Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie zawodowe dorosłych – dotychczasowe doświadczenia Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r. Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie zawodowe dorosłych – dotychczasowe doświadczenia Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r. Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie zawodowe dorosłych – dotychczasowe doświadczenia Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r. Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r.

2 Przygotowanie zawodowe dorosłych Co rozumiemy przez przygotowanie zawodowe dorosłych finansowane z Funduszu Pracy? Przygotowanie zawodowe oznacza instrument aktywizacji, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, przebiegający według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem. Formy przygotowania zawodowego dorosłych: Forma krótka (3 do 6 miesięcy) – przyuczenie do pracy. Forma długa (12 do 18 miesięcy) – praktyczna nauka zawodu. Przy obu formach : 80 % programu to praktyczne nabycie umiejętności

3 Przygotowanie zawodowe dorosłych Kto może być uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych? Osoby bezrobotne (w szczególnej sytuacji na rynku pracy) Osoby bezrobotne (w szczególnej sytuacji na rynku pracy) Osoby poszukujące pracy: Osoby poszukujące pracy: uczestniczące w zajęciach w CIS uczestniczące w zajęciach w CIS lub indywidualnym programie integracji – przepisy o pomocy społecznej, żołnierze rezerwy, osoby pobierające rentę szkoleniową. lub indywidualnym programie integracji – przepisy o pomocy społecznej, żołnierze rezerwy, osoby pobierające rentę szkoleniową.

4 Nieodpłatna nauka u pracodawcy, w instytucji szkoleniowej współpracującej z pracodawcą oraz nieodpłatne egzaminy, Nieodpłatna nauka u pracodawcy, w instytucji szkoleniowej współpracującej z pracodawcą oraz nieodpłatne egzaminy, Stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych przez okres trwania PZD ( ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe), Stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych przez okres trwania PZD ( ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe), 2 dni wolne za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego, 2 dni wolne za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego, Przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem. Przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem. Korzyści uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych – osoba bezrobotna

5 Możliwość praktycznego i teoretycznego przygotowania osoby do pracy na konkretnym stanowisku, Możliwość praktycznego i teoretycznego przygotowania osoby do pracy na konkretnym stanowisku, refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne - do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby). refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne - do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby). Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota iloczynu 461,80 zł i liczby miesięcy realizacji programu). Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota iloczynu 461,80 zł i liczby miesięcy realizacji programu). Korzyści uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych – pracodawca

6 W latach 2010 – 2012 skierowano do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych – W latach 2010 – 2012 skierowano do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych – 13 osób bezrobotnych z terenu powiatu żarskiego. 13 osób bezrobotnych z terenu powiatu żarskiego. 12 osób – praktyczna nauka zawodu (6 miesięcy) 12 osób – praktyczna nauka zawodu (6 miesięcy) 1 osoba – przyuczenie do pracy dorosłych (12 miesięcy) 1 osoba – przyuczenie do pracy dorosłych (12 miesięcy) Zawody: Zawody: 12 osób – szwaczka / krojczy 1 osoba – piekarz 1 osoba – piekarz Przygotowanie zawodowe dorosłych – PUP Żary

7 91 % - osoby bezrobotne – czas pozostawania bez pracy do 12 m-cy, 91 % - osoby bezrobotne – czas pozostawania bez pracy do 12 m-cy, 9 % - osoby długotrwale bezrobotne 9 % - osoby długotrwale bezrobotne Sytuacja osób bezrobotnych 11 osób – bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, Wykształcenie: Wiek Podstawowe - 6 osób 3 osoby – 18-24 l. Gimnazjalne – 1 osoba 5 osób – 25-34 l. Zasadnicze zawodowe – 5 osób 3 osoby – 35-44 l. Średnie zawodowe – 1 osoba 2 osoby – 45 i więcej Przygotowanie zawodowe dorosłych – PUP Żary – Charakterystyka osób skierowanych

