Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA SOCJALNA. zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA SOCJALNA. zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby."— Zapis prezentacji:

1 PRACA SOCJALNA

2 zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby osób niepełnosprawnych, a także uzależnionych czy bezdomnych, którzy wymagają stałej i fachowej opieki w związku z tym powstaje coraz więcej domów opieki społecznej dla ludzi starych, samotnych, placówek opieki paliatywnej, a także schronisk dla bezdomnych oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Praca socjalna

3 studenci kierunku praca socjalna są przygotowywani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej Praca socjalna

4 praca socjalna umożliwia zdobycie wiedzy na temat sposobów i możliwości udzielania pomocy na rzecz jednostek, grup, rodzin i środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Praca socjalna

5 poznania siebie, lepszego zrozumienia motywów działań własnych, motywów zachowań innych osób, … całych grup funkcjonujących w naszym otoczeniu, … całych społeczeństw, w których również my funkcjonujemy! Studia stwarzają szansę:

6 Możemy wprowadzić korektę we własne funkcjonowanie, Lepiej zrozumieć nasze bliższe i dalsze otoczenie, Kompetentnie wspierać tych, którzy takiego wsparcia potrzebują i poszukują! Dzięki temu:

7 W chwili obecnej w Europie, a także w Polsce, zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby osób niepełnosprawnych, a także uzależnionych czy bezdomnych. które wymagają stałej i fachowej opieki. W związku z tym powstaje coraz więcej domów opieki społecznej dla ludzi starych, samotnych, placówek opieki paliatywnej, a także schronisk dla bezdomnych oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Praca socjalna

8 Absolwenci pracy socjalnej mogą podjąć zatrudnienie w: szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Praca socjalna

9 są w stanie samodzielnie przeprowadzać i opracować diagnozy problemów społecznych konstruować strategie rozwiązywania problemów społecznych Praca socjalna

10 Ukończenie studiów w zakresie pracy socjalnej to nie tylko możliwość szybkiego zatrudnienia, ale także satysfakcja z wykonywania pracy bezpośrednio dla ludzi potrzebujących i możliwości szerokiego oddziaływania na innych w sensie moralnym i społecznym. Praca socjalna

11 Nabyte umiejętności umiejętność pracy z rodziną w sytuacjach kryzysowych znajomość przepisów regulujących pomoc rodzinom i poszczególnym jej członkom w trudnych sytuacjach wiedza na temat zasad funkcjonowania placówek pomocy społecznej umiejętność diagnozowania potrzeb oraz opracowywania strategii ich rozwiązywania Praca socjalna

12 placówki pomocy społecznej i samopomocy organizacje pozarządowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej realizujące politykę społeczną na danym obszarze, domy dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, szpitale, ośrodki opieki leczniczej, ośrodki dla uchodźców, Praca po studiach

13 instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu np. WUP, PUP świetlice środowiskowe ośrodki socjoterapii fundacje i stowarzyszenia świadczące na rzecz osób chorych, bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej centra aktywizacji zawodowej Praca po studiach

14 pracownikiem regionalnych ośrodków polityki społecznej pracownikiem powiatowych centrów pomocy rodzinie pracownikiem ośrodków pomocy społecznej, pracownikiem placówek opiekuńczo- wychowawczych i domów pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie Praca po studiach

15 pracownikiem jednostek organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu pracownikiem ośrodków wsparcia, placówek dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów pracownikiem zakładów karnych i środków dla uchodźców pracownikiem organizacji pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wymienionym problemom Praca po studiach


Pobierz ppt "PRACA SOCJALNA. zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google