Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurencja na rynku energii – fakty i mity Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurencja na rynku energii – fakty i mity Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy."— Zapis prezentacji:

1 Konkurencja na rynku energii – fakty i mity Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy POWERPOL

2 MIT- liberalizacji rynku energii (Zasada TPA funkcjonuje w polskim porządku prawnym od daty wejścia w życie pierwotnej wersji ustawy – Prawo energetyczne, czyli od początku 1998 roku) FAKT- brak liberalizacji rynku energii (brak stabilnych ram prawnych, dużo ograniczeń prawnych. Uchwalone Prawo energetyczne nie wyłoniło przesłanek modelu rynku energii - ani rynku hurtowego ani detalicznego, nieczytelne wytyczne dotyczące procedury zmiany sprzedawców, zatwierdzanie taryf przez Prezesa URE) MIT –zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowalnych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach. FAKT- przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne w przemyśle elektroenergetycznym charakteryzuje najwyższa kapitałochłonność w gospodarce co wskazuje na zasadność podwyżek cen energii elektrycznej. MIT-Uzyskanie zero energetycznego wzrostu gospodarczego czyli rozwój gospodarki bez wzrostu zapotrzebowania na energię. FAKT- Wzrost gospodarczy rozwijającej się gospodarki, prowadzenie dużych inwestycji jest związane ze wzrostem zużycia energii. Konkurencja na rynku energii – fakty i mity

3 MIT- mamy za wysokie ceny energii elektrycznej. FAKT –Cena hurtowa energii elektrycznej musi mieć odpowiedni poziom aby móc pokryć koszty budowy, eksploatacji oraz koszty kapitałowe nowej jednostki wytwórczej (tzw. cena wyjściowa ) do tego należy doliczyć koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. MIT- wprowadzenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie ma spowodować obniżenie ceny energii elektrycznej i zlikwidować sprzedaż pomiędzy spółkami w Grupie. FAKT- O cenie energii elektrycznej decydują rezerwy mocy wytwórczej i zapotrzebowanie Klienta. Giełda nie zagwarantuje stabilności cen na rynku. Giełda również nie doprowadzi do likwidacji handlu pomiędzy spółkami w Grupie, ponieważ uderzało by to w ideę konsolidacji i obniżało możliwość zarządzania ryzykiem. MIT- Rozszerzenie uprawnień Prezesa URE umożliwia państwu w sytuacji kryzowej podejmowanie władczej interwencji. FAKT - Upolitycznienie Urzędu Regulacji. Zniesienie kadencyjności Prezesa URE upolityczniło ten urząd. Decyzje regulatora są zależne od decyzji politycznych. Konkurencja na rynku energii – fakty i mity

4 Postulowane zmiany w obecnym modelu rynku energii elektrycznej Przedłużenie dotychczasowego systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej Kogeneracji. (konieczność zapewnienie przewidywalności systemu w dłuższej perspektywie czasowej – warunek konieczny dla podejmowania decyzji inwestycyjnych) - co po 2012r.? Zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej (zniesienie subsydiowania skrośnego odbiorców indywidualnych)


Pobierz ppt "Konkurencja na rynku energii – fakty i mity Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google