Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA. Pojęcie kontroli Kontrola to porównanie tego, co jest wykonywane lub tego co zostało już wykonane z pewnym pożądanym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA. Pojęcie kontroli Kontrola to porównanie tego, co jest wykonywane lub tego co zostało już wykonane z pewnym pożądanym."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

2 Pojęcie kontroli Kontrola to porównanie tego, co jest wykonywane lub tego co zostało już wykonane z pewnym pożądanym wzorcem (systemem norm) oraz korektę takich odchyleń od wzorca, które przekraczają wyznaczony próg tolerancji. Potrzeba sprawowania funkcji kontrolnej 1. Orientacja co do zgodności sposobu, kierunku i stopnia zaawansowania realizacji zadań z obowiązującym planem 2. Wiedza dotycząca konieczności podejmowania interwencji 3. Wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń 4. Dokonanie oceny zrealizowanych zadań oraz wyciąganie wniosków

3 Etapy procesu kontroli (VI) otoczenie Odbiorcy wewnętrzni zewnętrzni Sprzężenie zwrotne (VII) - zadania - zasoby - informacje (II) (III) Wykonawcy Transformacja Normy RegulatorSensor (I) (V) Produkty (IV)

4 Rodzaje kontroli Kontrola bieżącaKontrola końcowa Sprawdzenie czy realizowane na bieżąco procesy są zgodne z normami, korygowanie niedopuszczalnych odchyleń, daje możliwość uniknięcia faktów nieodwracalnych Sprawdzenie czy wykonane produkty są zgodne z normami, wyjaśnienie przyczyn występowania defektów i podjęcie działań usprawniających Istota i Przedmiot Podmiot np. dział jakości kontroli, inspektor ds. bhp np. dział jakości kontroli, główny księgowy, rewidend

5 Kontrola wstępnaKontrola następna Sprawdzeniu podlegają procesy i zdarzenia, które całkowicie lub cząstkowo zostały zakończone, jest kontrolą realną Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania, dokonywana w celu zapobiegania powstawania kosztów oraz strat z tytułu faktów nieodwracalnych Istota i Przedmiot Podmiot np. sekcja inwentaryzacji, dział finansowy np. dział finansowy, inspektor ds. bhp

6 Kontrola funkcjonalnaKontrola instytucjonalna Sprawdzenie zgodności procesów transformacji i produktów z obowiązującymi normami jest wykonywane przez sensora Zapewnienie jedności kontroli oraz zapobieganie powstawaniu faktów nieodwracalnych W całości wykonywana jest przez funkcjonalny odcinek działalności (kierownicy komórek funkcjonalnych + podległy im personel ) Kontrola złożonych i interdyscyplinarnych procesów i produktów, wymagających skomplikowanych procedur, daje kompleksowy, profesjonalny obraz kontrolowanego przedmiotu Istota i Przedmiot Podmiot

7 Kontrola wewnętrznaKontrola zewnętrzna W kontroli uczestniczą tylko wewnętrzne części organizacyjne, np. rewidend zakładowy, dział kontroli jakości Rolę sensora przejmują podmioty zewnętrzne, np. Najwyższa Izba Kontroli, Lokalny wydział ochrony środowiska Stosowana głównie w odniesieniu do procesów i produktów, wobec których stosowane są normy wewnętrzne, możliwa jest także w odniesieniu do norm zewnętrznych ważnych dla sprawności zarządzania, zapewnia jedność kontroli i wykonawstwa Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie norm szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia, zapewnia respektowanie ważnych interesów ogólnogospodarczych, sprzyja obiektywizmowi Istota i Przedmiot Podmiot

8 Wymagania Jeśli kontrola jest niezbędna dla sprawnego działania to : 1. Kierownik musi odpowiadać za sprawność realizacji funkcji kontrolnej, a w następnej kolejności dopiero podmioty wspomagające kierowników w wykonywaniu czynności kontrolnych, ostatecznie - wykonawcy procesów transformacji 2. Czynności wykonywane w ramach funkcji kontrolnej nie powinny powodować zakłóceń w realizacji procesów podstawowych 3. Oceny wewnętrznych podmiotów organizacyjnych instytucji oraz ich personelu powinny być racjonalnie powiązane z systemem motywacyjnym. 4. System kontroli musi zapewniać równowagę stopnia poszanowania przyjętych w instytucji norm i zasad działania oraz niezbędnej innowacyjności działania. 5. Należy unikać nadmiernej biurokratyzacji kontroli

9 Współczesne koncepcje ujmowania kontroli Controlling to kompleksowy proces, w którym łączy się czynności koordynacyjne, informacyjne, planistyczne i kontrolne. WYDAJNOŚĆ PRACY System organizacji System doboru i szkolenia kadr System informacji System planowania i kontroli CELE CONTROLLING (KOORDYNACJA- NADZÓR)

10 Cechy controllingu 1. Orientacja na cele 2. Sprzężenie wyprzedzające 3. Orientacja na wąskie gardła 4. Koncentracja na aspekcie personalnym 5. Koncentracja na rachunkowości zarządczej Rodzaje controllingu Controlling strategiczny - zapewnienie długotrwałej egzystencji poprzez stworzenie możliwości do wymagań otoczenia Controlling operacyjny - koordynacja procesów implementacji strategii oraz współdziałanie w ramach tych procesów, maksymalizacja rentowności


Pobierz ppt "KONTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA. Pojęcie kontroli Kontrola to porównanie tego, co jest wykonywane lub tego co zostało już wykonane z pewnym pożądanym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google