Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 1 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Instytucja Zarządzająca SPO RZL we współpracy z Jednostką Monitorująco-Kontrolną EFS 24 listopad 2004 r.

2 2 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Dokumenty źródłowe: rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn w spr. przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn w spr. przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL ustawa z dn o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa z dn o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozporządzenia dot. pomocy publicznej rozporządzenia dot. pomocy publicznej

3 3 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL 1) Ogólne zasady kwalifikowalności 2) Kwalifikowalność projektów 3) Kwalifikowalność wydatków 4) Najczęściej zadawane pytania 5) Lista kontaktowa 6) Załączniki

4 4 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Ogólne zasady kwalifikowalności: podstawy prawne podstawy prawne rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1784/1999 rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1784/1999 rozporządzenie KE (WE) nr 448/2004 rozporządzenie KE (WE) nr 448/2004 Uzupełnienie SPO RZL Uzupełnienie SPO RZL

5 5 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Kwalifikowalność projektów: zgodność z politykami wspólnotowymi: zgodność z politykami wspólnotowymi: Pomoc publiczna Pomoc publiczna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Ochrona środowiska Ochrona środowiska Równe traktowanie kobiet i mężczyzn Równe traktowanie kobiet i mężczyzn zasady kwalifikowania projektów zasady kwalifikowania projektów

6 6 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Kwalifikowalność wydatków: horyzont czasowy kwalifikowalności horyzont czasowy kwalifikowalności zasady kwalifikowalności zasady kwalifikowalności kwalifikowalność wydatków związanych z ustawą z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikowalność wydatków związanych z ustawą z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikowalność wydatków związanych z udzielaniem pomocy publicznej kwalifikowalność wydatków związanych z udzielaniem pomocy publicznej

7 7 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Załączniki: 1) Rozporządzenie Komisji (WE) 448/2004 2) Wykaz działań wiążących się z udzielaniem pomocy publicznej w ramach SPO RZL 3) Szczegółowe zasady kwalifikowalności 4) Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Działań SPO RZL

8 8 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL Dziękuję bardzo za uwagę Aleksandra Kałuża Starszy specjalista Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy


Pobierz ppt "1 Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google