Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internetowy system nauczania na odległość Rafał Hlebionek (kier. gr.) Anna Głośnicka Jolanta Łazarska Konrad Puchała Prowadzący: prof. dr. hab. inż. Jacek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internetowy system nauczania na odległość Rafał Hlebionek (kier. gr.) Anna Głośnicka Jolanta Łazarska Konrad Puchała Prowadzący: prof. dr. hab. inż. Jacek."— Zapis prezentacji:

1 Internetowy system nauczania na odległość Rafał Hlebionek (kier. gr.) Anna Głośnicka Jolanta Łazarska Konrad Puchała Prowadzący: prof. dr. hab. inż. Jacek Mercik

2 Nauczanie na odległość – przyjęta definicja Nauczanie na odległość jest rodzajem kształcenia, które zachodzi, kiedy wykładowca i student są rozdzieleni odległością, czasem, lub obydwoma naraz. We współczesnej postaci wymaga zastosowania specjalnych technik projektowania danego kursu, przy wykorzystaniu pomocy technologii elektronicznych, ustaleń organizacyjnych oraz administracyjnych.

3 Kierunki rozwoju nauczania na odległość Kursy korespondencyjne Program nauczania na odległość Radio edukacyjne Telewizja edukacyjna Otwarte Uniwersytety (British Open Univeristy) Tele- i videokonferencje Internet

4 Znaczenie i ograniczenia związane z nauczaniem na odległość MOCNE STRONYSŁABE STRONY Dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych; Aktualność informacji; Niska jakość informacji; Pseudonauka; SZANSEZAGROŻENIA Bieżąca ocena jakości informacji; Skrócony proces publikacji; Szansa dyskusji nad nowymi badaniami naukowymi; Zła informacja - zły student; Brak krytycznych uwag prowadzącego – trudności w ocenie jakości informacji;

5 Ogólny schemat struktury organizacyjnej REKTOR W1W2W3W4W5 W6 W7W8W9W10W11W12 Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9Z10 Z11 System nauczania na odległość Z08 -02 Z08 -01 I-17I-23 Z1

6 Założenia ogólne Wygoda i funkcjonalność nawigacji; Jasne ustalenie zasad i formy zaliczenia kursu ; Łatwość obsługi; Dostosowanie zawartości serwisu do możliwości komunikacyjnych użytkownika ; Jednoznaczność identyfikacji użytkownika; Bezpieczeństwo danych.

7 Ogólny Diagram Hierarchii Funkcji F0 Zapewnianie studentom możliwości odbywania kursu w trybie elektronicznym; F1 Projektowanie struktury kursu; F2 Realizowanie kursu przez studentaF2 Realizowanie kursu przez studenta; F3 Tworzenie bazy danych uczestników kursuF3 Tworzenie bazy danych uczestników kursu; F4 Modyfikowanie kursu; F5 Logowanie użytkownika do systemu.

8 Diagram Obiekt - Związek Odnosi się do TEST # kod * nazwa * rodzaj o termin PROWADZĄCY # login * hasło * PESEL * imię * nazwisko * stopień naukowy * e-mail UCZESTNIK KURSU # login (nr indeksu) * hasło * imię * nazwisko * e-mail KURS # kod * nazwa TEMAT # numer * tytuł Zawiera się w Dzieli się na Jest przyporządkowany ProwadziJest podstawą zaliczenia Zaliczony poprzez WYKONANIE TESTU * data * wynik * ocena Jest obiektem Dotyczy Jest obiektem GRUPA * numer Należy do Odbywa Realizowany przez Składa się z Przeprowadza Przeprowadzane przez

9 Tabele Bazy Danych

10 Projekt systemu Założenia implementacyjne ProwadzącyStudenci Administrator

11 Projekt Interfejsu

12 Podsumowanie Nauczanie na odległość nie jest równorzędne względem tradycyjnych sposobów ze względu na sposoby certyfikowania ; Nierozstrzygnięty pozostaje dylemat skuteczności nauczania na odległość i co za tym idzie jego miejsca na poszczególnych szczeblach edukacji; Należy przeprowadzić badania identyfikujące rzeczywiste koszty w nauczaniu zdalnym; Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (chociażby sposobów wynagradzania pracowników).

