Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013

2 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w latach 2009 - 2013

3 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim wg stanu na dzień 31.07.2013

4 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013

5 Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w 2009 i 2013 roku

6 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg wybranych grup w latach 2009 - 2013 Wyszczególnienie Stan na: 31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.08.2013 Kobiety19881884227921852086 Mężczyźni19361889175719901649 Zasiłkobiorcy731624675719431 Bez prawa do zasiłku31933149336134563304 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 594543105151 W wieku mobilnym 18 – 4430622954313632862835 Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 68963692210731001 Razem39243773403641753735

7 Liczba bezrobotnych według wieku w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013 Wiek Stan na: 31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.08.2013 18 – 241106104710991116914 25 – 3412201233127313991270 35 – 44736674764771651 45 – 54620560606565518 55 – 59206211239261289 60 – 643648556392 Razem39243773403641753735

8 Udział osób bezrobotnych według wieku w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na 31.08.2013

9 Liczba bezrobotnych według wykształcenia w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013 Wykształcenie Stan na: 31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.08.2013 wyższe480499628665718 policealne i średnie zawodowe 950901954942877 średnie ogólnokształcące515484522512461 zasadnicze zawodowe12791189122313081017 podstawowe700 709748662 Razem39243773403641753735

10 Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na 31.08.2013

11 Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Stan na: 31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.08.2013 do 1472744594610386 1 – 31133826838953759 3 – 6958787812804552 6 – 126727808707351037 12 – 24390471667711603 powyżej 24299165255362398 Razem39243773403641753735

12 Udział osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na 31.08.2013

13 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin w latach 2009 - 2013 Wyszczególnienie Stan na: 31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.08.2013 Staszów13201315138513731281 Połaniec613624694664649 Osiek505436512601517 Rytwiany400351374370337 Bogoria450431484492454 Łubnice190180173207155 Oleśnica245246232254155 Szydłów201190182214187 Razem Powiat Staszów 39243773403641753735

14 Funduszu Pracy w latach 2009 - 2013

15 Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2009 - 2013 Wyszczególnienie Lata 2009201020112012I -VIII 2013 Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków prace interwencyjne 184506212,219614839,35696806,7106515514,982039517,8 roboty publiczne 5148143,4374531617,8401794847,13142874,4219230,5 z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje 294833719,5341960016,26803548,0144922620,351238411,1 refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy 245661716,3453142321,58320009,8171219324,079180017,1 rozpoczęcie szkolenia 5723803,86383763,01565221,82763523,91358412,9 rozpoczęcie stażu 568706737,7642344730,5221565826,0225568931,6231894650,2 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 7306834,800,00 0 0 inne wydatki 3493892,33454801,7541420,6620160,9188620,4 OGÓŁEM WYDATKI 1510434910021065125100852630410071349181004620151100

16 Prac interwencyjne – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

17 Roboty publiczne – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

18 Udzielone pożyczki / dotacje – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

19 Refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

20 Szkolenia – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

21 Staże – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

22 Aktywizacja osób bezrobotnych w latach 2009 - 2013 Wyszczególnienie Lata 2009201020112012 I-VIII 2013 prace interwencyjne613566116292236 roboty publiczne101826347920 z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje171203469230 refund. kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy20636919419174 rozpoczęcie szkolenia2361823914883 rozpoczęcie stażu10501007179483396 rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy830000 Ogółem246031539211298819 Liczba bezrobotnych39243773403641753735

23 Wyłączni z ewidencji bezrobotnych w latach 2009 - 2013 Przyczyny wyłączenia Lata 2009201020112012 I-VIII 2013 praca stała13821809203018991458 praca sezonowa218182229200 podjęcie pracy w ramach środków PFRON115636 niepotwierdzanie gotowości do podjęcia pracy1907137915181149788 odmowa przyjęcia propozycji zatr., uczestnictwa w programie0686756598505 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego270393361459334 podjęcie nauki162624291 ukończenie 60 lat przez kobietę / 65 lat przez mężczyznę7811107 nabycie praw emerytalnych lub rentowych / św. przedemeryt.66601216665 inne592148168140156 Ogółem wyrejestrowani44694696522445533520 Liczba bezrobotnych39243773403641753735

24 Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2009 - 2013

25 Oferty pracy w latach 2009 - 2013


Pobierz ppt "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google