Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:"— Zapis prezentacji:

1 Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor: dr inż. Szymon Supernak

2 Cel pracy Zaprojektowanie aplikacji informatycznej do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w ośrodkach sportowych Modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględnieniem metodologii obiektowej

3 Zakres pracy Charakterystyka wybranych elementów wspomagania zadań w ośrodkach sportowych Metodologia wspomagania zadań i założenia aplikacji informatycznej Analiza funkcjonalności systemu informatycznego Model danych dla wybranych zadań systemu Projekt bazy danych w wybranym systemie DBMS Projekt GUI Implementacja systemu w wybranym języku programowania

4 Dziedzina Problemowa Prowadzenie kart członkowskich
Kompleksowa obsługa ośrodka sportowego obejmuje: Prowadzenie kart członkowskich Ewidencja klientów ośrodka Prowadzenie grafików oferowanych usług Możliwość dokonania rezerwacji przez klientów na wybrane usługi Możliwość konfiguracji dowolnych karnetów i pakietów promocyjnych oferowanych usług w ośrodku Utrzymanie i dostęp do archiwalnych danych klientów

5 Dziedzina Problemowa cd ..
Obsługa ośrodkowego baru Możliwość bezgotówkowych zakupów przez klientów w czasie trwania zajęć Obsługa dokumentów sprzedaży (paragony, faktury) Generowanie raportów z pracy ośrodka Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu Logowanie zdarzeń zachodzących w systemie Dostęp wielostanowiskowy

6 Architektura systemu Architektura dwuwarstwowa Klient – Serwer
System zarządzania bazą danych DBMS Microsoft SQL Server 2005 Środowisko programistyczne oparte na platformie .NET Język programowania C#

7 Założenia funkcjonalne aplikacji
Zarządzanie klientami (rejestracja klientów indywidualnych i grupowych, rejestracja kart członkowskich, zarządzanie kontami klientów, utrzymanie historii związanej z klientem) Zarządzanie usługami (rejestracja usług, archiwizacja usług) Zarządzanie zajęciami (rejestracja zajęć, grupowanie zajęć, utrzymanie cennika zajęć, tworzenie pakietów wejściowych, tworzenie grafiku zajęć, dokonywanie rezerwacji na zajęcia) Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży (rejestracja produktów, rejestracja transakcji, rejestracja dostaw, ewidencja stanu magazynowego, obsługa bezgotówkowego pobierania produktów) Rejestracja sprzedaży (rejestracja dokumentów sprzedaży: paragony, faktury) Raportowanie (tworzenie raportów z pracy ośrodka) Bezpieczeństwo (kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu, logowanie zdarzeń systemowych) Wielodostęp (architektura klient-serwer umożliwiająca jednoczesny dostęp do danych)

8 Model biznesowy systemu
Zarządzanie klientem Zarządzanie usługami

9 Model biznesowy systemu
Zarządzanie Zajęciami Obsługa klubowego baru

10 Model biznesowy systemu
Raportowanie pracy ośrodka

11 Hierarchia wymagań PU 1. Zarządzanie klientami 2. Zarządzanie usługami
1.1 Rejestracja klientów 1.2 Podział na klientów grupowych i indywidualnych 1.3 Ewidencja kart członkowskich klienta 1.4 Zarządzanie kontem klienta 1.5 Utrzymanie historii aktywności klienta w ośrodku 2. Zarządzanie usługami 2.1 Rejestracja i edycja usług 2.2 Archiwizacja nieaktywnych usług 3. Zarządzanie zajęciami 3.1 Rejestracja i edycja zajęć 3.2 Rejestracja i konfiguracja karnetów i pakietów promocyjnych zajęć 3.3 Tworzenie grafiku zajęć 3.4 Rezerwacja zajęć 4. Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży 4.1 Rejestracja i edycja produktów 4.2 Ewidencja dostaw produktów 4.3 Rejestracja transakcji 4.4 Ewidencja stanu magazynowego produktów

12 Hierarchia wymagań PU 5. Obsługa procedur sprzedaży
5.1 Obsługa dokumentów sprzedaży 6. Raportowanie pracy ośrodka 6.1 Możliwość sporządzenia raportu z pracy ośrodka 7. Bezpieczeństwo systemu 7.1 Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych operacji w systemie 7.2 Logowanie zdarzeń 8. Wielodostęp 8.1 Jednoczesny dostęp do danych z kilku stanowisko

13 Model dziedziny problemu

14 Model dziedziny problemu

15 Model dziedziny problemu

16 Model dziedziny problemu

17 Analiza obiektowa w języku UML dla wybranych funkcji systemu
Diagramy przypadków użycia Diagramy czynności Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagram komponentów i wdrożenia

18 Główne moduły aplikacji
Organizacja usług w ośrodku sportowym Rejestracja usług Edycja usług Archiwizacja usług

19 Główne moduły aplikacji
Ewidencja klientów w ośrodku sportowym Rejestracja klientów Edycja klientów Utrzymanie kart członkowskich Archiwizacja klientów Utrzymanie historii związanej z aktywnością klienta w ośrodku

20 Główne moduły aplikacji
Organizacja zajęć w ośrodku sportowym Rejestracja zajęć Edycja zajęć Grupowanie zajęć Rejestracja i przegląd grafiku zajęć Rejestracja i planowanie promocji usług

21 Główne moduły aplikacji
Obsługa dokumentów sprzedaży Rejestracja transakcji Rejestracja faktur Rejestracja dokumentów WZ

22 Główne moduły aplikacji
Obsługa klubowego baru Ewidencja produktów Rejestracja transakcji Rejestracja dokumentów WZ

23 Główne moduły aplikacji
Ewidencja zapasów Rejestracja dostaw produktów Utrzymanie aktualnego stanu magazynowego produktów

24 Główne moduły aplikacji
Zarządzanie zobowiązaniami Przegląd zobowiązań Rejestracja spłat zobowiązań

25 Główne moduły aplikacji
Analiza pracy ośrodka, raportowanie Sporządzanie raportów pracy ośrodka sportowego

26 Model danych ERD

27 Model danych ERD

28 Model bazy danych

29 Model bazy danych

30 Model bazy danych

31 Model bazy danych

32 Model bazy danych

33 GUI – organizacja usług

34 GUI – organizacja zajęć

35 GUI – raport z sprzedaży

36 Osiągnięte cele: zalety i wady aplikacji
Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym Zwiększenie korzyści biznesowych ośrodka Możliwość dokonania prognoz do dalszej działalności ośrodka i prognoz usług rekreacyjnych oferowanych w ośrodku Wytworzenie dobrych relacji z klientem poprzez poznanie jego preferencji i dostosowania oferty do jego indywidualnych potrzeb Wcześniejsze planowanie promocji Możliwość dalszego rozwoju systemu Bezpieczeństwo danych

37 Kierunki rozwoju aplikacji
Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do rezerwacji zajęć oraz wgląd do aktualnego grafiku poprzez sieć Internet Synchronizacja danych pomiędzy kilkoma ośrodkami, umożliwiająca dostęp do informacji pochodzących z innych lokalizacji, poprzez mechanizm replikacji bazy danych Znakomite repozytorium do stworzenia HD


Pobierz ppt "Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google