Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internetowy system nauczania na odległość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internetowy system nauczania na odległość"— Zapis prezentacji:

1 Internetowy system nauczania na odległość
Rafał Hlebionek (kier. gr.) Anna Głośnicka Jolanta Łazarska Konrad Puchała Prowadzący: prof. dr. hab. inż. Jacek Mercik

2 Nauczanie na odległość – przyjęta definicja
Nauczanie na odległość jest rodzajem kształcenia, które zachodzi, kiedy wykładowca i student są rozdzieleni odległością, czasem, lub obydwoma naraz. We współczesnej postaci wymaga zastosowania specjalnych technik projektowania danego kursu, przy wykorzystaniu pomocy technologii elektronicznych, ustaleń organizacyjnych oraz administracyjnych.

3 Kierunki rozwoju nauczania na odległość
Kursy korespondencyjne Program nauczania na odległość „Radio edukacyjne” „Telewizja edukacyjna” Otwarte Uniwersytety (British Open Univeristy) Tele- i videokonferencje Internet

4 Znaczenie i ograniczenia związane z nauczaniem na odległość
MOCNE STRONY SŁABE STRONY Dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych; Aktualność informacji; Niska jakość informacji; Pseudonauka; SZANSE ZAGROŻENIA Bieżąca ocena jakości informacji; Skrócony proces publikacji; Szansa dyskusji nad nowymi badaniami naukowymi; Zła informacja - zły student; Brak krytycznych uwag prowadzącego – trudności w ocenie jakości informacji;

5 Ogólny schemat struktury organizacyjnej
REKTOR W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 System nauczania na odległość Z08-02 Z08-01 I-17 I-23 Z1

6 Założenia ogólne Wygoda i funkcjonalność nawigacji;
Jasne ustalenie zasad i formy zaliczenia kursu ; Łatwość obsługi; Dostosowanie zawartości serwisu do możliwości komunikacyjnych użytkownika ; Jednoznaczność identyfikacji użytkownika; Bezpieczeństwo danych.

7 Ogólny Diagram Hierarchii Funkcji
F0 Zapewnianie studentom możliwości odbywania kursu w trybie elektronicznym; F1 Projektowanie struktury kursu; F2 Realizowanie kursu przez studenta; F3 Tworzenie bazy danych uczestników kursu; F4 Modyfikowanie kursu; F5 Logowanie użytkownika do systemu.

8 Diagram Obiekt - Związek
Odnosi się do TEST # kod * nazwa * rodzaj termin PROWADZĄCY # login * hasło * PESEL * imię * nazwisko * stopień naukowy * UCZESTNIK KURSU # login (nr indeksu) KURS TEMAT # numer * tytuł Zawiera się w Dzieli się na Jest przyporządkowany Prowadzi Jest podstawą zaliczenia Zaliczony poprzez WYKONANIE TESTU * data * wynik * ocena Jest obiektem Dotyczy GRUPA * numer Należy do Odbywa Realizowany przez Składa się z Przeprowadza Przeprowadzane przez

9 Tabele Bazy Danych

10 Projekt systemu Założenia implementacyjne
Prowadzący Studenci Administrator

11 Projekt Interfejsu

12 Podsumowanie Nauczanie na odległość nie jest „równorzędne” względem tradycyjnych sposobów ze względu na sposoby certyfikowania ; Nierozstrzygnięty pozostaje dylemat skuteczności nauczania na odległość i co za tym idzie jego miejsca na poszczególnych szczeblach edukacji; Należy przeprowadzić badania identyfikujące rzeczywiste koszty w nauczaniu zdalnym; Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (chociażby sposobów wynagradzania pracowników).

