Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrociepłowni Zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrociepłowni Zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Elektrociepłowni Zawodowych
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Warszawa, 23 sierpnia r.

2 Rozpoczęcie działalności - listopad 1991 r.
Cel statutowy PTEZ Celem Towarzystwa jest przedstawienie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej. Rozpoczęcie działalności - listopad 1991 r.

3 Członkowie PTEZ Członkowie Zwyczajni 105 członków – osoby
13. EC Kraków 14. EC Lublin 15. Dalkia Łódź 16. EC Mielec 17. Dalkia Poznań 18. EC Rzeszów 19. Cergia 20. EC Tychy 21. Vattenfall Heat P. 22. EC Wybrzeze 23. KOGENERACJA 24. EC Zielona Góra 25. EC Zabrze Członkowie Zwyczajni 105 członków – osoby z kierownictwa spółek Członkowie Honorowi 4 członków Członkowie Wspierający – najwięksi wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: 1. EC Będzin 2. EC Białystok 3. ZEC Bydgoszcz 4. ZEC Bytom 6. Energobaltic 7. EC Elbląg 8. EC Gorzów 9. EC Kalisz 10. PKE - EC Katowice 11. PKE - EC Bielsko B. 12. EC Kielce

4 Struktura PTEZ Krajowe Zgromadzenie Zarząd Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński Zarząd Biuro Stałe Zespoły Doraźne Zespoły

5 Zarząd PTEZ VII Kadencji
PREZES ZARZĄDU: MARIAN BABIUCH EC Zielona Góra S.A. CZŁONKOWIE: Marian Strumiłło ZEC w Łodzi S.A. Marian Augustyn EC Kraków S.A. Stanisław Błach KOGENERACJA SA Grzegorz Gilewicz EC Rzeszów SA Jacek Janas ZEC Bytom S.A. Elżbieta Kowalewska EC Wybrzeże SA Eugeniusz Kuglarz EC Katowice PKE SA Ryszard Popowski ZEC Bydgoszcz S.A. Andrzej Schroeder EC Białystok S.A.

6 Biuro Towarzystwa Dyrektor Biura - Dr inż. Janusz Ryk
Dyrektor Biura prowadzi bieżącą działalność Towarzystwa, koordynuje prace zespołów problemowych. Zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami reprezentuje Zarząd PTEZ przed urzędami, instytucjami, bankami i sadami. W Biurze PTEZ zatrudnionych jest 4 pracowników

7 Stałe Zespoły Problemowe
Zespoły PTEZ Stałe Zespoły Problemowe 1. Zespół ds. Analiz Aktów Prawnych 2. Zespół ds. Rynku Energii Elektrycznej 3. Zespół ds. Rynku Energii Cieplnej 4. Zespół ds. Promocji Kogeneracji 5. Zespół ds. Ochrony Środowiska 6. Zespół ds. Ekonomicznych 7. Zespół ds. Wdrażania Nowych Technologii 8. Zespół ds. Bezpieczeństwa Pracy

8 PTEZ w innych organizacjach
PTEZ jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych i krajowych: - COGEN Europe - Polski Klub Kogeneracji - Polski Komitet Energii Elektrycznej

9 Obszary działalności PTEZ
Promocja rozwoju gospodarki skojarzonej Współpraca z agendami Rządu, Parlamentu, Samorządów i organizacji środowiskowych nad: - Polityką Energetyczną Polski - nowelizacją Prawa energetycznego - tworzeniem rynków energii - tworzeniu regulacji dot. Ochrony środowiska - organizacją handlu emisjami i SO2 Monitoring regulacji UE dot. elektroenergetyki i i środowiska oraz udział poprzez organizacje europejskie w tworzonych i nowelizowanych dyrektywach, m.in.: - Dyrektywy LCP - Dyrektywy IPPC - Dyrektywy NEC

10 Kierunki działania PTEZ
Udział w implementacji dyrektyw UE do prawa polskiego Udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się zagadnieniami energetyki, środowiska i kogeneracji Współpraca środowiskowa

11 Najważniejsza dotychczasowa działalność PTEZ
Udział ekspertów Towarzystwa w pracach nad założeniami i polityką energetyczną Polski na lata 2020 i 2025 Udział przedstawicieli PTEZ w komisjach rządowych i parlamentarnych przygotowujących projekty Ustaw: Prawa Energetycznego i rozporządzeń wykonawczych O rozwiązaniu KDT Związanych z wdrożeniem handlu emisjami CO2 i ochroną środowiska Udział w pracach nad koncepcją rynku energii elektrycznej w Polsce

12 Najważniejsza dotychczasowa działalność PTEZ
Udział w pracach nad implementacją Dyrektywy „kogeneracyjnej” do polskiego prawa, w tym opracowanie koncepcji wsparcia rozwoju kogeneracji poprzez handel tzw. „czerwonymi” certyfikatami Udział ekspertów PTEZ w pracach: komitetu CHP przy Komisji Europejskiej, międzynarodowych organizacji zajmujących się zagadnieniami energetyki, środowiska i kogeneracji. Opracowanie w ramach porozumienia z Ministerstwem Gospodarki i we współpracy IGCP „Analizy potencjału wysokosprawnej kogeneracji i strategii jej rozwoju”

13 Tematy wymagające pilnego rozwiązania
Ocena wpływu regulacji na rozwój kogeneracji – ustalona wysokość opłaty zastępczej nie pozwala na budowanie nowych źródeł kogeneracyjnch, Urynkowienie cen ciepła – odejście od dotychczasowych kosztowych metod regulacji

14 Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych deklaruje pomoc i współpracę we wszelkich tematach związanych z problematyką regulacji rynku energii elektrycznej i ciepła Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elektrociepłowni Zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google