Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To działanie, w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To działanie, w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób."— Zapis prezentacji:

1

2 To działanie, w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób.

3 To każda wiadomość poszerzająca naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości czyli zdarzeniach, czynnościach, procesach, zjawiskach.

4 gospodarowanie informacją kształtowanie procesu decyzyjnego

5 Organizacja prawidłowego systemu informacyjno - decyzyjnego jest jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania każdej jednostki organizacyjnej. System decyzyjny nie może funkcjonować i nie może być skuteczny bez odpowiednich systemów przetwarzania informacji, które współcześnie są systemami komputerowymi.

6 System informacji jednostki organizacyjnej, który stanowi potrzebną sieć informacyjną niezbędną do planowania, kontroli i podejmowania decyzji. System obserwacji otoczenia jednostki organizacyjnej, który służy do pozyskiwania bieżących informacji i rozpoznawania kierunków rozwojowych.

7 System komputerowy ( sieci komputerowe), które mają za zadanie przyspieszenie i ułatwienie przetwarzania danych, muszą być wyposażone w odpowiednie pakiety programowe służące do przetwarzania informacji.

8 Dostarcza wiedzy na temat zmian zachodzących zarówno w samej firmie jak i w otoczeniu. Właściwa decyzja, od której zależy uzyskanie zakładanych celów przedsiębiorstwa, uwarunkowana jest właściwościami posiadanych informacji. Brak informacji powoduje powstanie tzw. Luki informacyjnej, która stanowi rozbieżność pomiędzy informację pełną z rzeczywiście posiadaną.

9 Musi być dostosowany do potrzeb i obejmować wszystkie dziedziny działalności jednostki organizacyjnej, szczeble zarządzania; Musi dostarczać informacji kompleksowych i aktualnych; Musi dostarczać informacji tym, którzy jej potrzebują w formie nadającej się do bezpośredniego użytku (bez przetwarzania) i najdogodniejszej dla podjęcia decyzji;

10 Powinien zapewniać efektywne wykorzystanie informacji poprzez szybkość i częstotliwość ich obiegu; Oznacza to że informacje powinny być aktualne, kompletne i odpowiednio posegregowane; Droga obiegu informacji powinna być najkrótsza i zgodna ze strukturą organizacyjną jednostki, a informacje powinny tworzyć prosty zbiór, łatwy do przyswojenia i wykorzystania;

11 Koszty pozyskiwania i przetwarzania informacji powinny być niskie; Metody gromadzenia, opracowywania, przechowywania i przekazywania informacji powinny uwzględniać możliwości komputeryzacji systemu; Powinien być odpowiednio zabezpieczony przed niepożądanymi informacjami nieformalnymi i stale doskonalony tak, aby zapewniał właściwy przepływ pożądanych informacji;

12 Koncepcji Realizacji Kontroli

13 Świadomy wybór, dokonywany przez kierownika jednostki organizacyjnej między różnymi wariantami rozwiązania problemu. Konsekwencją podjęcia decyzji jest wydanie odpowiednich poleceń, które zawierają jednoznaczne określone zadania do wykonania przez pracowników. Na każdym etapie wykonywania zadania powinna być prowadzona kontrola, która ma na celu porównywanie rezultatów wykonania z przyjętymi założeniami.

14

15 Są bardzo bogate i wielostronne, jednak nie zawsze zapewniają zdobycie informacji o odpowiedniej ilości, jakości i wartości.

16 Informacji pierwotnej -Nie podlega rejestracji -Podlegającej rejestracji Informacji wtórnej(przetworzonej z informacji pierwotnej)

17

18 W celu zapewnienia stałego dopływu informacji jednostka organizacyjna powinna stworzyć odpowiedni system pozyskiwani informacji poprzez stałą obserwację (monitoring) otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego jednostki. Wszystkie informacje docierające do danej jednostki organizacyjnej należy poddawać odpowiedniej redukcji poprzez selekcję i agregację.

19 Polega na wyborze i doborze informacji potrzebnych. Ma na celu łączenie informacji pojedynczych w pewną logiczną całość (informacje syntetyzujące).

20 Informacje formalne - uzyskane drogą służbową w sposób określony, uporządkowany przepisami (regulaminami, instrukcjami, itp.). Informacje półoficjalne - uzyskane poprzez osobiste kontakty pomiędzy informatorami drogą formalną ( uzupełnienie informacji formalnych ). Informacje nieformalne - uzyskane okazjonalnie, np. W drodze plotek, pogłosek. Ich istnienie bywa dowodem braku informacji formalnych czy półoficjalnych.

21

22 To przekształcenie danych wejściowych na dane wyjściowe. Przetwarzanie to odbywa się w uporządkowanym ciągu działań (operacji) i w ustalonym czasie, a proces ten nazywamy procesem przetwarzania danych.

23 Wytwarzanie danych źródłowych Zbieranie i gromadzenie danych (archiwizowanie) Wykonywanie operacji matematycznych i logicznych Edycja danych wyjściowych

24

25 Tryb i metody przekazywania informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej Łączność organizacyjną Łączność telefoniczną Łączność korespondencyjną

26 ustną pisemną telefoniczną elektroniczną

27 Bezpośrednie ( kontakt osobisty) Pośrednie : - Środki masowego przekazu (media) - public relations

28 ku dołowi ( do wykonawców ) ku górze ( do zwierzchników) poziomo ( między komórkami organizacyjnymi, do współpracowników, współpartnerów )

29 Opracowały: Patrycja Pokorny Weronika Woiczyk


Pobierz ppt "To działanie, w wyniku którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w jak najbardziej efektywny sposób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google