Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel 28 maja 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Polkowickim w latach 2008 - 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Polkowickim w latach 2008 - 2010

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w powiecie polkowickim lata 2008-2010 Okres 20082009Styczeń 2010Luty 2010Marzec2010 Zasięg Polska9,5%11,9%12,7%13,0%12,9% Województwo10,0 %12,5%13,4%13,9%13,8% Powiat7,4%8,6%8,8%9,3%9,1% Rok 2008 charakteryzował się znacznym spadkiem bezrobocia, w tym także wśród kobiet. Niestety informacje o kryzysie ogarniającym świat dotarła również do Polkowic. Skutkiem tego był spadek ofert pracy wpływających do urzędu, co powodowało zwiększający napływ bezrobotnych do rejestracji. Skutki kryzysu odczuwalne są do dzisiaj. Na mocy zmiany przepisów odnotowano również spadek ofert pracy, gdyż pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania ich do urzędu.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach 2008 - I kw. 2010 Okres PolskaWojewództwoPowiat Polkowice Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081.473.752833.435113.89063.37827531715 20091.811.117936.861140.36472.26631991828 Styczeń 20102.052.4781.024.893158.66478.60733951899 Luty 20102.101.5231.033.927164.64580.38234671873 Marzec 20102.076.7001.016,000164.69780.28634361851 Kwiecień 2010----32911792

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg wieku Okres Wiek 20082009I kw. 2010 18-24398443519 25-34533548576 35-44338381360 45-54363352309 55-598310287 Razem171518261851 Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat. Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg wykształcenia Okres Wykształcenie 20082009I kw. 2010 Gimnazjalne i poniżej 570600535 Zasadnicze zawodowe472491504 Średnie ogólne210242271 Policealne i śr. zawodowe 350386401 wyższe113107140 Razem171518261851 Kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych to najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy także zauważyć iż kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej stanowią 30% ogółu bezrobotnych.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg stażu W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy zawiera się w przedziale 1-5 lat. Okres Staż pracy 20082009I kw. 2010 Do 1 roku285302322 1-5425466529 5-10229240217 10-20250252216 20-308797 30 lat i więcej24127 Bez stażu415457463 Razem171518261851

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Polkowice wg czasu pozostawania bez pracy W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których czas pozostawania bez pracy wynosi powyżej 12 miesięcy. Okres Okres pozostawania bez pracy w miesiącach 20082009I kw. 2010 Do 1 miesiąca132153212 1-3384421450 3-6280345373 6-12237305352 12-24231235222 Powyżej 24 miesięcy451367242 Razem171518261851

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie Okres Prace interwencyjneRoboty publiczne Doposażenie stanowiska pracy Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081065900934315965 200977465541185117374 I -IV 201020464329219

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Okres Prace społecznie użyteczneStażPrzygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 2008170125450408203167 20091747984465938*32* I -IV 20101299730221500 zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice utraciły status osoby bezrobotnej Okres Podjęcie pracy Odmowa podjęcia pracyNiepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy Rezygnacja z zarejestrowania Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 2008200411062141281302660298247 20091852888180931299610348262 I-IV 20105062352314416209301224

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Polkowice uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe Okres Szkolenia Koszty studiów podyplomowych Koszty egzaminów i licencji Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 2008116310000 2009141660020 I-IV 20105160000

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna statystyka ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (dane z 31.12.2009 r.) Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2219 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - sprzedawca – 171 ofert pracy - robotnik budowlany – 164 ofert pracy - doradca inwestycyjny – 150 ofert pracy -robotnik gospodarczy – 117 oferty pracy -pracownik biurowy – 107 ofert pracy - sprzątaczka – 90 ofert pracy - operator maszyn – 70 oferty pracy - pracownik administracyjny – 63 ofert pracy - pakowacz – 59 ofert pracy - szwaczka – 38 ofert pracy - pomoc kuchenna – 36 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w urzędzie to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych. Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2219 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - sprzedawca – 171 ofert pracy - robotnik budowlany – 164 ofert pracy - doradca inwestycyjny – 150 ofert pracy -robotnik gospodarczy – 117 oferty pracy -pracownik biurowy – 107 ofert pracy - sprzątaczka – 90 ofert pracy - operator maszyn – 70 oferty pracy - pracownik administracyjny – 63 ofert pracy - pakowacz – 59 ofert pracy - szwaczka – 38 ofert pracy - pomoc kuchenna – 36 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w urzędzie to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych.

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień 31.12.2009 r. ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu 781475 sprzedawca 281265 kucharz 7766 asystent ekonomiczny 75757171 krawiec 7470 szwaczka 5958 W wielu innych zawodach kobiety także stanową duży odsetek bezrobotnych. Często są to zawody, które już dawno zniknęły z rynku pracy lub mocno straciły na aktualności – jak np. dziewiarz.

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień 31.12.2009 r. ABSOLWENCI ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem absolwentów W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu12565 sprzedawca1312 kucharz85 asystent ekonomiczny55 fryzjer44 ekonomista33

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na dzień 31.12.2009 r. Osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy ZawódLiczba zarejestrowanych kobiet W tym powyżej 12 miesięcy Bez zawodu47540 sprzedawca26578 kucharz6616 Pracownik biurowy2913 Robotnik gospodarczy4519

16 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką

17 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polkowice - Maj 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Izabela Majewicz - Spigiel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google