Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ. Diamentowy model organizacji H.Leavitta struktura zadaniatechnologia ludzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ. Diamentowy model organizacji H.Leavitta struktura zadaniatechnologia ludzie."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ

2 Diamentowy model organizacji H.Leavitta struktura zadaniatechnologia ludzie

3 Składniki organizacji – ontologiczna wizja organizacji Składniki intencjonalne procesyzdarzeniazbioryrelacjecechy * praca * walka * zabawa * nauka * cele * funkcje * stanowiska pracy * komórki organizacyjne * jednostki organizacyjne * służbowe * funkcjonalne * techniczne * informacyjne * specjalizacja * hierarchia * centralizacja * formalizacja Składniki rzeczowe człowieknarzędziatworzywo Składniki organizacji

4 Rzeczowe składniki organizacji Człowiek i jego osobowość, nawyki, umiejętności, wartości kulturowe I.Wymagania organizacji wobec człowieka II.Wymagania człowieka wobec organizacji Narzędzia – wspomaganie pracy manualnej, umysłowej, siły fizycznej Tworzywo – przedmiot działania

5 Intencjonalne składniki organizacji - procesy Działania – zachowanie się - świadome – zdolność zdawania sobie sprawy z przedmiotu działania -dobrowolne – postępowanie wedle własnej woli, własnych chęci w sposób nieskrępowany -celowe – przed rozpoczęciem działania precyzyjne określenie stanu końcowego.

6 Praca – powód wstępowania do organizacji w celu zaspokojenia potrzeb Walka– działania przynajmniej dwupodmiotowe zmierzające w odmiennym kierunku Zabawa – czynnik kulturotwórczy, środek łagodzenia stresów, środek prowadzący do celu oraz cel sam w sobie Nauka – zdobywanie wiedzy i jej porządkowanie w system sądów prawdziwych i przypuszczeń

7 Czynniki motywujące zachowania pracowników w organizacji Potrzeby - fizjologiczno – bytowe -psychiczne -społeczne Bodźce - zależne i niezależne od kierownictwa - formalne i nieformalne - pozytywne i negatywne Sytuacje - obojętne - przymusowe - nęcące

8 Intencjonalne składniki organizacji - zdarzenia Zadania – cele zadane Funkcja – zadanie do wykonania techniczne handlowe finansowe ubezpieczeniowe księgowe administracyjne podstawowe pomocnicze regulacyjne planowanie organizowanie motywowanie kontrolowanie wymiar czasowy – końcowe i pośrednie przedziały osobowe – indywidualne, grupowe, organizacji jako całości ważność – główne i poboczne; strategiczne, taktyczne, operacyjne Cele – postulowane stany rzeczy, do których zmierza się w działaniu

9 Intencjonalne składniki organizacji - zbiory Zbiór - pewna całość utworzona z przedmiotów, które są jej częściami (organizacja + jednostki organizacyjne) Zbiory jako składniki organizacji przyjmują w niej postać: * stanowisk pracy (wykonawczych i kierowniczych) * komórek organizacyjnych * jednostek organizacyjnych wyższego rzędu

10 Intencjonalne składniki organizacji - relacje Relacje – czynnik konstruujący wewnętrzne więzi, spoiwo scalające jednostki organizacyjne ze względu na wspólny cel. Kształtowanie relacji w organizacji = ustalanie procesu komunikowania się za pośrednictwem symbolicznych komunikatów

11 Formy komunikacji: - pionowa - z góry - z dołu - pozioma - więź techniczna - więź funkcjonalna - pisemna - ustna - formalna - nieformalna * prawdziwość * trafność * aktualność * terminowość * pełność * czystość * jednoznaczność Walory jakościowe informacji:


Pobierz ppt "ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ. Diamentowy model organizacji H.Leavitta struktura zadaniatechnologia ludzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google