Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Praca Inżynierska Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Praca Inżynierska Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:"— Zapis prezentacji:

1 1 Praca Inżynierska Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor: dr inż. Szymon Supernak

2 2 Cel pracy Zaprojektowanie aplikacji informatycznej do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w ośrodkach sportowych Zaprojektowanie aplikacji informatycznej do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w ośrodkach sportowych Modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględnieniem metodologii obiektowej Modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględnieniem metodologii obiektowej

3 3 Zakres pracy Charakterystyka wybranych elementów wspomagania zadań w ośrodkach sportowych Charakterystyka wybranych elementów wspomagania zadań w ośrodkach sportowych Metodologia wspomagania zadań i założenia aplikacji informatycznej Metodologia wspomagania zadań i założenia aplikacji informatycznej Analiza funkcjonalności systemu informatycznego Analiza funkcjonalności systemu informatycznego Model danych dla wybranych zadań systemu Model danych dla wybranych zadań systemu Projekt bazy danych w wybranym systemie DBMS Projekt bazy danych w wybranym systemie DBMS Projekt GUI Projekt GUI Implementacja systemu w wybranym języku programowania Implementacja systemu w wybranym języku programowania

4 4 Dziedzina Problemowa Prowadzenie kart członkowskich Prowadzenie kart członkowskich Ewidencja klientów ośrodka Ewidencja klientów ośrodka Prowadzenie grafików oferowanych usług Prowadzenie grafików oferowanych usług Możliwość dokonania rezerwacji przez klientów na wybrane usługi Możliwość dokonania rezerwacji przez klientów na wybrane usługi Możliwość konfiguracji dowolnych karnetów i pakietów promocyjnych oferowanych usług w ośrodku Możliwość konfiguracji dowolnych karnetów i pakietów promocyjnych oferowanych usług w ośrodku Utrzymanie i dostęp do archiwalnych danych klientów Utrzymanie i dostęp do archiwalnych danych klientów Kompleksowa obsługa ośrodka sportowego obejmuje :

5 5 Dziedzina Problemowa cd.. Obsługa ośrodkowego baru Obsługa ośrodkowego baru Możliwość bezgotówkowych zakupów przez klientów w czasie trwania zajęć Możliwość bezgotówkowych zakupów przez klientów w czasie trwania zajęć Obsługa dokumentów sprzedaży (paragony, faktury) Obsługa dokumentów sprzedaży (paragony, faktury) Generowanie raportów z pracy ośrodka Generowanie raportów z pracy ośrodka Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu Logowanie zdarzeń zachodzących w systemie Logowanie zdarzeń zachodzących w systemie Dostęp wielostanowiskowy Dostęp wielostanowiskowy

6 6 Architektura systemu Architektura dwuwarstwowa Architektura dwuwarstwowa Klient – Serwer System zarządzania bazą danych DBMS System zarządzania bazą danych DBMS Microsoft SQL Server 2005 Środowisko programistyczne oparte na platformie.NET Środowisko programistyczne oparte na platformie.NET Język programowania C#

7 7 Założenia funkcjonalne aplikacji Zarządzanie klientami Zarządzanie klientami (rejestracja klientów indywidualnych i grupowych, rejestracja kart członkowskich, zarządzanie kontami klientów, utrzymanie historii związanej z klientem) Zarządzanie usługami Zarządzanie usługami (rejestracja usług, archiwizacja usług) Zarządzanie zajęciami Zarządzanie zajęciami (rejestracja zajęć, grupowanie zajęć, utrzymanie cennika zajęć, tworzenie pakietów wejściowych, tworzenie grafiku zajęć, dokonywanie rezerwacji na zajęcia) Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży ( produktów, rejestracja transakcji, rejestracja dostaw, ewidencja stanu magazynowego, obsługa pobierania produktów) (rejestracja produktów, rejestracja transakcji, rejestracja dostaw, ewidencja stanu magazynowego, obsługa bezgotówkowego pobierania produktów) Rejestracja sprzedaży Rejestracja sprzedaży (rejestracja dokumentów sprzedaży: paragony, faktury) Raportowanie Raportowanie (tworzenie raportów z pracy ośrodka) Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo (kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu, logowanie zdarzeń systemowych) Wielodostęp Wielodostęp (architektura klient-serwer umożliwiająca jednoczesny dostęp do danych)

