Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System POMOST Dane statystyczne dla woj. podkarpackiego za rok 2001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System POMOST Dane statystyczne dla woj. podkarpackiego za rok 2001."— Zapis prezentacji:

1 System POMOST Dane statystyczne dla woj. podkarpackiego za rok 2001

2 Świadczeniobiorcy w woj. podkarpackim według wieku i płci oraz miejsca zamieszkania w roku 2001 §118,4 tys. świadczeniobiorców (5,6% mieszkańców województwa §76, 9 tys. kobiet (65% zbiorowości świadczeniobiorców) §41,5 tys. mężczyzn (35% zbiorowości świadczeniobiorców) §32,9 tys. to mieszkańcy miast (28%) §85,5 tys. - ludności wiejskiej (72%)

3

4 Udział mieszkańców miast i wsi w zbiorowości świadczeniobiorców w grupach wiekowych

5 Świadczeniobiorcy woj. podkarpackiego wg płci i wieku

6 Struktura wiekowa świadczeniobiorców wg miejsca zamieszkania

7 Struktura wiekowa wg płci

8 Powiaty o najwyższym i najniższym wskaźniku udziału świadczeniobiorców w liczbie mieszkańców w roku 2001 §woj. podkarpackie 118452-5,6% §bieszczadzki 4678-9,2% §brzozowski 6022-9,1% §kolbuszowski 5275-8,7% §... §Krosno 817 -1,7% §Rzeszów 3164-1,9% §Tarnobrzeg 1787-3,5%

9

10 Gminy o najwyższym udziale świadczeniobiorców w liczbie mieszkańców w roku 2001 powiaty: §gm. w. Krempna 46622,2% jasielski §gm. w. Dydnia123114,6% brzozowski §gm. w. Lutowiska 31012,9% bieszczadzki §gm. w. Baligród 40712,5% bieszczadzki §gm. m-w. Radomyśl Wielki167312,3% mielecki §gm. w. Nozdrzec105112,2% brzozowski

11 Gminy o najniższym wskaźniku udziału świadczeniobiorców w liczbie mieszkańców §gm. m-w. Baranów Sandomierski1,3 % tarnobrzeski §gm. Miasto Krosno1,7 % Miasto Krosno §gm. w. Adamówka1,9 % przeworski §gm. Miasto Rzeszów1,9 % Miasto Rzeszów

12

13 Powiaty o nawyższym i najniższym udziale świadczeniobiorców w wieku 15 lat i więcej w liczbie mieszkańców w roku 2001 §Woj. podkarpackie4,9% §bieszczadzki7,4% §brzozowski6,6% §przemyski6,2% kolbuszowski6,1%... §stalowowolski3,4% §Miasto Rzeszów2,3% Miasto Krosno2,0%

14

15 Gminy o najwyższym udziale świadczeniobiorców w wieku 15 lat i więcej w liczbie mieszkańców §gm. w. Lutowiska (bieszczadzki) 13,8 % §gm. w. Krempna (jasielski) 12,1 % §gm. w. Tyrawa Wołoska (sanocki) 10,0 % §gm. w. Dydnia (brzozowski) 9,8 % gm. w. Solina (bieszczadzki) 9,3 %

16 Gminy o najniższym udziale świadczeniobiorców w wieku 15 lat i więcej w liczbie mieszkańców gminy gm. m-w.Baranów Sandomierski1,6 % (tarnobrzeski) §gm m. Stalowa Wola (stalowowolski) 2,0 % §Miasto Krosno (miejski krośnieński) 2,0 % §Miasto Rzeszów (miejski rzeszowski) 2,3 % §gm. w. Adamówka (przeworski) 2,5 % §gm. w. Gorzyce (tarnobrzeski) 2,9 %

17 Pozycja na rynku pracy W zbiorowosci świadczeniobiorców: §aktywni zawodowo29487 35,5% l pracujący 7465 9,0% l bezrobotni 22022 26,5% bierni zawodowo 53565 64,5%

18 Struktura procentowa wg płci i aktywności zawodowej

19 Struktura procentowa wg płci i aktywności zawodowej. Miasto

20 Struktura procentowa wg miejsca zamieszkania i aktywności zawodowej

21 Struktura zbiorowości świadczeniobiorców wg form udzielonej pomocy oraz gmin

22 Struktura zbiorowości świadczeniobiorców wg form udzielonej pomocy oraz płci

23 Pomoc finansowa W grupie świadczeniobiorców korzystających z pomocy finansowej: §zasiłek celowy - 47,4% §renta socjalna - 17,4% §inne świadczenia finansowe - 16,6% §zasiłek stały - 12,4% §zasiłek okresowy - 6,2%

24 Pomoc finansowa Miary stosowane w Systemie POMOST : §zasiłek celowy - 163 na 10 tys. mieszk. województwa §renta socjalna - 60 §zasiłek stały - 42 §zasiłek okresowy - 21

25 Pomoc niefinansowa W zbiorowości świadczeniobiorców z pomocy niefinansowej korzystało w roku 2001: §województwo - 38,3% §gminy miejskie - 23,7% §gminy wiejskie - 41,7% §gminy miejsko-wiejskie - 42,8%

26 Struktura pomocy niefinansowej W grupie świadczeniobiorców korzystających z pomocy niefinansowej: §posiłki - 92% §usługi opiekuńcze, odzież i schronienie - 6% §inna pomoc niefinansowa - 2% w miastach: §posiłki - 78% §usługi opiekuńcze, odzież i schronienie - 21% §inna pomoc niefinansowa - 1%

27 Struktura typów rodzin zarejestrowanych w OPS w woj. podkarpackim w roku 2001

28 Struktura typów rodzin świadczeniobiorców zamieszkujących miasta

29 Struktura typów rodzin na wsi

30 Rodziny wg przyczyn wystąpienia o pomoc

31 Typy rodzin wg przyczyn wystapienia o pomoc

32 Rodziny wg form uzyskanej pomocy §pomoc finansowa - 77% §pomoc niefinansowa - 23% w mieście §pomoc finansowa - 85% §pomoc niefinansowa - 15%

33 Rodziny wg głównych źródeł utrzymania Niezarobkowe źródła- 75 % rodzin w mieście - 85% Praca - 25 % w mieście - 15% z tego: Praca najemna stała- 70,7 % gospodarstwo rolne- 23,5 % na rachunek własny - 4,2 % najemna dorywcza - 1.6 %

34 Wybrane typy rodzin wg głównych źródeł utrzymania

35 Wybrane typy rodzin wg głównych źródeł utrzymania w mieście

36 Wybrane typy rodzin wg głównych źródeł utrzymania na wsi

37 Przeciętna wartość świadczeń na rodzinę w zł

38 Struktura rodzin wg średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w zł oraz miast i wsi

39 Struktura rodzin wg średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w zł oraz typów rodzin

40 Struktura rodzin wg średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w zł oraz głównych źródeł utrzymania

41 Rodziny wg średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie oraz wg głównych źródeł utrzymania


Pobierz ppt "System POMOST Dane statystyczne dla woj. podkarpackiego za rok 2001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google