Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 27 października 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 27 października 2009."— Zapis prezentacji:

1 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 27 października 2009

2 Ciepłownia czy Elektrociepłownia Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie Efektywność energetyczna - ochrona środowiska ? Źródło ciepła Sieć elektroenergetyczna Sieć ciepłownicza Minimalizowanie strat przesyłu i dystrybucji Minimalizowanie strat przesyłu, transformacji i dystrybucji Odbiorcy ciepła lub gazu Odbiorcy energii elektr. Oszczędność ciepła lub gazu i energii elektr. Elektrownia kondensacyjna Czarna skrzynka – Energetyka Sieć gazowa Minimalizowanie strat przesyłu i dystrybucji Zachowania energooszczędne Urządzenia energooszczędne

3 E p – energia pierwotna E t – energia tracona E u – energia użytkowa E p = E t + E u min minimalizacja strat wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, transformacji Optymalizacja /zachowania energooszczędne + urządzenia energooszczędne/ Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

4 Wykorzystywanie energii pierwotnej z niską sprawnością jest grzechem wobec przyszłych pokoleń Wykorzystywanie energii pierwotnej z niską sprawnością uzasadnione przejściowo tylko względami bezpieczeństwa energetycznego Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

5 139 Kogeneracja - efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

6 Kogeneracja - zalety najbardziej efektywny sposób wykorzystania energii pierwotnej /mniejsze zużycie paliwa o około 30% w porównaniu z analogiczną produkcją energii w elektrowni i ciepłowni/ najbardziej efektywny sposób wykorzystania energii pierwotnej /mniejsze zużycie paliwa o około 30% w porównaniu z analogiczną produkcją energii w elektrowni i ciepłowni/ mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego na jednostkę wyprodukowanej energii mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego na jednostkę wyprodukowanej energii najtańszy sposób redukcji emisji C0 2 najtańszy sposób redukcji emisji C0 2 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego zarówno w wymiarze lokalnym jak też krajowym (rozproszenie źródeł produkcji w KSE) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego zarówno w wymiarze lokalnym jak też krajowym (rozproszenie źródeł produkcji w KSE) redukcja strat przy przesyle energii elektrycznej redukcja strat przy przesyle energii elektrycznej Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

7 Co można zrobić aby odbiorca końcowy chciał/musiał kupować energię z kogeneracji? konkurencyjność cenowa regulacje nakazowe inne mechanizmy Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

8 Konkurencyjność cenowa ciepła ze źródła kogeneracyjnego /przykład realny/ Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

9 Co można zrobić aby odbiorca końcowy chciał/musiał kupować energię z kogeneracji? konkurencyjność cenowa regulacje nakazowe inne mechanizmy Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

10 Regulacje nakazowe dotyczy energii elektrycznej obowiązek umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji (czerwonych certyfikatów) Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

11 Co można zrobić aby odbiorca końcowy chciał/musiał kupować energię z kogeneracji? konkurencyjność cenowa regulacje nakazowe inne mechanizmy Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

12 Inne mechanizmy 2.Ustawa o efektywności energetycznej winny wspomagać zastępowanie ciepła wytwarzanego w technologii rozdzielonej ciepłem z kogeneracji 1.Preferencje dla ciepła z kogeneracji w świadectwach charakterystyki energetrycznej budynków – regulacja w Prawie budowlanym to dobry kierunek lecz brak praktycznego oddziaływania na rynek – tj. na ceny nieruchomości Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

13 Inne mechanizmy c.d. Polityce energetycznej Polski do 2030 roku Zapisana w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku potrzeba stymulowania rozwoju kogeneracji nie znajduje należytego odniesienia w dokumentach powstających w organach rządowych innych niż MG. Dokumenty strategiczne powstające w różnych resortach muszą być spójne Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

14 Przykłady negatywne Inne mechanizmy c.d. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego W projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w obszarze energetyki określa się wyłącznie następujące cele: modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłu i dystrybucji en. el. podnoszenie efektywności energetycznej pozyskiwanie energii z OZE reagowanie na zmiany klimatyczne W żadnym aspekcie NIE UWZGLĘDNIA SIĘ KOGENERACJI! Polska 2030 Wyzwania rozwojowe W opracowanym w maju 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów dokumencie Polska 2030 Wyzwania rozwojowe w 37 stronicowym opisie dotyczącym bezpieczeństwa energetyczno- klimatycznego o potrzebie stymulowania rozwoju kogeneracji wspomina się hasłowo tylko jeden raz! Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

15 Szanse dla racjonalnego rozwoju kogeneracji w projektowanej ustawie o efektywności energetycznej 2.Wspomaganie nakładów inwestycyjnych na zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych - wspomaganie poprawy efektywności wytwarzania energii 1.Wspomaganie nakładów inwestycyjnych na modernizację (zamianę) lokalnego źródła ciepła na bardziej efektywne (np. kogeneracyjne) Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

16 Zagrożenie dla racjonalnego rozwoju kogeneracji w projektowanej ustawie o efektywności energetycznej 2.Zagrożenie dwukrotnego obowiązku pokrycia kosztów białych certyfikatów dla ciepła z elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym - elektrociepłownia jest dla dostawcy gazu ziemnego odbiorcą końcowym, a odbiorca ciepła z tej elektrociepłowni jest dla dostawcy ciepła odbiorcą końcowym 1.Preferencje dla sieci ciepłowniczych gdzie wielkość mocy zamówionej nie przekracza 5 MW – zwolnienie od obowiązku umarzania białych certyfikatów Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

17 Zagrożenie dla racjonalnego rozwoju kogeneracji w projektowanej ustawie o efektywności energetycznej c.d. 2.OZE otrzymując wsparcie w postaci świadectw efektywności energetycznej mogą zabierać odbiorców sieciom ciepłowniczym zasilanym ze źródeł kogeneracyjnych 1.Zbyt wysoka bariera kwalifikująca projekt od aplikowania w przetargu na świadectwo efektywności energetycznej /minimalny roczny efekt 10 ton oleju ekwiwalentnego to co najmniej 10-krotnie za dużo/ Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

18 Wnioski: rozwój kogeneracji, jako najefektywniejszej, powszechnie dostępnej technologii wykorzystania paliwa pierwotnego wymaga wspomagania przy pomocy różnorodnych mechanizmów interwencjonizmu państwowego ustawa o efektywności energetycznej może i powinna stanowić realne wsparcie dla rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych Efektywność energetyczna - ochrona środowiska

19 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Warszawa, 27 października 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google