Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy projektowania i grafika inżynierska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy projektowania i grafika inżynierska
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2008 r.

2 Struktura procesu projektowego

3 Struktury projektowania (1)
Proces projektowania to ciąg różnych działań Część działań podejmowana jest zawsze – niezależnie od stopnia skomplikowania i typu problemu Grupy działań uszeregowane według kryteriów nazywa się etapami (fazami lub krokami)

4 Struktury projektowania (2)
Etapy realizowane kolejno lub cyklicznie tworzą strukturę procesu projektowania Struktury procesu projektowania są bardzo zróżnicowane: Dydaktyczne, Organizacyjne, Informacyjne, Badawcze itp.

5 Struktury projektowania - podejście problemowe (1)
[Dorasiński, Gasparski, Wrona, 1981] Projektowanie jako postępowanie polegające na rozwiązywaniu problemu Rozwiązaniem problemu może być wybranie najlepszego sposobu działania Droga od sformułowania problemu do rozwiązania zależy od stopnia skomplikowania Ze wzrostem skomplikowania wzrasta ilość cykli wewnętrznych

6 Struktury projektowania - podejście problemowe (2)
Pierwszy etap – analiza Rozłożenie problemu na podproblemy, Stosuje się w przypadku gdy nie można problemu rozwiązać „od razu” Kolejny etap – synteza Scalanie podproblemów w rozwiązanie końcowe Ostatni etap – kontrola Czy otrzymany wynik jest poszukiwanym rozwiązaniem.

7 Struktury projektowania – „odpowiadanie na pytania” (1)
[Norris 1963] Proces projektowy składa się z trzech podstawowych faz: Formułowanie problemu, Rozwiązanie wstępne, Rozwiązanie szczegółowe. Problem początkowy to same pytania, Wraz z upływem czasu ilość odpowiedzi rośnie – aż do znalezienia wszystkich odpowiedzi

8 Struktury projektowania – „odpowiadanie na pytania” (2)
W każdej fazie wyróżnia się typowe działania: Definiowanie problemu (problemów cząstkowych) Analizowanie Syntezowanie Prezentowanie wyników cząstkowych oraz końcowe rozwiązanie problemu

9 Struktury projektowania - „odpowiadanie na pytania” (3)

10 Struktury projektowania – cykl kroków roboczych i decyzyjnych
[Beitz, Pahl, 1984] Z każdego kroku wynika albo kontynuacja procesu albo przejście przez pętlę iteracyjną Proces projektowania podzielony jest na trzy fazy: Projektowanie koncepcyjne Projektowanie konstrukcyjne Projektowanie realizacyjne

11 Struktury projektowania – cykl zgodny z fazami życia obiektu
[Krick 1975] Projektant obserwuje procesy: Wykonywanie Wdrażanie Użytkowanie Likwidowanie Projektant obserwuje obiekt: Działanie, przydatność, efektywność.

12 Ramowy tok postępowania
[Kotarbiński 1983] Zdefiniowanie funkcji Narysowanie wstępnego schematu Zgromadzenie potrzebnej wiedzy Nakreślenie możliwych wariantów Wybranie rozwiązania, które najlepiej nadaje się do realizacji Określenie szczegółów rozwiązania Zbadanie modelu Sprawdzenie działania części i podzespołów Określenie warunków instalacji i użytkowania Podjęcie środków niezbędnych do realizacji

13 Niezmienniki procesu projektowania
Analizowanie Syntezowanie Ocenianie Cykle projektowe: ASO ASAO (ASAD)

14 Wymiarowanie

15 Linie wymiarowe Proste i łukowe Zakończone grotem lub grotami
Długość grota powinna wynosić 6-8 grubości linii zarysu przedmiotu (>2,5mm) Kąt rozwarcia grotu to ok. 20° Groty zaczernione i niezaczernione Zastępowanie grotów – liniami (3,5x45°) lub kropkami o średnicy ok. 1 mm

16 Zasady podstawowe Linie wymiarowe nie mogą się przecinać ze sobą ani z zarysem obiektu Większość wymiarów umieszcza się poza zarysem przedmiotu Używa się pomocniczych linii wymiarowych Linie pomocnicze mogą się przecinać; można je też przerywać (gdy przecinają napis)

17 Liczby wymiarowe Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe podaje się w milimetrach Oznaczenie mm pomija się Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i sekundach Wysokość liczb wymiarowych to co najmniej 3,5 mm

18 Rozmieszczenie wymiarów
Wymiary powinny być tak rozmieszczone, aby jak najwięcej z nich można było odczytać patrząc od dołu lub od prawej strony rysunku Wymiarowanie jest jednoznaczne (przejrzyste) gdy wymiary zostaną umieszczone na tych rzutach, na których wymiarowane elementy występują najwyraźniej


Pobierz ppt "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google