Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

społeczeństwie informacyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "społeczeństwie informacyjnym"— Zapis prezentacji:

1 społeczeństwie informacyjnym
Archiwa cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym (tu logo NDAP) dr Nikodem Bończa Tomaszewski dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego

2 Informacja cyfrowa W połowie XX wieku rozpoczął się proces cyfryzacja informacji we wszystkich sferach życia społecznego: Sektor wojskowy – lata 40. Instytucje naukowo-badawcze – przełom lat 40. – 50. Korporacyjne – lata 60. Administracja państwowa – lata 70. Przemysł rozrywkowy – lata 80. Media – lata 90. Życie codzienne – przełom XX/XXI wieku

3 Systemy regulujące ochronę zdrowia (informatyzacja NFZ)
Państwo informacyjne Administracja państwowa ( w tym sektor militarny) wykorzystała narzędzia do cyfrowego przetwarzania informacji w celu rozwinięcia systemów kontroli i nadzoru nad społeczeństwem: Bazy danych: ewidencja ludność, pojazdów, usług, towarów (Pesel 2, pl.ID, CEPIK) Systemy monitoringu bezpieczeństwa (CCTV w miastach Systemy monitoringu migracji (układ z Schengen) Systemy regulujące ochronę zdrowia (informatyzacja NFZ)

4 Gospodarka informacyjna
Informacja stała się przedmiotem wymiany w obiegu gospodarczym, a dzięki cyfrowemu obrotowi informacją pojawiły się jasne i szybkie kryteria ocen jej wartości. W tej sytuacji ochrona i kontrola informacji jak dobra o mierzalnej wartości finansowej stała się priorytetem w obrocie gospodarczym . Kierunki: Ochrona informacji - patenty, zamykanie tzw. „kodów źródłowych” (np. Apple, Microsoft) Rozwój systemów zarządzania informacją jak narzędzi porządkujących życie gospodarcze (CRM, ERM) Rozwój systemów handlu informacją (Bloomberg Company)

5 Monopole informacyjne
Pierwszy etap informatyzacji, przenosił nawyki z czasów gospodarki przemysłowej i doprowadził do tworzenia monopoli informacyjnych. W praktyce oznacza to, że instytucji państwowe i gospodarcze dysponują wielkimi zasobami informacji, które pozostają zamknięte .

6 Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo, w którym informacja zaczęła odgrywać dominującą rolę w wszystkich dziedzinach życia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jak cel modernizacji stał się elementem ideologii państwowej już w latach 60 XX wieku.

7 Otwartość informacji Wraz z komputeryzacją życia społecznego środowiska naukowe oraz sektor instytucji społecznych dostrzegły zagrożenia wynikające z dotychczasowego rozwoju technologii IT. Rozwiązania: Wolne oprogramowanie – latach 80. XX (dostęp do kodu źródłowego) Otwarte oprogramowanie – lata 90. XX (prawo do korzystania z kodu: Netscape Navigator ) Otwarte standardy – lata 90. XX

8 Wolność informacji Rozwój idei wolnego i otwartego oprogramowania wpłyną na zmianę państwowej polityki informacyjnej. Pierwsze inicjatywy wyszły z UE oraz krajów Europy Zachodniej. Wprowadzono regulacje dotyczące obrotu informacją (np. ochrona danych osobowych) Technologie informacyjne mają służyć otwartemu dostępowi do informacji.

9 Archiwa cyfrowe 1990 – początek informatyzacji archiwistyki Właściwy rozwój archiwistyki cyfrowej nastąpił na przełomie XX/XXI wieku. Rozpoczęto prace nad standardami opis danych archiwalnych (EAD, MoReq) Przedefinioniowanie roli archiwów państwowych jak centrów informacji obywatelskiej , a kontrolowanych i zarządzanych przez państwo magazynów informacji.

10 Archiwa cyfrowe Archiwum cyfrowe:
Udostępnianie głównym celem (mniejszy nacisk na gromadzenie i przechowalnictwo) Powszechność dostępu – brak barier finansowych, technicznych oraz bariery wiedzy Jawność – otwarte repozytoria

11 Archiwa cyfrowe w Polsce
Od 2007 roku Archiwa Państwowe realizują program rozwoju archiwistyki cyfrowej. Powstanie sieci repozytoriów cyfrowych w archiwach państwowych : Archiwum Akt Nowych Archiwum Główny Akt Dawnych Archiwum Dokumentacji Osobowo Płacowej w Milanówku Archiwum Państwowe w Warszawie Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwum Państwowe w Krakowie Archiwum Państwowe w Gdańsku Archiwum Państwowe w Szczecinie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Archiwum Państwowe w Rzeszowie

12 Archiwa cyfrowe w Polsce
Od 2007 roku Archiwa Państwowe realizują program rozwoju archiwistyki cyfrowej : Powstają pracownie digitalizacji: Narodowe Archiwum Cyfrowe Archiwum Główne Akt Dawnych Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Archiwum Państwowe w Lublinie Archiwum Państwowe w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Wrocławiu Archiwum Państwowe w Koszalinie Archiwum Państwowe w Gdańsku Archiwum Państwowe w Olsztynie

13 Archiwa cyfrowe w Polsce
Od 2007 roku Archiwa Państwowe realizują program rozwoju archiwistyki cyfrowej : 8 marca 2008 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej zostało przekształcone w Narodowe Archiwum Cyfrowe W związku z przekształceniem od marca do listopada 2008 r. realizowane następujące projekty: Pracownia digitalizacji Szerokopasmowe łącze światłowodowe (po możliwej przepustowości do 10 Gb/s) Okablowanie strukturalne światłowodowe oraz sieci bezprzewodowa Serwerownia Tło z rozporządzenie

14 Zintegrowany system informacji archiwalnej ZoSIA – dostęp do informacji
Zintegrowane system informacji archiwalnej (ZoSIA) kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich polskich archiwów, w których zbiorach znajduje się 34 mln jednostek archiwalnych Możliwości: opracowywanie informacji o zbiorach znajdujących się w archiwach na terenie całego kraju oraz udostępnianie ich w Internecie ogólnodostępny system informacji o polskich zbiorach archiwalnych Powszechny dostęp do informacji dla obywateli zagwarantowany poprzez: Niezależność systemu od systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik 2. Intuicyjny interfejs, łatwy w obsłudze dla przeciętnego użytkownika 3. Nie jest wymagana od użytkownika wiedza archiwistyczna Jedynym wymaganiem jest komputer podłączony do Internetu

15 Zintegrowany system informacji archiwalnej ZoSIA – dostęp do informacji
Zintegrowane system informacji archiwalnej (ZoSIA) Screen shot

16 System Digitalizacji Archuwalnej SeDAn – dostęp do danych
Cel: Udostępnianie skanów materiałów archiwalnych on-line

17 System Digitalizacji Archuwalnej SeDAn – dostęp do danych
Screen shot

18 Archiwum Dokumentów Elektronicznych ADE – przejrzystość informacji
Archiwizacja „dokumentu elektronicznego” – przejrzysty urząd

19 Archiwum Dokumentów Elektronicznych ADE – przejrzystość informacji
Screen shot

20 Przyszłość archiwistyki cyfrowej
Archiwizacja życia społecznego: Zasoby internetu Web 2.0 Cyfrowe dokumenty życia codziennego (cyfrowe fotografie, filmy i nagrania)

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "społeczeństwie informacyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google