

21 Dni dziecka

22 Przedsiębiorczość Lipińska-Jarmark wielkanocny

23 Wspólne Świętowanie

24 Wspólne Świętowanie

25 Konsultacje społeczne

26 Zajęcia dla osób bezrobotnych

27 Program Aktywności Lokalnej

28 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Współpraca środowiska  akademickiego   w projektach rewitalizacji zdegradowanych dzielnic  miejskich - na przykładzie dzielnicy Lipiny w  Świętochłowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google