Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 www.ecbrec.pl SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE
Podsieć tematyczna BIOMASA Magdalena Rogulska, Marzena Hunder, Grzegorz Wiśniewski Centrum Doskonałości RECEPOL FP6 Energy InfoDay Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, 23 stycznia 2004 r.

2 Priorytety polityczne a BIOENERGIA
Polityka klimatyczna: protokół z Kyoto ratyfikowany w 2002 : 6% redukcji emisji w latach w odniesieniu do 1988 r. rocznie ok.75 mln ton CO2 Polityka energetyczna: Energia odnawialna: 7,5% w 2010 oraz 14% w 2020 w bilansie pierwotnym kraju Energia elektryczna z OZE: 7,5% w zużyciu energii elektrycznej w 2010, w tym 4% ze współspalania Poprawa efektywności energetycznej Polityka rolna: Biopaliwa płynne: 2004 r. - bioetanol 1,6-2,4 % w 2004 r., RME-0,11% EFEKT: Trzykrotny wzrost wykorzystania biomasy na cele energetyczne do roku 2010 ???

3 Wykorzystanie bioenergii- możliwości
krótkookresowe i średniookresowe problemy WSPÓŁSPALANIE (biomasa+węgiel), duża skala, elektrociepłownie, elektrociepłownie CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ (gospodarka komunalna) CHP (mała i średnia skala, elektrociepłownie zawodowe, przemysł, gospodarka komunalna) TRANSPORT (biodiesel, bioetanol, biowodór) Problem!: tworzenie rynku biopaliw BIOGAZ (rolniczy) ZGAZOWANIE BIOMASY Problem!: dojrzałość rynkowa technologii

4 Bioenergetyka B-R w liczbach wyniki projektu ERA Bioenergy
Na 39 wysłanych kwestionariuszy – odpowiedziało 12 polskich instytucji. Na bazie otrzymanych informacji oszacowano: Całkowita liczba pracowników naukowych zaangażowanych w bioenergetykę wynosi ok. 150 osób; Roczny budżet w bioenergetyce wynosi ok €

5 Procesy badane przez polskie instytucje B-R

6 Materiały badane przez polskie instytucje B-R

7 Krajowe priorytety B+R w obszarze BIOENERGIA
syngaz i uwodornienie odpady rolnicze poligeneracja z biomasą zagadnienia społeczno-ekonomiczne zgazowanie fermentacja biodiesel bioetanol współspalanie Kogeneracja d.s/m.s.-duza lub mała skala Aspekty SEŚ-socio-ekonomiczno-środowiskowe uprawy energetyczne Zestawienie przygotowano na podstawie ankiety „Potrzeby i możliwości w bioenergetyce” wypełnionej przez 11 polskich ekspertów

8 Jak zwiększyć możliwości wykorzystania programów ramowych UE dla wsparcia rozwoju i wykorzystania bioenergii w kraju? Integracja środowiska – możliwość opracowania projektów koordynowanych przez polskie instytucje. Opracowanie spójnego programu krajowego rozwoju sektora bioenergii – identyfikacja krajowych priorytetów B+R Silniejsze związanie priorytetów B+R z potrzebami przemysłu Zachowanie etapowości wdrożeń, jednoczesny rozwój technologii i rynku Krajowa sieć tematyczna BIOMASA – możliwością integracji polskich jednostek naukowych z Europejską Siecią Doskonałości NoE Bioenergy

9 Krajowa sieć naukowa BIOMASA
Cel: Integracja środowiska Włączenie do europejskiej sieci doskonałości w 6 PR w obszarze BIOENERGIA Efekt – przygotowanie polskiego zintegrowanego projektu wspierającego krajową produkcję biopaliw i krajowy przemysł Opracowanie dla Rządu programu badawczo-rozwojowego (projekt zamawiany) w obszarze BIOENERGIA, identyfikacja krótko i długoterminowych priorytetów, wspomaganie tworzenia polityki naukowej, przemysłowej, rolnej i środowiskowej w tym zakresie Efekt – harmonizacja polityki krajowej i polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, identyfikacja możliwych do uzyskania efektów synergicznych

10 Zakres tematyczny krajowej sieci naukowej BIOMASA
Zasoby: ocena zasobów, logistyka, standaryzacja, uprawy energetyczne Technologie konwersji: spalanie, zgazowanie, biopaliwa dla transportu, biogaz Zagadnienia społeczno-ekonomiczne: LCA, ekonomika, OOŚ

11 Uczestnicy krajowej sieci naukowej BIOMASA
Centra doskonałości (CoE) Jednostki naukowo-badawcze działające w obszarze rolnictwa (IUNG, INR Zamość,IBMER), leśnictwa (IBL), środowiska (IOŚ), energetyki i transportu (GIG, ITGiS) Uczelnie techniczne (Politechnika Śląska) oraz rolnicze (AR Poznań,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Elektrociepłownie (Turów, Kraków) Przedstawiciele przemysłu np.celulozowo-papierniczego, drzewnego, rolno-spożywczego, dostawcy technologii, producenci urządzeń BAPE, POLBIOM

12 DALSZE INFORMACJE Grzegorz Wiśniewski, dyrektor EC BREC Dr Magdalena Rogulska, koordynator podsieci tematycznej BIOENERGIA


Pobierz ppt "SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google