Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel 28 maja 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Polkowickim w latach Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Polkowickim w latach

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w powiecie polkowickim lata Okres Styczeń 2010Luty 2010Marzec2010 Zasięg Polska9,5%11,9%12,7%13,0%12,9% Województwo10,0 %12,5%13,4%13,9%13,8% Powiat7,4%8,6%8,8%9,3%9,1% Rok 2008 charakteryzował się znacznym spadkiem bezrobocia, w tym także wśród kobiet. Niestety informacje o kryzysie ogarniającym świat dotarła również do Polkowic. Skutkiem tego był spadek ofert pracy wpływających do urzędu, co powodowało zwiększający napływ bezrobotnych do rejestracji. Skutki kryzysu odczuwalne są do dzisiaj. Na mocy zmiany przepisów odnotowano również spadek ofert pracy, gdyż pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania ich do urzędu.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach I kw Okres PolskaWojewództwoPowiat Polkowice Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Styczeń Luty Marzec , Kwiecień

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg wieku Okres Wiek I kw Razem Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat. Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg wykształcenia Okres Wykształcenie I kw Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólne Policealne i śr. zawodowe wyższe Razem Kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych to najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy także zauważyć iż kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej stanowią 30% ogółu bezrobotnych.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg stażu W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy zawiera się w przedziale 1-5 lat. Okres Staż pracy I kw Do 1 roku lat i więcej24127 Bez stażu Razem

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg czasu pozostawania bez pracy W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których czas pozostawania bez pracy wynosi powyżej 12 miesięcy. Okres Okres pozostawania bez pracy w miesiącach I kw Do 1 miesiąca Powyżej 24 miesięcy Razem

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie Okres Prace interwencyjneRoboty publiczne Doposażenie stanowiska pracy Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety I -IV

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Okres Prace społecznie użyteczneStażPrzygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety *32* I -IV zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice utraciły status osoby bezrobotnej Okres Podjęcie pracy Odmowa podjęcia pracyNiepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy Rezygnacja z zarejestrowania Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety I-IV

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe Okres Szkolenia Koszty studiów podyplomowych Koszty egzaminów i licencji Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety I-IV

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna statystyka ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (dane z r.) Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2219 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - sprzedawca – 171 ofert pracy - robotnik budowlany – 164 ofert pracy - doradca inwestycyjny – 150 ofert pracy -robotnik gospodarczy – 117 oferty pracy -pracownik biurowy – 107 ofert pracy - sprzątaczka – 90 ofert pracy - operator maszyn – 70 oferty pracy - pracownik administracyjny – 63 ofert pracy - pakowacz – 59 ofert pracy - szwaczka – 38 ofert pracy - pomoc kuchenna – 36 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w urzędzie to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych. Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2219 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - sprzedawca – 171 ofert pracy - robotnik budowlany – 164 ofert pracy - doradca inwestycyjny – 150 ofert pracy -robotnik gospodarczy – 117 oferty pracy -pracownik biurowy – 107 ofert pracy - sprzątaczka – 90 ofert pracy - operator maszyn – 70 oferty pracy - pracownik administracyjny – 63 ofert pracy - pakowacz – 59 ofert pracy - szwaczka – 38 ofert pracy - pomoc kuchenna – 36 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w urzędzie to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych.

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień r. ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu sprzedawca kucharz 7766 asystent ekonomiczny krawiec 7470 szwaczka 5958 W wielu innych zawodach kobiety także stanową duży odsetek bezrobotnych. Często są to zawody, które już dawno zniknęły z rynku pracy lub mocno straciły na aktualności – jak np. dziewiarz.

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień r. ABSOLWENCI ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem absolwentów W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu12565 sprzedawca1312 kucharz85 asystent ekonomiczny55 fryzjer44 ekonomista33

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień r. Osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy ZawódLiczba zarejestrowanych kobiet W tym powyżej 12 miesięcy Bez zawodu47540 sprzedawca26578 kucharz6616 Pracownik biurowy2913 Robotnik gospodarczy4519

16 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką

17 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polkowice - Maj 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google