Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy województwa podkarpackiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy województwa podkarpackiego"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy województwa podkarpackiego

2 Podstawowe informacje o województwie (1)
Powierzchnia: km2 (5,7% powierzchni Polski) Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju) Podkarpackie Rzeszów UKRAINA SŁOWACJA

3 Podstawowe informacje o województwie (2)
Podkarpackie jest regionem przemysłowo-rolniczym Dominujące gałęzie przemysłu: elektromaszynowy, chemiczny, rolno-spożywczy Inne ważne rodzaje przemysłu: lotniczy, mineralny, paliwowo-energetyczny, lekki, meblarski, samochodowy

4 Aspekt demograficzny Utrzymujący się od pokoleń jeden z najwyższych wskaźników przyrostu demograficznego w Polsce Napływ nowych roczników z wyżu demograficznego w wiek produkcyjny Wyższy niż przeciętnie w kraju odsetek ludzi młodych Najwyższy w Polsce udział mieszkańców terenów wiejskich w populacji województwa Ujemne saldo migracyjne

5 Aspekt zatrudnieniowy
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2002, s. 28. oraz Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 138 i 616.

6 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w woj
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w woj. podkarpackim (stan w końcu okresu)

7 Stopa bezrobocia w Polsce wg stanu na koniec grudnia 2003 r
Stopa bezrobocia w Polsce wg stanu na koniec grudnia 2003 r. (zweryfikowane) Pomorskie 22,6% Warmińsko-Mazurskie Zachodnio pomorskie 28,2% 30,6% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 17,0% 24,7% Mazowieckie Lubuskie Wielkopolskie 15,1% 27,6% 17,3% Łódzkie 20,8% Lubelskie Dolnośląskie 23,9% 18,8% Opolskie Świętokrzyskie 21,4% Śląskie 22,0% 17,4% Podkarpackie Małopolskie 13,5 16,0 18,5 21,0 25,5 28,0 20,3% 16,2%

8 Bezrobocie: stopa bezrobocia wg stanu na koniec grudnia 2003 r
Bezrobocie: stopa bezrobocia wg stanu na koniec grudnia 2003 r. (dane dotychczasowe i zweryfikowane na podstawie NSP 2002)

9 Bezrobocie: terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia wg stanu na koniec grudnia 2003 r.
Stan na koniec Stan na koniec

10 Bezrobotni według wykształcenia (stan na 31.12.03)

11 Bezrobotni według stażu pracy (stan na 31.12.03)

12 Bezrobotni według wieku (stan na 31.12.03)

13 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach)
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach). Stan na

14 Bezrobotni zamieszkali na wsi (stan na 31.12.03)

15 Pracownicy zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w latach 2002 i 2003

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy województwa podkarpackiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google