13 Dziękujemy za uwagę!

14 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F1 Projektowanie struktury kursu F1 Projektowanie struktury kursu F1.1 Umożliwianie podziału kursu na tematy F1.1.1 Określanie nazw tematów F1.1.2 Wprowadzanie zawartości tematów F1.1.2.1 Importowanie pliku z zawartością tematu F1.1.2.2 Wprowadzanie zawartości tematu z klawiatury F1.2 Przygotowywanie testów kontrolnych F1.2.1 Przygotowywanie cząstkowych testów kontrolnych F1.2.1.1 Ustalanie zasad oceny testu F1.2.1.2 Wprowadzanie treści testu F1.2.2. Przygotowanie testu egzaminacyjnego na zakończenie kursu F1.2.2.1 Ustalanie zasad oceny testu F1.2.2.2 Wprowadzanie treści testu F1.3 Ustalanie harmonogramu spotkań z prowadzącym F1.3.1 Ustalanie harmonogramu konsultacji on-line F1.3.1.1 Ustalanie terminów konsultacji on-line F1.3.1.2 Przypisywanie grup do terminów konsultacji F1.3.2 Ustalanie harmonogramu spotkań na żywo << Powrót schemat

15 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_15.jpg", "name": "<

16 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F2 Realizowanie kursu przez studenta F2 Realizowanie kursu przez studenta F2.1 Prezentowanie materiałów wykładowych F2.1.1 Przeglądanie materiałów na stronie F2.1.2 Umożliwianie ściągnięcia pliku F2.2 Przeprowadzanie konsultacji on-line F2.3 Umożliwianie rozwiązywania testów kontrolnych F2.4 Umożliwianie wymiany informacji między uczestnikami kursu i prowadzącym F2.4.1 Umożliwianie wymiany informacji za pomocą forum F2.4.2 Umożliwianie wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej F2.5 Ewidencjonowanie wyników testów F2.5.1 Ewidencjonowanie wyników cząstkowych testów kontrolnych F2.5.2 Ewidencjonowanie wyników końcowego testu kontrolnego << Powrót schemat

17 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_17.jpg", "name": "<

18 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F3 Tworzenie bazy danych uczestników kursu F3 Tworzenie bazy danych uczestników kursu F3.1 Wprowadzanie danych studentów F3.2 Dzielenie studentów na grupy << Powrót schemat

19 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_19.jpg", "name": "<

20 F4.1 Modyfikowanie podziału kursu na tematy F4.1.1 Modyfikowanie nazw tematów F4.1.2 Modyfikowanie zawartości tematów F4.1.2.1 Importowanie pliku z zawartością tematu F4.1.2.2 Wprowadzanie zawartości tematu z klawiatury F4.2 Modyfikowanie testów kontrolnych F4.2.1 Modyfikowanie cząstkowych testów kontrolnych F4.2.1.1 Modyfikowanie zasad oceny testu F4.2.1.2 Modyfikowanie treści testu F4.2.2. Modyfikowanie testu egzaminacyjnego na zakończenie kursu F4.2.2.1 Modyfikowanie zasad oceny testu F4.2.2.2 Modyfikowanie treści testu F4.3 Modyfikowanie harmonogramu spotkań z prowadzącym F4.3.1 Modyfikowanie podziału studentów na grupy F4.3.2 Modyfikowanie harmonogramu konsultacji on-line F4.3.2.1 Modyfikowanie terminów konsultacji on-line F4.3.2.2 Modyfikowanie przyp. grup do terminów konsultacji F4.3.2 Modyfikowanie harmonogramu spotkań na żywo F4.3.2.1 Modyfikowanie terminów konsultacji na żywo F4.3.2.2 Modyfikowanie terminów egzaminów Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F4 Tworzenie bazy danych uczestników kursu << Powrót schemat