8 Z grupy 13 osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego ukończyło je 8 osób zdając pozytywnie egzaminy zawodowe czy czeladnicze (61%). Z grupy 13 osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego ukończyło je 8 osób zdając pozytywnie egzaminy zawodowe czy czeladnicze (61%). 2 osoby przerwały przygotowanie zawodowe z powodu podjęcia pracy w innym zakładzie pracy, 2 osoby przerwały przygotowanie zawodowe z powodu podjęcia pracy w innym zakładzie pracy, 3 osoby przerwały przygotowanie zawodowe z własnej winy. 3 osoby przerwały przygotowanie zawodowe z własnej winy. W grupie osób, które ukończyły W grupie osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych 100 % osób podjęło pracę. Przygotowanie zawodowe dorosłych – PUP Żary – EFEKTY DZIAŁAŃ

9 Opinie pracodawców – organizatorów PZD: Przy dostosowanym zapleczu technicznym jest to odpowiednia forma przygotowania zawodowego przyszłego pracownika, Przy dostosowanym zapleczu technicznym jest to odpowiednia forma przygotowania zawodowego przyszłego pracownika, Okres przygotowania zawodowego optymalny w zawodzie szwaczka, krojczy: 6-12 miesięcy, Okres przygotowania zawodowego optymalny w zawodzie szwaczka, krojczy: 6-12 miesięcy, Warto inwestować w kadrę pracowniczą, która w zakładzie pracy będzie mogła poprowadzić również teoretyczną część przygotowania zawodowego, Warto inwestować w kadrę pracowniczą, która w zakładzie pracy będzie mogła poprowadzić również teoretyczną część przygotowania zawodowego, Najważniejsze jest, że przyszły pracownik uczy się praktycznie – przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń – które będzie obsługiwał w pracy, Najważniejsze jest, że przyszły pracownik uczy się praktycznie – przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń – które będzie obsługiwał w pracy, Ważna jest możliwość uzyskania refundacji na materiał poświęcony do szkolenia przyszłego pracownika – choć jest to znikoma kwota w stosunku do poniesionych nakładów. Ważna jest możliwość uzyskania refundacji na materiał poświęcony do szkolenia przyszłego pracownika – choć jest to znikoma kwota w stosunku do poniesionych nakładów.

10 Opinie osób bezrobotnych – skierowanych na PZD: Ucząc się bezpośrednio w zakładzie pracy można zdobyć więcej wiedzy praktycznej i dużo doświadczenia (uczestnik lat 34) Ucząc się bezpośrednio w zakładzie pracy można zdobyć więcej wiedzy praktycznej i dużo doświadczenia (uczestnik lat 34) Utrzymując rodzinę ciężko tak długo nie pracować – stypendium jest za niskie a przygotowanie zawodowe trwa za długo – wystarczą trzy miesiące i można iść do pracy, (uczestnik lat 49) Utrzymując rodzinę ciężko tak długo nie pracować – stypendium jest za niskie a przygotowanie zawodowe trwa za długo – wystarczą trzy miesiące i można iść do pracy, (uczestnik lat 49) Jestem bardzo zadowolona, dużo się nauczyłam - było wystarczająco dużo czasu by poznać pracę, (uczestnik lat 22) Jestem bardzo zadowolona, dużo się nauczyłam - było wystarczająco dużo czasu by poznać pracę, (uczestnik lat 22) Mając prawie 30 lat nie miałabym Mając prawie 30 lat nie miałabym szans ukończyć szkoły zawodowej, a teraz mam konkretny zawód i pracę, którą bardzo lubię (uczestnik lat 29)

11 Diagnoza potrzeb pracodawców w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w powiecie żarskim 2010 – ankiety otrzymało 77 pracodawców – zwrot – 3 os. 2010 – ankiety otrzymało 77 pracodawców – zwrot – 3 os. 2011 – ankiety otrzymało 78 pracodawców – zwrot – 2 os. 2011 – ankiety otrzymało 78 pracodawców – zwrot – 2 os. 2012 – ankiety otrzymało 72 pracodawców – zwrot – 2 os. 2012 – ankiety otrzymało 72 pracodawców – zwrot – 2 os.

12 Dziękuję za uwagę Joanna Zielińska-Kmera Joanna Zielińska-Kmera Powiatowy Urząd Pracy w Żarach joanna.zielinska@praca.gov.pl


Pobierz ppt "Przygotowanie zawodowe dorosłych – dotychczasowe doświadczenia Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r. Zielona Góra, 20 czerwca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google