Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Tomasz Wierciński 30 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Tomasz Wierciński 30 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Tomasz Wierciński 30 kwietnia 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Jaworskim w latach 2008 - 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Jaworskim w latach 2008 - 2010

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w powiecie jaworskim lata 2008-2010 Okres 20082009Styczeń 2010Luty 2010Marzec2010 Zasięg Polska9,511,912,713,012,9 Województwo10,012,513,413,913,8 Powiat16,520,322,122,2- Rok 2008 charakteryzował się znacznym spadkiem bezrobocia, w tym także wśród kobiet. Niestety informacje o kryzysie ogarniającym stopniowo Europę a potem i Polskę spowodowały, że pracodawcy dotychczas chętnie zatrudniający nowych pracowników, w tym także kobiety, zaczęli wycofywać się z tworzenia nowych miejsc pracy a nawet rezygnowali z już istniejących. Skutki kryzysu odczuwalne są do dzisiaj.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach 2008 - I kw. 2010 Okres PolskaWojewództwoPowiat Jaworski Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081.473.752833.435113.89063.3782.9991.564 20091.811.117936.861140.36472.2663.9091.868 Styczeń 20102.052.4781.024.893158.66478.6074.3652.057 Luty 20102.101.5231.033.927164.64580.3824.4112.066 Marzec 20102.076.700-164.700-4.4022.076

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Jaworskim wg wieku Okres Wiek 20082009I kw. 2010 18-24350420453 25-34489616653 35-44273355405 45-54385401458 55-596776107 Razem156418682076 Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat. Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Jaworskim wg wykształcenia Okres Wykształcenie 20082009I kw. 2010 Gimnazjalne i poniżej 495524611 Zasadnicze zawodowe406496555 Średnie ogólne136168186 Policealne i śr. zawodowe 422498542 wyższe105182 Razem156418682076 Kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych to najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy także zauważyć iż kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej stanowią blisko 30% ogółu bezrobotnych kobiet.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Jaworskim wg stażu W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy zawiera się w przedziale 1-5 lat. Okres Staż pracy 20082009I kw. 2010 Do 1 roku282361394 1-5349434484 5-10240273306 10-20262290340 20-30130153177 30 lat i więcej131426 Bez stażu288343349 Razem156418682076

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Jaworskiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie Okres Prace interwencyjneRoboty publiczne Doposażenie stanowiska pracy Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 200815478--1426921158 2009117625731165321075 I kw. 20104224--17114017

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Jaworskiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Okres Prace społecznie użyteczneStażPrzygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 2008266122623448557345 20091747996462440*26* I kw. 20101118613500 zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Powiatu Jaworskiego uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe Okres Szkolenia Koszty studiów podyplomowych Koszty egzaminów i licencji Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 2008243871100 2009226499730 I kw. 20105162200

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna statystyka ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze (dane z 31.12.2009 r.) Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2026 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - robotnik gospodarczy – 304 oferty pracy - sprzedawca – 209 ofert pracy - pracownik biurowy – 198 ofert pracy - magazynier – 65 ofert pracy - pracownik administracyjny – 43 oferty pracy - kasjer handlowy – 35 ofert pracy - szwaczka, opiekunka, kucharz – powyżej 25 ofert pracy w każdym zawodzie - specjalista ds. handlu i marketingu – 15 ofert pracy - pokojowa – 13 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w PUP w Jaworze to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych. Ogółem pracodawcy w roku 2009 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 2026 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - robotnik gospodarczy – 304 oferty pracy - sprzedawca – 209 ofert pracy - pracownik biurowy – 198 ofert pracy - magazynier – 65 ofert pracy - pracownik administracyjny – 43 oferty pracy - kasjer handlowy – 35 ofert pracy - szwaczka, opiekunka, kucharz – powyżej 25 ofert pracy w każdym zawodzie - specjalista ds. handlu i marketingu – 15 ofert pracy - pokojowa – 13 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w PUP w Jaworze to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych.

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze na dzień 31.12.2009 r. ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu 683350 sprzedawca 372328 kucharz 7668 asystent ekonomiczny 7461 szwaczka 47 fryzjer 2321 W wielu innych zawodach kobiety także stanową duży odsetek bezrobotnych. Często są to zawody, które już dawno zniknęły z rynku pracy lub mocno straciły na aktualności – jak np. dziewiarz.

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze na dzień 31.12.2009 r. ABSOLWENCI ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem absolwentów W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu9252 sprzedawca54 kucharz84 asystent ekonomiczny54 politolog62 fryzjer33

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze na dzień 31.12.2009 r. Osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy ZawódLiczba zarejestrowanych kobiet W tym powyżej 12 miesięcy sprzedawca32876 kucharz6819 Pracownik biurowy5415 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 3110

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jawor - Kwiecień 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Tomasz Wierciński 30 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google