Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza sytuacji na polskim rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza sytuacji na polskim rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Analiza sytuacji na polskim rynku pracy
Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Rytro, maja 2005 r. Analiza sytuacji na polskim rynku pracy Maciej Frączek Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie

2 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce (w mln osób)
Źródło: Dane BAEL

3 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce c.d.
Źródło: Dane BAEL

4 Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce w 2004 r.
O K M współcz. aktywności zawodowej 54,9 47,9 62,7 (w %) wskaźnik zatrudnienia 45,1 38,5 52,2 liczba osób pracujących 14  (w tys.) liczba osób bezrobotnych stopa bezrobocia 18,0 19,5 16,7 liczba osób biernych zawodowo Źródło: Dane BAEL

5 Współczynniki aktywności zawodowej w grupach wiekowych w 2004 r. (w %)
ogółem ,9 15-17 lat 3,5 ,2 ,7 ,2 45-59/ ,3 60/65 lat i więcej 7,6 produkcyjnym (18-59/64) 70,0 poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 7,6 15-64 (wiek produkcyjny wg Eurostatu) 64,2 Źródło: Dane BAEL

6 średnie ogólnokształcące 45,6 zasadnicze zawodowe 68,6
Współczynniki aktywności zawodowej według wykształcenia w 2004 r. (w %) ogółem 54,9 wyższe ,7 średnie zawodowe 68,0 średnie ogólnokształcące 45,6 zasadnicze zawodowe 68,6 podstawowe i niepełne zawodowe 23,8 Źródło: Dane BAEL

7 Wskaźniki zatrudnienia w grupach wiekowych w 2004 r. (w %)
ogółem ,1 15-17 lat 3,3 ,2 ,3 ,3 45-59/ ,5 60/65 lat i więcej 7,4 produkcyjnym (18-59/64) 57,1 poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 7,4 15-64 (wiek produkcyjny wg Eurostatu) 52,4 Źródło: Dane BAEL

8 Wskaźniki zatrudnienia według wykształcenia w 2004 r. (w %)
ogółem 45,1 wyższe ,2 średnie zawodowe 57,0 średnie ogólnokształcące 36,3 zasadnicze zawodowe 53,2 podstawowe i niepełne zawodowe 17,9 Źródło: Dane BAEL

9 Pracujący według sektorów ekonomicznych w 2004 r.
Źródło: Dane BAEL

10 Stopa bezrobocia w Polsce w % (stan na koniec roku)
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS i dane BAEL

11 Liczba bezrobotnych w Polsce w mln osób (stan na koniec roku)
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS i dane BAEL

12 Stopa bezrobocia (BAEL) w grupach wiekowych w 2004 r. (w %)
ogółem 18,0 ,3 ,0 ,6 45 lat i więcej 13,6 Źródło: Dane BAEL

13 Stopa bezrobocia (BAEL) według wykształcenia w 2004 r. (w %)
ogółem 18,0 wyższe 6,9 średnie zawodowe 16,2 średnie ogólnokształcące 20,4 zasadnicze zawodowe 22,4 podstawowe i niepełne zawodowe 24,8 Źródło: Dane BAEL

14 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku (stan na koniec 2004 r.)
Źródło: Dane GUS

15 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia (stan na koniec 2004 r.)
Źródło: Dane GUS

16 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stażu pracy (stan na koniec 2004 r.)
Źródło: Dane GUS

17 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach (stan na koniec 2004 r.) Źródło: Dane GUS

18 Stopa bezrobocia wg województw w % (stan na koniec 2004 r.)
bezrobocie rejestr. BAEL POLSKA 19,1 18,0 Dolnośląskie 22,3 22,6 Kujawsko-Pomorskie 23,5 20,4 Lubelskie 17,8 17,5 Lubuskie 25,8 20,1 Łódzkie 19,6 17,3 Małopolskie 15,0 17,0 Mazowieckie 12,7 Opolskie 19,9 15,2 Podkarpackie Podlaskie 15,9 16,4 Pomorskie 21,3 18,9 Śląskie 16,8 Świętokrzyskie 21,9 19,2 Warmińsko-Mazurskie 29,2 19,7 Wielkopolskie 16,2 18,5 Zachodniopomorskie 27,4 22,7

19 Scharmonizowana stopa bezrobocia w krajach UE w 2004 r. (w %)
Źródło: Eurostat

20 Stopa zatrudnienia w krajach UE w 2003 r. (w %)
Źródło: Eurostat

21 Polski rynek pracy - podsumowanie
Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego (5,4% wzrostu PKB) Spadek wielkości obciążenia osób pracujących osobami niepracującymi (1219 osób niepracujących na 1000 pracujących Spadek liczby bezrobotnych (szybszy w miastach, wolniejszy na wsi) Sezonowość bezrobocia Zróżnicowanie regionalne bezrobocia Grupy problemowe na rynku pracy (osoby w wieku lat, długotrwale bezrobotni, osoby z niskim wykształceniem) Wzrost płynności rynku pracy (50,8%)


Pobierz ppt "Analiza sytuacji na polskim rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google