13 Dziękujemy za uwagę!

14 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F1 Projektowanie struktury kursu
F1.1 Umożliwianie podziału kursu na tematy F1.1.1 Określanie nazw tematów F1.1.2 Wprowadzanie zawartości tematów F Importowanie pliku z zawartością tematu F Wprowadzanie zawartości tematu „z klawiatury” F1.2 Przygotowywanie testów kontrolnych F1.2.1 Przygotowywanie cząstkowych testów kontrolnych F Ustalanie zasad oceny testu F Wprowadzanie treści testu F Przygotowanie testu egzaminacyjnego na zakończenie kursu F Ustalanie zasad oceny testu F Wprowadzanie treści testu F1.3 Ustalanie harmonogramu spotkań z prowadzącym F1.3.1 Ustalanie harmonogramu konsultacji on-line F Ustalanie terminów konsultacji on-line F Przypisywanie grup do terminów konsultacji F1.3.2 Ustalanie harmonogramu spotkań „na żywo” << Powrót schemat

15 <<Powrót

16 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F2 Realizowanie kursu przez studenta
F2.1 Prezentowanie materiałów wykładowych F2.1.1 Przeglądanie materiałów na stronie F2.1.2 Umożliwianie ściągnięcia pliku F2.2 Przeprowadzanie konsultacji on-line F2.3 Umożliwianie rozwiązywania testów kontrolnych F2.4 Umożliwianie wymiany informacji między uczestnikami kursu i prowadzącym F2.4.1 Umożliwianie wymiany informacji za pomocą forum F2.4.2 Umożliwianie wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej   F2.5 Ewidencjonowanie wyników testów F2.5.1 Ewidencjonowanie wyników cząstkowych testów kontrolnych F2.5.2 Ewidencjonowanie wyników końcowego testu kontrolnego << Powrót schemat

17 <<Powrót

18 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F3 Tworzenie bazy danych uczestników kursu
  F3.1 Wprowadzanie danych studentów F3.2 Dzielenie studentów na grupy << Powrót schemat

19 <<Powrót

20 Szczegółowy Diagram Hierarchii Funkcji F4 Tworzenie bazy danych uczestników kursu
  F4.1 Modyfikowanie podziału kursu na tematy F4.1.1 Modyfikowanie nazw tematów F4.1.2 Modyfikowanie zawartości tematów F Importowanie pliku z zawartością tematu F Wprowadzanie zawartości tematu „z klawiatury” F4.2 Modyfikowanie testów kontrolnych F4.2.1 Modyfikowanie cząstkowych testów kontrolnych F Modyfikowanie zasad oceny testu F Modyfikowanie treści testu F Modyfikowanie testu egzaminacyjnego na zakończenie kursu F Modyfikowanie zasad oceny testu F Modyfikowanie treści testu F4.3 Modyfikowanie harmonogramu spotkań z prowadzącym F4.3.1 Modyfikowanie podziału studentów na grupy F4.3.2 Modyfikowanie harmonogramu konsultacji on-line F Modyfikowanie terminów konsultacji on-line F Modyfikowanie przyp. grup do terminów konsultacji F4.3.2 Modyfikowanie harmonogramu spotkań „na żywo” F Modyfikowanie terminów konsultacji „na żywo” F Modyfikowanie terminów egzaminów << Powrót schemat

21 <<Powrót

22 Tabela bazy danych - Prowadzący
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. login Tak Tekst 20 G 2. hasło 8 3. PESEL 11 4. imię 5. nazwisko 6. stopień naukowy 7. <<Powrót

23 Tabela bazy danych – Uczestnicy kursu
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. login (nr indeksu) Tak Tekst 6 G 2. hasło 8 3. imię 20 4. nazwisko 6. . <<Powrót

24 Tabela bazy danych - Kursy
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. kod kursu Tak Tekst 6 G 2. nazwa kursu 50 3. login prowadzącego 20 O <<Powrót

25 Tabela bazy danych - Grupy
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. kod kursu Tak Tekst 6 G, O 2. login uczestnika kursu 3. numer grupy Liczba 3 <<Powrót

26 Tabela bazy danych - Testy
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. kod testu Tak Tekst 5 G 2. nazwa testu 50 3. rodzaj testu 1 4. kod kursu 6 O 5. termin testu Nie Data 8 <<Powrót

27 Tabela bazy danych - Tematy
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. numer tematu Tak Tekst 6 G 2. kod kursu 50 G, O 3. tytuł tematu 20 <<Powrót

28 Tabela bazy danych – Wykonania testów
Wymagane Format Maks. długość Klucz 1. kod testu Tak Tekst 5 G, O 2. login uczestnika testu 6 3. login prowadzącego 20 O 4. data Data 5. wynik Liczba 4 6. ocena 3 <<Powrót


Pobierz ppt "Internetowy system nauczania na odległość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google