Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURY ORGANIZACYJNE. TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURY ORGANIZACYJNE

2 TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość

3 Struktury płaskie - małe spiętrzenie kierowania, - mała liczba szczebli kierowania przy stosunkowo dużej rozpiętości kierowania. I szczebel kierowania II szczebel kierowania K K PPPP K PPPP K PPPP

4 III szczebel kierowania IV szczebel kierowania II szczebel kierowania I szczebel kierowania K K K KK KKKK KK KKKK KK PPPPPPPPPPPPPPPP Struktury smukłe - duża liczba szczebli kierowania przy stosunkowo małej rozpiętości kierowania - duże spiętrzenie kierowania

5 * ze względu na układ więzi organizacyjnych TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość

6 więzi służbowe więzi funkcjonalne KN - kierownik naczelny KP - kierownik pośredni DF - doradca funkcjonalny W - wykonawca KN DF KP DF KP WW WWWWWW Struktury liniowe - dominują więzi służbowe - wyeksponowana zasada jednoosobowego kierownictwa - mogą występować doradcy funkcjonalni - znaczny stopień centralizacji decyzji - silne powiązania najwyższych i najniższych szczebli zarządzania

7 typu hierarchicznego KN WW typu wspomagania DF KN KP W WWWWWW Struktury funkcjonalne - dominują więzi funkcjonalne nad służbowymi - wyodrębnienie specjalistycznych stanowisk kierowniczych z określonymi uprawnieniami do wydawania dyspozycji, doradzania, kierowania

8 - więzi funkcjonalne są nałożone na więzi służbowe - pomiędzy sztabami na różnych szczeblach zarządzania mogą występować więzi funkcjonalne doradcze typy wspomagania - konsekwentne przestrzeganie zasady jednoosobowego kierownictwa więzi służbowe więzi funkcjonalne KN - kierownik naczelny KP - kierownik pośredni DF - doradca funkcjonalny W- wykonawca KN DF WW WW KP WWW WWW DF Struktury sztabowe

9 * ze względu na układ więzi organizacyjnych TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość * ze względu na dominujące kryteria wyodrębnienia podstawowych układów organizacyjnych jednowymiarowe

10 - koncepcja wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjnych na podstawie podobieństwa realizowanych funkcji - racjonalizacja działalności w obrębie poszczególnych pionów organizacyjnych - rozwiązywanie problemów koordynacyjnych i integracyjnych przez wyodrębnienie kolejnych faz działalności - tworzenie jednostek przenikających Dyrektor naczelny strategia kancelaria B+R Dyrektor finansów księgowość eksport podatki prawo finanse Dyrektor produkcji zaopatrzenie eksport podatki kontrola jakości produkcja Dyrektor marketingu badanie rynku promocja Dyrektor administracyjny kadry administracja budynki Dyrektor sprzedaży sprzedaż wysyłka usługi Struktury funkcjonalne

11 - ukierunkowanie na specyficzny obiekt (wyrób/klient) - izomorficzność struktury względem otoczenia - redukcja powiązań poziomych (większe możliwości decentralizacji decyzji oraz motywowania i kontroli) - prócz podsystemów obiektowych występują także centralne komórki regulacyjne - wyższy stopień zdolności do absorpcji zakłóceń zewnętrznych - koncentracja kierownictwa na problemach długofalowych i strategicznych KN kadryB+Rfinanseprawo Produkcja wyrobu B zaopatrzenieprodukcjasprzedażadministracja Produkcja wyrobu C Produkcja wyrobu A centralne jednostki organizacyjne podsystemy obiektowe piony funkcjonalne Struktury obiektowe

12 - zinstytucjonalizowana strategia organizacyjna z wyraźnym priorytetem integracji rynkowej - podsystemy regionalne posiadają własną strukturę - podsystemy regionalne są względnie autonomiczne (szeroki zakres uprawnień decyzyjnych) - szczelny system zabezpieczeń przed zakłóceniami zewnętrznymi Struktury regionalne zaopatrzenieprodukcjasprzedażadministracja KN kadryB+RfinanseEDV Region YRegion ZRegion X Wyrób AWyrób BWyrób C Centralne jednostki organizacyjne Jednostki regionalne Jednostki asortymentowe Jednostki funkcjonalne

13 - wyodrębnienie wewnętrznych jednostek organizacyjnych o względnie dużej autonomii - dążenie do decentralizacji zarządzania i zmniejszania ryzyka działalności gospodarczej - redukcja powiązań poziomych między dywizjami - duża samodzielność dywizji Struktury dywizyjne Dyrektor naczelny Dywizja 1 Maszyny i urządzenia Kierownik księgowość produkcja marketing B+R Dywizja 2 Wyroby chemiczne Kierownik Dywizja 3 Wyroby farmaceutyczne Kierownik Dywizja 4 Wyroby konsumpcyjne Kierownik B+R Księgowość Finanse Prawo Marketing Technika Stosunki publiczne Centra zysków Centra kosztów

14 * ze względu na układ więzi organizacyjnych TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość * ze względu na dominujące kryteria wyodrębnienia podstawowych układów organizacyjnych jednowymiarowe wielowymiarowe

15 - równoważność rang dominujących kryteriów strukturyzacji - prowokacja konfliktów i sprzeczności - zorientowanie na tworzenie nowych rozwiązań, usprawnienie współdziałania i przepływu informacji - przezwyciężanie barier wynikających z wąskiej specjalizacji - niższy stopień formalizacji zachowań organizacyjnych - orientacja na pracę zespołową (kontakty pionowe, poziome, ukośne), możliwe tworzenie grup projektowych Struktury wielowymiarowe macierzowe Wyrób A Wyrób B Wyrób C finanse zaopatrzenie B+R zbyt kadry Rynek X Rynek Y Rynek Z Wyrób C Wyrób A Wyrób B Struktura funkcjonalno-obiektowaStruktura regionalno-obiektowa

16 Struktury wielowymiarowe tenzorowe - wielopunktowy system kierowania - konflikty rozstrzygane na zasadzie równego partnerstwa przez kierowników różnych wymiarów - zarządzanie przez konflikty Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Branża 6 Australia Europa Ameryka Azja marketing produkcja B+R sprzedaż technologia strategia rewizja Jednostka organizacyjna


Pobierz ppt "STRUKTURY ORGANIZACYJNE. TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google