Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO www.wrotapodlasia.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO www.wrotapodlasia.pl."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO www.wrotapodlasia.pl

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO 2010 ROKU STRATEGIA określa misję rozwoju województwa, wytycza cele i przyporządkowuje im priorytety. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 TURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest rozwój turystyki, realizacja którego przebiega głównie poprzez: Koncentrację działań wspierających, w tym z udziałem środków pomocowych zewnętrznych, na kompleksowym zagospodarowaniu turystycznym jednostek osadniczych, obszarów i obiektów o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych. Tworzenie warunków lokalizacyjnych oraz preferencji finansowych, organizacyjnych i prawnych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów do modernizacji i realizacji bazy turystycznej w najatrakcyjniejszych do tego celu obszarach. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej. Zorganizowanie regionalnego systemu informacji i promocji turystycznej Wspomaganie wzrostu atrakcyjności i rozwoju bazy turystycznej najatrakcyjniejszych obszarów i obiektów turystycznych województwa Tworzenie warunków do uzyskania wysokiej marki produktów turystycznych oraz tworzenie tożsamości turystycznej województwa wraz z systemem identyfikacji marek regionalnych. Opracowanie długofalowego programu rozwoju różnych form turystyki Wspieranie rozwoju systemu tras rowerowych.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Istotnym uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa jest Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Głównym założeniem Programu było stworzenie dokumentu umożliwiającego samorządowi województwa podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki, wskazującego i umożliwiającego samorządom lokalnym rozwiązywanie problemów turystycznych na ich terenie, i tworzącego warunki do przyśpieszenia dynamizacji działań w tym zakresie oraz pomocnego regionowi w znalezieniu należnego mu miejsca w ogólnokrajowym systemie turystyki. Zasadniczym elementem Programu są misja i wizja turystyki, które rozumiane są jako określenie istoty rozwoju turystyki w województwie podlaskim, uzasadniające powody istnienia i rozwoju tej dziedziny gospodarki.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 MISJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO MISJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Misją turystyki województwa podlaskiego jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego wykorzystanie unikatowych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych i kulturowo – etnicznych jako stymulatora rozwoju gospodarczego i poprawy poziomu życia mieszkańców.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 WIZJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WIZJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Województwo podlaskie w 2010 roku to region, w którym turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki sprawnie zarządzaną, z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną odpowiadającą standardom UE, zintegrowanym systemem informacji i promocji turystycznej, atrakcyjnym produktem turystycznym województwa opartym o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne oraz rozwiniętym systemem rekreacji zdrowotnej.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Cel strategiczny: 1.Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej 2.Określenie wiodących form turystyki i ich rozwój Zadanie priorytetowe: Opracowanie i realizacja programu adaptacji zagród wiejskich i leśniczówek dla potrzeb agroturystyki Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji agroturystyki w rejonach o najcenniejszym krajobrazie kulturowym Opracowanie i wdrożenie programu adaptacji drewnianych budynków wiejskich na potrzeby agroturystyki Wprowadzenie obowiązku zgodności z regionalną tradycją budowlaną nowo wznoszonych budynków wiejskich w rejonach z cennymi zespołami budownictwa drewnianego

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Cel strategiczny: 3. Wykreowanie markowych produktów turystycznych Zadania priorytetowe: Wprowadzenie do oferty turystycznej programów imprez i produktów turystycznych związanych z różnorodnością kulturowo-etniczną (regionalne tradycje podtrzymywane przez gospodarstwa w poszczególnych częściach województwa) Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych n/t oferty turystycznej i markowych produktów turystycznych województwa (w tym katalogi agroturystyczne, wykazy twórców ludowych, itp.) Ożywienie tradycyjnych ośrodków sztuki i rękodzielnictwa ludowego Stworzenie systemu zachęt finansowych dla produkcji żywności proekologicznej

9 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku 4. Cel strategiczny: Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej Zadania priorytetowe: Stworzenie kompleksowej, komputerowej bazy danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym w oparciu o ISIT Stworzenie sprawnego systemu rezerwacji miejsc noclegowych

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści zagraniczni Województwo podlaskie przyjęło 1 mln turystów zagranicznych (7% zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski, VI miejsce w rankingu województw); Przeważali turyści z Białorusi (390 tys.) i Litwy (350 tys.); Głównym motywem przyjazdów były zakupy; Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych szacuje się na 0,2 mln; Częściej niż w innych regionach turyści wypoczywali na wsi; Charakterystyczny jest największy w kraju udział turystów nocujących w kwaterach prywatnych; Przeważały pobyty krótkookresowe 2 – 4 dni;

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Wykorzystanie agroturystycznej bazy noclegowej przez turystów w 2005 roku Według szacunkowych danych uzyskanych z centrów informacji turystycznej w Hajnówce, Augustowie i Suwałkach wykorzystanie miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych w sezonie letnim 2005 wyniosło ok. 90 %.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Rozwój bazy agroturystycznej województwa podlaskiego (źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Prezentacja oferty agroturystycznej podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych, w których uczestniczy Województwo Podlaskie

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy w regionie

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wydawnictwa – dotychczas opublikowane i nowe materiały

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Współorganizacja ogólnopolskiego konkursu Zielone Lato na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, Nagrody Marszałka przyznawane dla zwycięskich kwaterodawców

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 PLANOWANE DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA ROK 2006 Wspieranie organizacji Podlaskich Targów Turystycznych. Promocja produktów turystycznych regionu. Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych na terenie województwa. Promocja województwa podczas targów turystycznych w kraju i zagranicą: –rynek krajowy – szczególnie turystyka aktywna, przyrodnicza, kulturowa, agroturystyka: Podlaskie Targi Turystyczne – Białystok, Na styku kultur – Łódź, Międzynarodowe Targi GLOB – Katowice, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Międzynarodowe targi LATO – Warszawa, Tour Salon – Poznań –rynek zagraniczny – Holandia, Finlandia, Hiszpania, Austria, Czechy, Niemcy, Litwa Wydanie materiałów promocyjnych, Pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektów

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Turystyki i Sportu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok tel. 85 74 97 480, fax 85 74 97 481 www.wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006 AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO www.wrotapodlasia.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google