8 8 Model biznesowy systemu Zarządzanie klientem Zarządzanie usługami

9 9 Model biznesowy systemu Zarządzanie Zajęciami Obsługa klubowego baru

10 10 Model biznesowy systemu Raportowanie pracy ośrodka

11 11 Hierarchia wymagań PU 1. Zarządzanie klientami 1. Zarządzanie klientami 1.1 Rejestracja klientów 1.1 Rejestracja klientów 1.2 Podział na klientów grupowych i indywidualnych 1.2 Podział na klientów grupowych i indywidualnych 1.3 Ewidencja kart członkowskich klienta 1.3 Ewidencja kart członkowskich klienta 1.4 Zarządzanie kontem klienta 1.4 Zarządzanie kontem klienta 1.5 Utrzymanie historii aktywności klienta w ośrodku 1.5 Utrzymanie historii aktywności klienta w ośrodku 2. Zarządzanie usługami 2. Zarządzanie usługami 2.1 Rejestracja i edycja usług 2.1 Rejestracja i edycja usług 2.2 Archiwizacja nieaktywnych usług 2.2 Archiwizacja nieaktywnych usług 3. Zarządzanie zajęciami 3. Zarządzanie zajęciami 3.1 Rejestracja i edycja zajęć 3.1 Rejestracja i edycja zajęć 3.2 Rejestracja i konfiguracja karnetów i pakietów promocyjnych zajęć 3.2 Rejestracja i konfiguracja karnetów i pakietów promocyjnych zajęć 3.3 Tworzenie grafiku zajęć 3.3 Tworzenie grafiku zajęć 3.4 Rezerwacja zajęć 3.4 Rezerwacja zajęć 4. Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży 4. Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży 4.1 Rejestracja i edycja produktów 4.1 Rejestracja i edycja produktów 4.2 Ewidencja dostaw produktów 4.2 Ewidencja dostaw produktów 4.3 Rejestracja transakcji 4.3 Rejestracja transakcji 4.4 Ewidencja stanu magazynowego produktów 4.4 Ewidencja stanu magazynowego produktów

12 12 Hierarchia wymagań PU 5. Obsługa procedur sprzedaży 5. Obsługa procedur sprzedaży 5.1 Obsługa dokumentów sprzedaży 5.1 Obsługa dokumentów sprzedaży 6. Raportowanie pracy ośrodka 6. Raportowanie pracy ośrodka 6.1 Możliwość sporządzenia raportu z pracy ośrodka 6.1 Możliwość sporządzenia raportu z pracy ośrodka 7. Bezpieczeństwo systemu 7. Bezpieczeństwo systemu 7.1 Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych operacji w systemie 7.1 Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych operacji w systemie 7.2 Logowanie zdarzeń 7.2 Logowanie zdarzeń 8. Wielodostęp 8. Wielodostęp 8.1 Jednoczesny dostęp do danych z kilku stanowisko 8.1 Jednoczesny dostęp do danych z kilku stanowisko

13 13 Model dziedziny problemu

14 14 Model dziedziny problemu

15 15 Model dziedziny problemu

16 16 Model dziedziny problemu

17 17 Analiza obiektowa w języku UML dla wybranych funkcji systemu Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Diagramy czynności Diagramy czynności Diagramy sekwencji Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagramy klas Diagram komponentów i wdrożenia Diagram komponentów i wdrożenia

18 18 Główne moduły aplikacji Organizacja usług w ośrodku sportowym Organizacja usług w ośrodku sportowym Rejestracja usług Rejestracja usług Edycja usług Edycja usług Archiwizacja usług Archiwizacja usług

