Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PEJZAŻ RODZINNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PEJZAŻ RODZINNY."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PEJZAŻ RODZINNY GIMNAZJALISTÓW LUBUSKICH dr Marzena Sendyk Uniwersytet Zielonogórski

2 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W analizie środowiska rodzinnego gimnazjalistów lubuskich uwzględniono wymiary: osoby realizujące funkcje wychowawcze liczbę dzieci w rodzinie wykształcenie rodziców i sytuację zawodową trudności przeżywane przez rodzinę podejmowane przez młodzież formy pomocy rodzicom zachowania przemocowe rodziców samotność emocjonalną młodzieży w rodzinie

3 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoby realizujące funkcje wychowawcze W opinii dyrektorów w rodzinach samotnych rodziców wychowuje się 10% uczniów, a poza rodziną naturalną 1,4% uczniów

4 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura rodzin w powiatach: Nie odnotowujemy różnic w strukturze rodzin uczniów w powiatach o najniższym i najwyższym wskaźniku bezrobocia. Nieco odmienna jest struktura rodzin w powiatach grodzkich. W miastach niższy jest odsetek uczniów z rodzin pełnych - 78,5% (w powiatach dwu pozostałych typów odsetek ten jest niemal identyczny: 83,4% i 83,7%) W miastach więcej jest uczniów wychowywanych przez samotne matki -16,6% (w powiatach dwu pozostałych typów odsetek ten wynosi: 12,8% i 12,7%) oraz samotnych ojców - 2,9% (w powiatach dwu pozostałych typów odsetek ten wynosi: 1,9% i 1,8%). Liczba dzieci wychowywanych przez krewnych oraz osoby spoza rodziny we wszystkich powiatach jest bardzo zbliżona

5 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6

7 Rodziny, w których oboje rodzice podjęli pracę poza granicami kraju – 1,1% Według danych dyrektorów wyjazd rodziców za granicę dotyczy 3% rodzin, w tym 0,4% to rodziny, w których pracę za granicą podjęli oboje rodzice

8 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja zawodowa matek w powiatach: Najmniej matek niepracujących odnotowujemy w miastach (13,4%), najwięcej w powiatach o najwyższym wskaźniku bezrobocia (26,7%). Matki pracujące w kraju stanowią najwyższy wskaźnik w miastach (84,4%), a najmniej jest takich matek w powiatach o najwyższym bezrobociu (69,4%). Na wyjazd za granicę najczęściej decydują się matki w powiatach o najwyższym bezrobociu - 3,9%, nieco rzadziej matki w powiatach o najniższym bezrobociu – 3,5% i najrzadziej matki i w miastach – 2,2%. Sytuacja zawodowa ojców w powiatach trzech typów jest bardzo zbliżona

9 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Problemy rodziny w powiatach Uczniowie z powiatów o najwyższym bezrobociu dostrzegają częściej niż inni: brak pracy dla rodzica (22%; najrzadziej w powiatach grodzkich – 12,8%) niskie zarobki (23,7%; najrzadziej w powiatach grodzkich – 18,9%) duże obciążenie rodziców pracą zawodową (45,1%; w powiatach o najniższym bezrobociu - 38,3%) Uczniowie z miast dostrzegają częściej niż inni: konflikty rodzinne (20,7%, najrzadziej w pow. o najniższym bezrobociu – 13,4%) zadłużenie i konieczność spłaty kredytów (18,5%, najrzadziej w pow. o najwyższym bezrobociu – 13,2%)

11 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W rodzinach o strukturze innej niż pełna istotnie częściej problem w stanowią: brak pracy dla jednego rodzica (20,1%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 16,1%) niskie zarobki rodziców (27,7%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 19,2%) konflikty w rodzinie (30,5%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 14,0%) uzależnienie od alkoholu (10,2%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 4,8%) zadłużenie (20,3%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 14,7%) zła sytuacja mieszkaniowa (9,1%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 3,0%) brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb (5,2%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 2,1%) brak wspólnie spędzanego czasu wolnego (16,3%; w rodzinach pełnych wskaźnik ten wynosi 11,5%)

