Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim Brygida Głąb Kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim Brygida Głąb Kierownik."— Zapis prezentacji:

1 Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim Brygida Głąb Kierownik Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego Opole, 14 lipca 2010r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent regionalny w województwie opolskim Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 55 403 841 euro Priorytet VII - Promocja integracji społecznej 38 121 249 euro Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki 38 994 520 euro Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 41 816 248 euro Od 1 do 5% środków zaplanowano na realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

3 Projekty innowacyjne w województwie opolskim

4 Tematy konkursów 1.Poszukiwanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na polski rynek pracy (Priorytet VI) 2.Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia (Priorytet VII) 3.Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50 + (Priorytet VIII) 4.Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy (Priorytet IX) Projekty innowacyjne w województwie opolskim

5 PriorytetOkres naboruAlokacja Priorytet VI 26.08.2009 - 30.10.2009 1 687 596,00PLN Priorytet VIII 26.08.2009 - 05.11.2009 1 820 000,00 PLN Priorytet IX 27.08.2009 - 06.10.2009 2 000 000,00 PLN Konkursy ogłoszone w 2009r. Projekty innowacyjne w województwie opolskim c.d.

6 Priorytet Liczba / wartość wniosków złożonych Liczba / wartość wniosków po ocenie formalnej Liczba / wartość wniosków zaakceptowanych do realizacji Liczba / wartość umów Priorytet VI 3 4 773 051,80 3 4 773 051,80 1 1 664 760,00 w trakcie podpisywania Priorytet VIII 2 3 635 148,20 2 3 635 148,20 00 Priorytet IX 3 2 283 600,80 3 2 283 600,80 00 Wyniki konkursów ogłoszonych w 2009r. Projekty innowacyjne w województwie opolskim c.d.

7 PriorytetOkres naboruAlokacja Priorytet VII IV kwartał2 355 740,69 PLN Priorytet VIII 17.06.2010r. - 20.08.2010r. 1 820 000,00 PLN Priorytet IX 17.06.2010r. - 20.08.2010r. 2 000 000,00 PLN Konkursy ogłoszone/zaplanowane w 2010r. Projekty innowacyjne w województwie opolskim c.d.

8 Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim

9 Konkurs ogłoszony w 2009r. Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim c.d. Działanie/ Poddziałanie Okres naboruAlokacja Poddziałanie 8.2.1 02.09.2009 - 02.10.2009 1 400 000,00 PLN

10 Działanie/ Poddziałanie Liczba / wartość wniosków złożonych Liczba / wartość wniosków po ocenie formalnej Liczba / wartość wniosków zaakceptowanych do realizacji Liczba / wartość umów Poddziałanie 8.2.1 1 1 187 378,00 1 1 187 378,00 1 1 168 878,00 1 1 168 878,00 Wyniki konkursu ogłoszonego w 2009r. Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim c.d.

11 Konkursy ogłoszone/zaplanowane w 2010r. Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim c.d. Działanie/ Poddziałanie Okres naboruAlokacja Poddziałanie 8.2.1 26.03.2010 - 07.05.2010 2 000 000,00 PLN Działanie 9.2 III kwartał 2010r.3 000 000,00 PLN

12 Działanie/ Poddziałanie Liczba / wartość wniosków złożonych Liczba / wartość wniosków po ocenie formalnej Liczba / wartość wniosków zaakceptowanych do realizacji Liczba / wartość umów Poddziałanie 8.2.1 3 3 168 386,14 2 2 498 827,14 1 1 292 987,14 w trakcie podpisywania Wyniki konkursu ogłoszonego w 2010r. Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim c.d.

13 Projekty systemowe I.Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship Wartość projektu: 500 000,00 PLN, Okres realizacji projektu: 01.04.2009 – 30.05.2010 Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II Wartość projektu: 987 337,10 PLN, Okres realizacji projektu: 01.04.2010 – 30.03.2012 Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w województwie opolskim c.d.

14 Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Tel. 77 54 16 200-201, 77 54 16 635 e-mail: info@opolskie.pl www.opolskie.pl Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole Tel. 77 44 16 701, 77 44 26 599 e-mail: wup@wup.opole.pl www.pokl.opolskie.pl Dane kontaktowe

15 Instytucja Pośrednicząca dpo@opolskie.pl m.kopka@opolskie.pl Dane kontaktowe


Pobierz ppt "Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim Brygida Głąb Kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google