21 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_21.jpg", "name": "<

22 Tabela bazy danych - Prowadzący ProwadzącyWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. login TakTekst 20G 2. hasło TakTekst 8 3. PESEL TakTekst 11 4. imię TakTekst 20 5. nazwisko TakTekst 20 6. stopień naukowy TakTekst 20 7. e-mail TakTekst 20 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_22.jpg", "name": "Tabela bazy danych - Prowadzący ProwadzącyWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. login TakTekst 20G 2. hasło TakTekst 8 3. PESEL TakTekst 11 4. imię TakTekst 20 5. nazwisko TakTekst 20 6. stopień naukowy TakTekst 20 7. e-mail TakTekst 20 <

23 Tabela bazy danych – Uczestnicy kursu Uczestnicy kursuWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. login (nr indeksu) TakTekst 6G 2. hasło TakTekst 8 3. imię TakTekst 20 4. nazwisko TakTekst 20 6.. e-mail TakTekst 20 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_23.jpg", "name": "Tabela bazy danych – Uczestnicy kursu Uczestnicy kursuWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. login (nr indeksu) TakTekst 6G 2. hasło TakTekst 8 3. imię TakTekst 20 4. nazwisko TakTekst 20 6.. e-mail TakTekst 20 <

24 Tabela bazy danych - Kursy KursyWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. kod kursu TakTekst 6G 2. nazwa kursu TakTekst 50 3. login prowadzącego TakTekst 20O < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_24.jpg", "name": "Tabela bazy danych - Kursy KursyWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. kod kursu TakTekst 6G 2. nazwa kursu TakTekst 50 3. login prowadzącego TakTekst 20O <

25 Tabela bazy danych - Grupy GrupyWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. kod kursuTakTekst6G, O 2. login uczestnika kursuTakTekst6G, O 3. numer grupyTakLiczba3 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_25.jpg", "name": "Tabela bazy danych - Grupy GrupyWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. kod kursuTakTekst6G, O 2. login uczestnika kursuTakTekst6G, O 3. numer grupyTakLiczba3 <

26 Tabela bazy danych - Testy TestyWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. kod testuTakTekst5G 2. nazwa testuTakTekst50 3. rodzaj testuTakTekst1 4. kod kursuTakTekst6O 5. termin testuNieData8 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_26.jpg", "name": "Tabela bazy danych - Testy TestyWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. kod testuTakTekst5G 2. nazwa testuTakTekst50 3. rodzaj testuTakTekst1 4. kod kursuTakTekst6O 5. termin testuNieData8 <

27 Tabela bazy danych - Tematy TematyWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. numer tematuTakTekst6G 2. kod kursuTakTekst50G, O 3. tytuł tematuTakTekst20 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_27.jpg", "name": "Tabela bazy danych - Tematy TematyWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. numer tematuTakTekst6G 2. kod kursuTakTekst50G, O 3. tytuł tematuTakTekst20 <

28 Tabela bazy danych – Wykonania testów Wykonania testówWymaganeFormatMaks. długośćKlucz 1. kod testuTakTekst5G, O 2. login uczestnika testuTakTekst6G, O 3. login prowadzącegoTakTekst20O 4. dataTakData6 5. wynikTakLiczba4 6. ocenaTakLiczba3 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/82848/slides/slide_28.jpg", "name": "Tabela bazy danych – Wykonania testów Wykonania testówWymaganeFormatMaks.", "description": "długośćKlucz 1. kod testuTakTekst5G, O 2. login uczestnika testuTakTekst6G, O 3. login prowadzącegoTakTekst20O 4. dataTakData6 5. wynikTakLiczba4 6. ocenaTakLiczba3 <


Pobierz ppt "Internetowy system nauczania na odległość Rafał Hlebionek (kier. gr.) Anna Głośnicka Jolanta Łazarska Konrad Puchała Prowadzący: prof. dr. hab. inż. Jacek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google