Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek."— Zapis prezentacji:

1 Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Śremie

2 Inicjatywa Stworzenia nowoczesnego sytemu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób wymagających pomocy opiekuńczej i umożliwienie jak najdłuższego pozostawiania tych osób w środowisku zamieszkania Poprawa efektywności i skuteczności działań związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Powszechność świadczeń – 8,25% ogółu udzielanych świadczeń z pomocy społecznej w gminie Śrem

3 Inicjatywa Oddziaływanie na społeczność lokalną w kształtowaniu postaw i wartości prospołecznych zgodnych z misją pomocy społecznej oraz celów programu – usamodzielnienia konkretnego usługobiorcy w poszczególnych obszarach aktywności a w efekcie poprawa ogólnego funkcjonowania usługobiorcy w środowisku lokalnym Wsparcie i edukacja rodzin i bliskich opiekujących się osobami przewlekle chorymi – organizacja opieki zdrowotnej i socjalnej, która umożliwi jak najdłuższe funkcjonowanie w warunkach domowych Realizacja szerokiego zakresu usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – udzielenie skutecznej pomocy, podnoszenie jakości i efektywności świadczonych usług, lepsze i pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacji zaangażowanej w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych

4 Sposób wdrażania Systematyczne diagnozowanie sytuacji życiowej oraz analiza potrzeb życiowych i oczekiwań osób starszych, niepełnosprawnych Pozyskiwanie do współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych organizacji pozarządowej – otwarty konkurs ofert i tworzenie lokalnego partnerstwa Promowanie dobrych praktyk w postaci usług asystenckich realizowanych wśród osób starszych

5 Sposób wdrażania Opracowanie lokalnego standardu usług opiekuńczych i wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej Idea pracy asystenta osoby niepełnosprawnej – podnoszenie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji poprzez czynności związane z pojedynczą osobą starszą, niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego oraz czasu wolnego i kształtowanie środowiska, w którym żyją ludzie starzy, niepełnosprawni (rehabilitacja środowiskowa)

6 Sposób wdrażania Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Śrem przez wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej, pedagog, pracownik socjalny, logopeda, fizjoterapeuta, rehabilitant, pielęgniarka Cel podejmowanych działań: - aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym, niepełnosprawnych i poprawa jakości życia - pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego - zapewnienie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz realizowanych w sposób efektywny i skuteczny; -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych

7 Efekty Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta co wymaga właściwego zdiagnozowania deficytów na poziomie biologicznym, psychicznym i społecznym, zaspokajające potrzeby na podstawowym i wyższym poziomie Stały, systematyczny wzrost liczby usługobiorców oraz liczby godzin usług, które są konsekwencją realnego zapotrzebowania Opłacalność ekonomiczna usług opiekuńczych w porównaniu z innymi rozwiązaniami jakim są np. domy pomocy społecznej

8 Efekty Profesjonalizm i kompleksowość świadczeń ukierunkowanych na usprawnienie i lepszą kondycję psychospołeczną osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych Brak zróżnicowania ilości i jakości usług opiekuńczych ze względu na miejsce zamieszkania – powszechność i dostępność usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących tereny wiejskie

9 Efekty Zaoferowanie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej:
znacznej ilości elastycznych miejsc pracy dla osób świadczących usługi opiekuńcze stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod rozwiązywania problemów społecznych funkcjonowanie o zasadę zmniejszania kosztów i ekonomiczną efektywność umiejętność zmiany, elastyczność w reagowaniu na nowe problemy

10 Efekty Aktywizacja i integracja lokalna osób niepełnosprawnych i starszych wspierająca różne formy samodzielności oraz uczestnictwo w życiu społecznym Wspieranie więzi międzypokoleniowych i poczucia odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad starszymi i niepełnosprawnymi z otoczenia lokalnej społeczności Realizacja systemu wsparcia podnoszącego jakość życia, kształtowanie zdrowego stylu życia i utrzymanie kontaktów społecznych, dzięki którym osoby starsze i niepełnosprawne mają poczucie przynależności do środowiska lokalnego

11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Dziękuję za uwagę Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie


Pobierz ppt "Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem Partnerzy: Gmina Śrem/Ośrodek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google