Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODYKA PROJEKTOWANIA I DOSKONALENIA STRUKTUR. BUDOWA MODELU STRUKTYRY ORGANIZACYJNEJ Podejście odgórne Wyodrębnienie stanowisk kierowniczych i jednostek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODYKA PROJEKTOWANIA I DOSKONALENIA STRUKTUR. BUDOWA MODELU STRUKTYRY ORGANIZACYJNEJ Podejście odgórne Wyodrębnienie stanowisk kierowniczych i jednostek."— Zapis prezentacji:

1 METODYKA PROJEKTOWANIA I DOSKONALENIA STRUKTUR

2 BUDOWA MODELU STRUKTYRY ORGANIZACYJNEJ Podejście odgórne Wyodrębnienie stanowisk kierowniczych i jednostek organizacyjnych najwyższych szczebli oraz ich dezagregacja na jednostki i komórki organizacyjne niższych szczebli Podejście oddolne Kompleksowa i szczegółowa wizja zadań, a następnie zaprojektowanie relacji organizacyjnych i określenie podstawowych reguł organizacyjnych

3 ETAP 1. DEZAGREGACJA ZADAŃ Określenie ról organizacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań elementarnych Z0Z0 Z5Z5 Z4Z4 Z3Z3 Z2Z2 Z1Z1 Z6Z6 Z 24 Z 23 Z 22 Z 21 Z 25 Z 231 Z 232 Z 233 Z 234 Z 235 Zadanie całościowe Zadanie cząstkowe Zadanie elementarne Zadanie cząstkowe

4 Istota dezagregacji – eksponowanie przedmiotu działalności poprzez wykorzystanie dwóch kategorii: czynność i obiekt Cel dezagregacji – identyfikacja struktury działalności z zachowaniem kryteriów poprawności (kompletność, względna rozłączność, dokładność, przejrzystość i prostota) Sposób dezagregacji intuicyjny - zadania egzemplifikuje się dobrowolnie sformalizowany - wypracowanie klasyfikatorów zadań

5 ZASADY DEZAGREGACJI ZADAŃ 1. Zasada doboru kryteriów dezagregacji - do każdego zadania konsekwentnie stosować jedno wybrane kryterium, np.I etap - kryterium charakter zadania - wyodrębnienie zadań pierwotnych i wtórnych Zadanie całościowe Zadanie wtórneZadania pierwotne Dezagregacja zadań z wykorzystaniem kryteriów: czynność przedmiot fazy Kryteria pomocnicze: czas przestrzeń elementy otoczenia jednostki organizacyjne metody pracy ludzie narzędzia Dezagregacja zadań z wykorzystaniem kryteriów: czynność przedmiot fazy Zadania elementarne

6 2. Zasada kompletności wyodrębniania zadań - podział koniunktywny (jakie czynności są niezbędne do wykonania zadania?) - podział alternatywny (jakie są możliwe sposoby realizacji zadań?) 3. Zasada rozłączności zadań - zadania powinny być względnie rozłączne, nie powinny dublować się - zalecenie stosowania postulatu wyłączności jednego kryterium podziału 4. Zasada ograniczonej szerokości podziału zadań - w celu przejrzystego odwzorowania zadań, a także ujednolicenia stopnia szczegółowości zadań zaleca się wyodrębnienie max.10 zadań cząstkowych na poszczególnych poziomach 5. Zasada odpowiedniej głębokości podziału zadań - liczba stopni podziału zadań zależy od celu dalszego wykorzystania struktury zadań oraz specyfiki i wielkości przedsiębiorstwa, także stopnia specjalizacji prac

7 TECHNIKI POMOCNICZE DEZAGREGACJI ZADAŃ - sposoby zbierania, analizy i prezentacji informacji związanych z dezagregacją zadań Narzędzia: 1. arkusz doboru kryteriów dezagregacji zadań, 2. tablica dezagregacji zadań, 3. schemat struktury zadań.

8 ETAP 2. AGREGACJA STANOWISK TWORZENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - właściwy dobór kryterium grupowania stanowisk i jednostek - precyzyjne określenie ról organizacyjnych (kompetencje stanowisk kierowniczych i wykonawczych) - określenie rozpiętości kierowania

9 ETAP 3. FORMALIZACJA ROZWIAZAŃ ORGANIZACYJNYCH Formalizacja - utrwalanie w postaci pisanej, graficznej lub matematycznej przyjętych rozwiązań; narzędzie porządkowania zachowań i zdarzeń organizacyjnych, a także ich integracji Rodzaje sformalizowanych wzorców organizacyjnych: statut, regulamin organizacyjny, księga służb, opis stanowiska, schemat organizacyjny, klasyfikator zadań, tablice kompetencyjne, tablice decyzyjne, karty obiegu dokumentów, harmonogramy Żywotność a szczegółowość Stabilność a elastyczność

10 BUDOWA MODELU STRUKTYRY ORGANIZACYJNEJ Metoda diagnostyczna Punkt wyjścia stan danego przedsiębiorstwa Istota diagnoza istniejących rozwiązań, ich analiza, wyznaczenie kierunków usprawniających Sposób postępowania analiza-synteza-ocena Metoda prognostyczna Punkt wyjścia funkcje zewnętrzne przedsiębiorstwa, produkowane wyroby/świadczone usługi Istota tworzenie nowatorskich, efektywnych rozwiązań Sposób postępowania synteza-analiza-ocena

11 ZMIANY W ORGANIZACJI model L.E.Greinera Wiek organizacji Wielkosć przedsiebiorstwa Etap 3Etap 4Etap 5Etap 2 2. Wzrost przez wytyczne 3. Wzrost przez delegowanie uprawnień 4. Wzrost przez koordynację 5. Wzrost przez współpracę Etap ewolucyjny Etap rewolucyjny 2. Kryzys autonomii 3. Kryzys kontroli 4. Kryzys biurokracji 5. Kryzys ? Etap 1 1. Kryzys przywództwa 1. Wzrost przez kreatywność


Pobierz ppt "METODYKA PROJEKTOWANIA I DOSKONALENIA STRUKTUR. BUDOWA MODELU STRUKTYRY ORGANIZACYJNEJ Podejście odgórne Wyodrębnienie stanowisk kierowniczych i jednostek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google