Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EC BREC 1 SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE Podsieć tematyczna BIOMASA Magdalena Rogulska, Marzena Hunder, Grzegorz Wiśniewski Centrum Doskonałości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EC BREC 1 SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE Podsieć tematyczna BIOMASA Magdalena Rogulska, Marzena Hunder, Grzegorz Wiśniewski Centrum Doskonałości."— Zapis prezentacji:

1 EC BREC 1 SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE Podsieć tematyczna BIOMASA Magdalena Rogulska, Marzena Hunder, Grzegorz Wiśniewski Centrum Doskonałości RECEPOL www.ecbrec.pl FP6 Energy InfoDay Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, 23 stycznia 2004 r.

2 EC BREC 2 Priorytety polityczne a BIOENERGIA Polityka klimatyczna: protokół z Kyoto ratyfikowany w 2002 : 6% redukcji emisji w latach 2008-2012 w odniesieniu do 1988 r. rocznie ok.75 mln ton CO2 Polityka energetyczna: Energia odnawialna: 7,5% w 2010 oraz 14% w 2020 w bilansie pierwotnym kraju Energia elektryczna z OZE: 7,5% w zużyciu energii elektrycznej w 2010, w tym 4% ze współspalania Poprawa efektywności energetycznej Polityka rolna: Biopaliwa płynne: 2004 r. - bioetanol 1,6-2,4 % w 2004 r., RME-0,11% EFEKT: Trzykrotny wzrost wykorzystania biomasy na cele energetyczne do roku 2010 ???

3 EC BREC 3 Wykorzystanie bioenergii- możliwości krótkookresowe i średniookresowe problemy WSPÓŁSPALANIE (biomasa+węgiel), duża skala, elektrociepłownie, elektrociepłownie CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ (gospodarka komunalna) CHP (mała i średnia skala, elektrociepłownie zawodowe, przemysł, gospodarka komunalna) TRANSPORT (biodiesel, bioetanol, biowodór) Problem!: tworzenie rynku biopaliw BIOGAZ (rolniczy) ZGAZOWANIE BIOMASY Problem!: dojrzałość rynkowa technologii

4 EC BREC 4 Bioenergetyka B-R w liczbach wyniki projektu ERA Bioenergy Na 39 wysłanych kwestionariuszy – odpowiedziało 12 polskich instytucji. Na bazie otrzymanych informacji oszacowano: Całkowita liczba pracowników naukowych zaangażowanych w bioenergetykę wynosi ok. 150 osób; Roczny budżet w bioenergetyce wynosi ok. 2 000 000

5 EC BREC 5 Procesy badane przez polskie instytucje B-R

6 EC BREC 6 Materiały badane przez polskie instytucje B-R

7 EC BREC 7 Krajowe priorytety B+R w obszarze BIOENERGIA Zestawienie przygotowano na podstawie ankiety Potrzeby i możliwości w bioenergetyce wypełnionej przez 11 polskich ekspertów poligeneracja z biomasą współspalanie biodiesel bioetanol uprawy energetyczne zgazowanie zagadnienia społeczno-ekonomiczne odpady rolnicze syngaz i uwodornienie fermentacja

8 EC BREC 8 Jak zwiększyć możliwości wykorzystania programów ramowych UE dla wsparcia rozwoju i wykorzystania bioenergii w kraju? Integracja środowiska – możliwość opracowania projektów koordynowanych przez polskie instytucje. Opracowanie spójnego programu krajowego rozwoju sektora bioenergii – identyfikacja krajowych priorytetów B+R Silniejsze związanie priorytetów B+R z potrzebami przemysłu Zachowanie etapowości wdrożeń, jednoczesny rozwój technologii i rynku Krajowa sieć tematyczna BIOMASA – możliwością integracji polskich jednostek naukowych z Europejską Siecią Doskonałości NoE Bioenergy

9 EC BREC 9 Cel: Integracja środowiska Włączenie do europejskiej sieci doskonałości w 6 PR w obszarze BIOENERGIA Efekt – przygotowanie polskiego zintegrowanego projektu wspierającego krajową produkcję biopaliw i krajowy przemysł Cel: Opracowanie dla Rządu programu badawczo-rozwojowego (projekt zamawiany) w obszarze BIOENERGIA, identyfikacja krótko i długoterminowych priorytetów, wspomaganie tworzenia polityki naukowej, przemysłowej, rolnej i środowiskowej w tym zakresie Efekt – harmonizacja polityki krajowej i polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, identyfikacja możliwych do uzyskania efektów synergicznych Krajowa sieć naukowa BIOMASA

10 EC BREC 10 Zakres tematyczny krajowej sieci naukowej BIOMASA Zasoby: ocena zasobów, logistyka, standaryzacja, uprawy energetyczne Technologie konwersji: spalanie, zgazowanie, biopaliwa dla transportu, biogaz Zagadnienia społeczno-ekonomiczne: LCA, ekonomika, OOŚ

11 EC BREC 11 Centra doskonałości (CoE) Jednostki naukowo-badawcze działające w obszarze rolnictwa (IUNG, INR Zamość,IBMER), leśnictwa (IBL), środowiska (IOŚ), energetyki i transportu (GIG, ITGiS) Uczelnie techniczne (Politechnika Śląska) oraz rolnicze (AR Poznań,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Elektrociepłownie (Turów, Kraków) Przedstawiciele przemysłu np.celulozowo-papierniczego, drzewnego, rolno-spożywczego, dostawcy technologii, producenci urządzeń BAPE, POLBIOM Uczestnicy krajowej sieci naukowej BIOMASA

12 EC BREC 12 DALSZE INFORMACJE Grzegorz Wiśniewski, dyrektor EC BREC grewis@ibmer.waw.pl Dr Magdalena Rogulska, koordynator podsieci tematycznej BIOENERGIA mrogul@ibmer.waw.pl


Pobierz ppt "EC BREC 1 SIEĆ NAUKOWA ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE Podsieć tematyczna BIOMASA Magdalena Rogulska, Marzena Hunder, Grzegorz Wiśniewski Centrum Doskonałości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google