Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość szans edukacyjnych Projekty stypendialne dla uczniów i studentów na Podkarpaciu. POWIAT SANOCKI Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne uczniów szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość szans edukacyjnych Projekty stypendialne dla uczniów i studentów na Podkarpaciu. POWIAT SANOCKI Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne uczniów szkół"— Zapis prezentacji:

1 Równość szans edukacyjnych Projekty stypendialne dla uczniów i studentów na Podkarpaciu. POWIAT SANOCKI Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Podkarpackiego w roku szkolnym

2 Cel projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów zmarginalizowanych. Beneficjenci projektu: G Grębów G Grębów G Przecław G Przecław G Zaklików G Zaklików M Krosno M Krosno M Mielec M Mielec Zgromadzenie Ojców Michalitów Zgromadzenie Ojców Michalitów P Bieszczadzki P Bieszczadzki P Brzozowski P Brzozowski P Dębicki P Dębicki P Jasielski P Jasielski P Krośnieński P Krośnieński P Leski P Leski P Leżajski P Leżajski P Mielecki P Mielecki P Niżański P Przeworski P Ropczycko-Sędziszowski P Rzeszowski P Sanocki P Stalowowolski P Strzyżowski P Tarnobrzeski

3 Informacje ogólne o projekcie. Wartość projektu: ,00 PLN Wartość projektu: ,00 PLN Poziom dofinansowania z EFS: 68,04 % Poziom dofinansowania z EFS: 68,04 % Poziom dofinansowania z BP : 31,96 % Poziom dofinansowania z BP : 31,96 % Liczba Beneficjentów Ostatecznych : osób. Liczba Beneficjentów Ostatecznych : osób. Liczba szkół uczestniczących w projekcie: 103 szkoły Liczba szkół uczestniczących w projekcie: 103 szkoły Okres Realizacji : od r. do r. Okres Realizacji : od r. do r. Rodzaj beneficjentów Ostatecznych: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenów zmarginalizowanych, wywodzący się z rodzin o niskim dochodzie na członka rodziny. Rodzaj beneficjentów Ostatecznych: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenów zmarginalizowanych, wywodzący się z rodzin o niskim dochodzie na członka rodziny. Rodzaj wsparcia: stypendia w formie finansowej i rzeczowej. Rodzaj wsparcia: stypendia w formie finansowej i rzeczowej.stypendia w formie finansowej stypendia w formie finansowej

4 Wskaźniki realizacji projektu: WSKAŹNIKI TWARDE Wskaźnik produktu; Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki: w tym: kobiet : w tym: kobiet : W tym: uczniowie z klasy maturalnej W tym: uczniowie z klasy maturalnej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia: otrzymujących stypendia: w tym kobiet: liczba osób, które zakończyły edukację w szkole ponadgimnazjalnej: 2 500

5 WSKAŹNIKI MIĘKKIE 1.Podniesienie zdolności motywacyjnych poprzez: 1.Podniesienie zdolności motywacyjnych poprzez: - zwiększenie zaufania we własne siły, - zwiększenie zaufania we własne siły, - podniesienie poczucia odpowiedzialności, - podniesienie poczucia odpowiedzialności, - podniesienia poziomu samooceny, - podniesienia poziomu samooceny, - wyższe osobiste i zawodowe aspiracje, - wyższe osobiste i zawodowe aspiracje, 2. Zwiększenie osobistych predyspozycji poprzez: 2. Zwiększenie osobistych predyspozycji poprzez: - poprawę wizerunku/prezentacji, - poprawę wizerunku/prezentacji, - większą punktualność, - większą punktualność, - zwiększenie koncentracji i zaangażowania, - zwiększenie koncentracji i zaangażowania, 3. Zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez: 3. Zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez: - umiejętność wypełniania formularzy, - umiejętność wypełniania formularzy, - umiejętność napisania życiorysu, - umiejętność napisania życiorysu, - poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi, - poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi, - większa świadomość praw i obowiązków. - większa świadomość praw i obowiązków.

6 Zarządzanie projektem. Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim o dużym budżecie, dużej liczbie Beneficjentów Ostatecznych oraz realizowanym na większości obszaru Województwa. W związku z powyższym, w celu sprawnego administrowania projektem W związku z powyższym, w celu sprawnego administrowania projektem opracowano i wdrożono podręcznik tożsamości projektu obejmujący opracowano i wdrożono podręcznik tożsamości projektu obejmujący następujące zagadnienia: następujące zagadnienia: - (układ instytucjonalny, struktura biura projektu ), - Analiza prawna wdrażania projektu (układ instytucjonalny, struktura biura projektu ), układ instytucjonalnystruktura biura projektu Analiza prawna wdrażania projektu układ instytucjonalnystruktura biura projektu - Zarządzanie kadrami, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie kadrami, - Zarządzanie finansami, - Zarządzanie czasem, - Zarządzanie obiegiem dokumentów i przepływem informacji, Zarządzanie obiegiem dokumentów przepływem informacji Zarządzanie obiegiem dokumentów przepływem informacji - Zarządzanie statystyką, - Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna, - Promocja i odbiór społeczny.

7 Problemy napotkane podczas realizacji projektu. Realizacja projektu w roku szkolnym (na przełomie lat budżetowych), Realizacja projektu w roku szkolnym (na przełomie lat budżetowych), Niedostosowanie organizacyjne administracji (konieczność przemodelowania funkcjonowania urzędu poprzez przygotowanie i wdrożenie szeregu procedur i instrukcji postępowania), Niedostosowanie organizacyjne administracji (konieczność przemodelowania funkcjonowania urzędu poprzez przygotowanie i wdrożenie szeregu procedur i instrukcji postępowania), Nadmierny formalizm (dokumentowanie i śledzenie wypłaty stypendiów np przelewów; ewidencja faktur i rachunków rozliczających stypendium – ), Nadmierny formalizm (dokumentowanie i śledzenie wypłaty stypendiów np przelewów; ewidencja faktur i rachunków rozliczających stypendium – ), Problemy z beneficjentami ostatecznymi (niska świadomość obowiązków wynikających z faktu pobierania stypendiów np.: nie przesyłanie faktur), Problemy z beneficjentami ostatecznymi (niska świadomość obowiązków wynikających z faktu pobierania stypendiów np.: nie przesyłanie faktur), I inne. I inne.

8 Odbiór społeczny projektu. 1. Pozytywny w zakresie konieczności interwencji EFS poprzez stypendia (respondenci uznali, iż takie wsparcie jest potrzebne), 2. Neutralny w przedmiocie wysokości wsparcia (zdania ankietowanych były podzielone), 3. Negatywny w zakresie obsługi wypłaty stypendiów (nieterminowość, konieczność dokumentowania wydatków dowodami księgowymi).

9 Wnioski na przyszłość. 1. Należy tak skonstruować system wsparcia stypendialnego aby był on: - nastawiony na bardziej indywidualną ścieżkę kształcenia ucznia (program kształcenia kierunkowego za pomocą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, uczestnictwa w olimpiadach itp.), - wpływał motywacyjnie na wyniki w nauce (wysokość wparcia). 2. Należy przemodelować organizację i zasady funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o wypracowaną metodologię przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS (np: budżet zadaniowy)

10 Dziękuję za uwagę. RZESZÓW 2007 © Marek Stabryła


Pobierz ppt "Równość szans edukacyjnych Projekty stypendialne dla uczniów i studentów na Podkarpaciu. POWIAT SANOCKI Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne uczniów szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google