Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza sytuacji na polskim rynku pracy Maciej Frączek Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie Sympozjum Współczesna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza sytuacji na polskim rynku pracy Maciej Frączek Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie Sympozjum Współczesna."— Zapis prezentacji:

1 Analiza sytuacji na polskim rynku pracy Maciej Frączek Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Rytro, maja 2005 r.

2 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce (w mln osób) Źródło: Dane BAEL

3 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce c.d. Źródło: Dane BAEL

4 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce w 2004 r. OKM współcz. aktywności zawodowej54,947,962,7 (w %) wskaźnik zatrudnienia45,138,552,2 (w %) liczba osób pracujących (w tys.) liczba osób bezrobotnych (w tys.) stopa bezrobocia18,019,516,7 (w %) liczba osób biernych zawodowo (w tys.) Źródło: Dane BAEL

5 Współczynniki aktywności zawodowej w grupach wiekowych w 2004 r. (w %) ogółem54, lat3, , , , /6461,3 60/65 lat i więcej7,6 produkcyjnym (18-59/64)70,0 poprodukcyjnym (60/65 i więcej)7, (wiek produkcyjny wg Eurostatu)64,2 Źródło: Dane BAEL

6 Współczynniki aktywności zawodowej według wykształcenia w 2004 r. (w %) ogółem54,9 wyższe79,7 średnie zawodowe68,0 średnie ogólnokształcące45,6 zasadnicze zawodowe68,6 podstawowe i niepełne zawodowe23,8 Źródło: Dane BAEL

7 Wskaźniki zatrudnienia w grupach wiekowych w 2004 r. (w %) ogółem45, lat3, , , , /6452,5 60/65 lat i więcej7,4 produkcyjnym (18-59/64)57,1 poprodukcyjnym (60/65 i więcej)7, (wiek produkcyjny wg Eurostatu)52,4 Źródło: Dane BAEL

8 Wskaźniki zatrudnienia według wykształcenia w 2004 r. (w %) ogółem45,1 wyższe74,2 średnie zawodowe57,0 średnie ogólnokształcące36,3 zasadnicze zawodowe53,2 podstawowe i niepełne zawodowe17,9 Źródło: Dane BAEL

9 Pracujący według sektorów ekonomicznych w 2004 r. Źródło: Dane BAEL

10 Stopa bezrobocia w Polsce w % (stan na koniec roku) Źródło: Roczniki Statystyczne GUS i dane BAEL

11 Liczba bezrobotnych w Polsce w mln osób (stan na koniec roku) Źródło: Roczniki Statystyczne GUS i dane BAEL

12 Stopa bezrobocia (BAEL) w grupach wiekowych w 2004 r. (w %) ogółem18, , , ,6 45 lat i więcej13,6 Źródło: Dane BAEL

13 Stopa bezrobocia (BAEL) według wykształcenia w 2004 r. (w %) ogółem18,0 wyższe6,9 średnie zawodowe16,2 średnie ogólnokształcące20,4 zasadnicze zawodowe22,4 podstawowe i niepełne zawodowe24,8 Źródło: Dane BAEL

14 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku (stan na koniec 2004 r.) Źródło: Dane GUS

15 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia (stan na koniec 2004 r.) Źródło: Dane GUS

16 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stażu pracy (stan na koniec 2004 r.) Źródło: Dane GUS

17 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach (stan na koniec 2004 r.) Źródło: Dane GUS

18 Stopa bezrobocia wg województw w % (stan na koniec 2004 r.) bezrobocie rejestr.BAEL POLSKA19,118,0 Dolnośląskie22,322,6 Kujawsko-Pomorskie23,520,4 Lubelskie17,817,5 Lubuskie25,820,1 Łódzkie19,617,3 Małopolskie15,017,0 Mazowieckie15,012,7 Opolskie19,915,2 Podkarpackie19,117,0 Podlaskie15,916,4 Pomorskie21,318,9 Śląskie16,818,9 Świętokrzyskie21,919,2 Warmińsko-Mazurskie29,219,7 Wielkopolskie16,218,5 Zachodniopomorskie27,422,7

19 Scharmonizowana stopa bezrobocia w krajach UE w 2004 r. (w %) Źródło: Eurostat

20 Stopa zatrudnienia w krajach UE w 2003 r. (w %) Źródło: Eurostat

21 Polski rynek pracy - podsumowanie Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego (5,4% wzrostu PKB) Spadek wielkości obciążenia osób pracujących osobami niepracującymi (1219 osób niepracujących na 1000 pracujących Spadek liczby bezrobotnych (szybszy w miastach, wolniejszy na wsi) Sezonowość bezrobocia Zróżnicowanie regionalne bezrobocia Grupy problemowe na rynku pracy (osoby w wieku lat, długotrwale bezrobotni, osoby z niskim wykształceniem) Wzrost płynności rynku pracy (50,8%)


Pobierz ppt "Analiza sytuacji na polskim rynku pracy Maciej Frączek Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie Sympozjum Współczesna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google