19 19 Główne moduły aplikacji Ewidencja klientów w ośrodku sportowym Ewidencja klientów w ośrodku sportowym Rejestracja klientów Rejestracja klientów Edycja klientów Edycja klientów Utrzymanie kart członkowskich Utrzymanie kart członkowskich Archiwizacja klientów Archiwizacja klientów Utrzymanie historii związanej z aktywnością klienta w ośrodku Utrzymanie historii związanej z aktywnością klienta w ośrodku

20 20 Główne moduły aplikacji Organizacja zajęć w ośrodku sportowym Organizacja zajęć w ośrodku sportowym Rejestracja zajęć Rejestracja zajęć Edycja zajęć Edycja zajęć Grupowanie zajęć Grupowanie zajęć Rejestracja i przegląd grafiku zajęć Rejestracja i przegląd grafiku zajęć Rejestracja i planowanie promocji usług Rejestracja i planowanie promocji usług

21 21 Główne moduły aplikacji Obsługa dokumentów sprzedaży Obsługa dokumentów sprzedaży Rejestracja transakcji Rejestracja transakcji Rejestracja faktur Rejestracja faktur Rejestracja dokumentów WZ Rejestracja dokumentów WZ

22 22 Główne moduły aplikacji Obsługa klubowego baru Obsługa klubowego baru Ewidencja produktów Ewidencja produktów Rejestracja transakcji Rejestracja transakcji Rejestracja dokumentów WZ Rejestracja dokumentów WZ

23 23 Główne moduły aplikacji Ewidencja zapasów Ewidencja zapasów Rejestracja dostaw produktów Rejestracja dostaw produktów Utrzymanie aktualnego stanu magazynowego produktów Utrzymanie aktualnego stanu magazynowego produktów

24 24 Główne moduły aplikacji Zarządzanie zobowiązaniami Zarządzanie zobowiązaniami Przegląd zobowiązań Przegląd zobowiązań Rejestracja spłat zobowiązań Rejestracja spłat zobowiązań

25 25 Główne moduły aplikacji Analiza pracy ośrodka, raportowanie Analiza pracy ośrodka, raportowanie Sporządzanie raportów pracy ośrodka sportowego Sporządzanie raportów pracy ośrodka sportowego

26 26 Model danych ERD

27 27 Model danych ERD

28 28 Model bazy danych

29 29 Model bazy danych

30 30 Model bazy danych

31 31 Model bazy danych

32 32 Model bazy danych

33 33 GUI – organizacja usług

34 34 GUI – organizacja zajęć

35 35 GUI – raport z sprzedaży

36 36 Osiągnięte cele: zalety i wady aplikacji Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym Zwiększenie korzyści biznesowych ośrodka Zwiększenie korzyści biznesowych ośrodka Możliwość dokonania prognoz do dalszej działalności ośrodka i prognoz usług rekreacyjnych oferowanych w ośrodku Możliwość dokonania prognoz do dalszej działalności ośrodka i prognoz usług rekreacyjnych oferowanych w ośrodku Wytworzenie dobrych relacji z klientem poprzez poznanie jego preferencji i dostosowania oferty do jego indywidualnych potrzeb Wytworzenie dobrych relacji z klientem poprzez poznanie jego preferencji i dostosowania oferty do jego indywidualnych potrzeb Wcześniejsze planowanie promocji Wcześniejsze planowanie promocji Możliwość dalszego rozwoju systemu Możliwość dalszego rozwoju systemu Bezpieczeństwo danych Bezpieczeństwo danych

37 37 Kierunki rozwoju aplikacji Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do rezerwacji zajęć oraz wgląd do aktualnego grafiku poprzez sieć Internet Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do rezerwacji zajęć oraz wgląd do aktualnego grafiku poprzez sieć Internet Synchronizacja danych pomiędzy kilkoma ośrodkami, umożliwiająca dostęp do informacji pochodzących z innych lokalizacji, poprzez mechanizm replikacji bazy danych Synchronizacja danych pomiędzy kilkoma ośrodkami, umożliwiająca dostęp do informacji pochodzących z innych lokalizacji, poprzez mechanizm replikacji bazy danych Znakomite repozytorium do stworzenia HD Znakomite repozytorium do stworzenia HD


Pobierz ppt "1 Praca Inżynierska Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google