Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA. Struktura organizacyjna – istota organizacji zbiór różnych elementów organizacyjnych, czyli: pojedynczych stanowisk pracy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA. Struktura organizacyjna – istota organizacji zbiór różnych elementów organizacyjnych, czyli: pojedynczych stanowisk pracy,"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA

2 Struktura organizacyjna – istota organizacji zbiór różnych elementów organizacyjnych, czyli: pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych oraz powiązań miedzy nimi zbiór określonych relacji zachodzących między elementami przedmiotu złożonego, nie uwzględniający elementów, tzn. bez względu na to, czym owe elementy są T.Pszczołowski forma, jaką przyjmują interakcje zachodzące między jednostkami Ch.Perrow

3 Funkcje struktury organizacyjnej narzędzie kierowania scalanie składników organizacji zapewnienie równowagi zapewnienie synchronizacji procesów dążność do stabilizacji wiązanie organizacji z otoczeniem

4 Cechy struktury organizacyjnej – wielowymiarowość podział pracy rozpiętość kierowania koordynacja standaryzacja programowanie autonomia formalizacja konfiguracja system procedursystem przepisów autorytet delegowanie uprawnień centralizacja profesjonalizacja

5 Specjalizacja swoisty proces wyodrębniania z całości pewnych dziedzin, dokonywania podziału pracy, funkcji, a także osiągania umiejętności czy biegłości intensyfikacja jednorodności przeciwieństwo uniwersalizacji, kumulacji różnorodności UWAGA!!! machinalizacja, monotonia

6 Rodzaje specjalizacji – kryteria grupowania procesy zdarzenia relacje elementy otoczenia kryterium technologiczne kryterium produktu kryterium zadaniowe kryterium funkcji kryterium czasu kryterium przestrzeni kryterium klienta kryterium rynku

7 Hierarchia układ pewnych dowolnych elementów, rzeczy, zdarzeń, ocen, w którym na podstawie jakichś złożonych reguł każdy z nich jest podporządkowany pewnej liczbie klas Czynniki powodujące występowanie hierarchii: - podział pracy różnicujący funkcje w zespole - zasada ograniczonej rozpiętości kierowania Korzyści z zastosowania hierarchii: - stabilność elementów składowych, - niski stopień wymiany informacji - mniejsza złożoność

8 1.Koncepcja Graicunasa -bezpośrednie stosunki pojedyncze -stosunki krzyżujące się -bezpośrednie stosunki grupowe 2.Koncepcja Stiegliza Czynniki wpływające na rozpiętość: -podobieństwo funkcji -przestrzenne rozmieszczenie -złożoność funkcji -stopień uwagi kierownika -koordynowanie -planowanie -pomoc organizatorska Rozpiętość kierowania – liczba bezpośrednich podwładnych, którymi można sprawnie kierować

9 Centralizacja proces przesuwania prawa do podejmowania decyzji w górę hierarchii organizacyjnej rozmieszczenie władzy (uprawnień) między stanowiskami kierowniczymi różnych szczebli struktury organizacyjnej Wymiar centralizacji określa wewnętrzną strukturę władzy. Cechy podmiotu (możność egzekwowania posłuszeństwa) Relacje między podmiotami (proces egzekwowania posłuszeństwa) WŁADZA

10 Formalizacja świadomy i racjonalny proces kształtowania reguł organizacyjnych proces utrwalania struktury organizacji za pomocą przepisów, norm, zasad, ról i wszelkich reguł odnoszących się do celów organizacji i sposobów ich osiągania Wymiar formalizacji określa sposób funkcjonowania organizacji ujęty w dokumentacji organizacyjnej


Pobierz ppt "ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA. Struktura organizacyjna – istota organizacji zbiór różnych elementów organizacyjnych, czyli: pojedynczych stanowisk pracy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google