12 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

14 W opinii dyrektorów 1,3% młodzieży podejmuje pracę zarobkową

15 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35,9% pracującej młodzieży bierze udział w pracach sezonowych 28,8% uczniów zbiera płody leśne 27,1% uczniów pracuje na godziny w zakładach prywatnych 7 osób przyznało, że prosi innych o pieniądze na jedzenie, podręczniki Rodzaj pracy podejmowanej przez młodzież

16 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Uczniowie z miast częściej niż uczniowie z pozostałych powiatów wskazywali na : stosowanie obraźliwych słów(35,9%; w powiatach o najniższym bezrobociu - 28,4%) ostre konflikty między rodzicami (30,4%; w powiatach o najwyższym bezrobociu – 23%) Uczniowie z powiatów o najwyższym bezrobociu nieznacznie częściej niż inni wskazywali na poniżające kary i awantury będące przyczyną interwencji Policji Uczniowie z powiatów o najniższym bezrobociu uzyskali najniższe wyniki w zakresie aż pięciu analizowanych przejawów zachowań przemocowych

18 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D ziewczęta istotnie częściej niż chłopcy wskazywały na: krzyk rodziców (76,2%; w grupie chłopców wskaźnik ten wynosi 72,1%) używanie obraźliwych słów (34,9%; w grupie chłopców 30,3%) konflikty między rodzicami (31,7%; w grupie chłopców 20,2%) obniżanie wartości (16,9%; w grupie chłopców 11,9%) awantury będące przyczyną interwencji Policji (6,5%; w grupie chłopców 3,0%) Chłopcy nieznacznie częściej doświadczają przejawów przemocy fizycznej ze strony rodziców oraz kar w postaci zakazu snu i jedzenia.

19 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczniowie wychowujący się w strukturach innych niż rodzina pełna istotnie częściej doświadczają: awantur, będących przyczyną interwencji Policji (10,6%; w drugiej podgrupie wskaźnik ten wynosi 3,5%) bicia (9,1%; w drugiej podgrupie wskaźnik ten wynosi 6,3%) W rodzinach wielodzietnych częściej niż w mniej licznych dzieci doświadczają: obniżania wartości (15,9%, najrzadziej w rodzinach z dwójką dzieci - 12,7%)

20 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W rodzinach osób pozbawionych pracy istotnie częstsze niż w rodzinach osób aktywnych są: krzyk (78,5%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo – 73,1%) bicie (9,1%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo – 6,3%), ostre konflikty między rodzicami (31,6%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo – 24,7%) obniżanie poczucia wartości (17,8%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo – 13,7%) kary w postaci zabraniania jedzenia lub spania (2,2%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo – 1,0%) awantury będące przyczyną interwencji Policji (11,3%; w rodzinach osób aktywnych zawodowo - 3,4%)

21 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczniowie oceniający siebie jako mierni częściej niż inni doświadczają: spoliczkowania (8,5%, najrzadziej wśród uczniów bardzo dobrych i dobrych – 3,8%) bicia (9,9%, najrzadziej wśród uczniów dobrych – 4,0%) obniżania wartości (19,8%, najrzadziej wśród uczniów dobrych – 9,9%) awantur będących przyczyną interwencji policji (7,2%, najrzadziej w rodzinach uczniów dobrych – 1,7%). Uczniowie oceniający siebie jako bardzo dobrzy częściej niż inni doświadczają stosowania kar w postaci zakazu jedzenia lub snu (3,0%, najrzadziej wśród uczniów dobrych – 0,5%).

22 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozmiary poczucia osamotnienia młodzieży w rodzinie

23 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osamotnienie w rodzinie najczęściej doświadczane jest przez uczniów: z rodzin o innej strukturze niż pełna (24,4%; w r. pełnych – 20,1%) z rodzin z co najmniej trojgiem dzieci (22,3%, najrzadziej w r. z jednym dzieckiem – 18,8%) z rodzin osób pozostających bez pracy (27,7%, w r. osób aktywnych zawodowo – 19,5%) z rodzin zamieszkałych w powiatach grodzkich (22,3%; w powiatach o najniższym bezrobociu - 19,9%)

24 Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ

25


Pobierz ppt "Projekt Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PEJZAŻ RODZINNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google