Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007."— Zapis prezentacji:

1

2 Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro.

3

4 Budżet EFMR będzie przeznaczony na finansowanie dodatkowych komponentów, które nie były objęte wsparciem w ramach EFR 2007-2013 tj.: zintegrowana polityka morska, kontrola i egzekwowanie, gromadzenie danych. Dlatego też planowany wzrost alokacji związany jest z rozszerzeniem zakresu działania w ramach EFMR

5 Nowe zasady przyznawania pomocy Umowa Partnerska Dokument na szczeblu Państwa członkowskiego, pokazujący sposób wykorzystania wszystkich funduszy dla celów Strategii Europa 2020

6 Rybołówstwo morskie, Rybołówstwo śródlądowe, Akwakultura, Rynek rybny, Kontrola, Gromadzenie danych, Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Zintegrowana polityka morska (IMP). Ponadto reguluje kwestie związane z zarządzaniem i podziałem środków finansowych z EFMR na państwa członkowskie

7 Ograniczenia dotyczące inwestycji na statkach rybackich, Ograniczenia dotyczące inwestycji na statkach rybackich, Kryteria podziału środków finansowych, Kryteria podziału środków finansowych, Ograniczenie wsparcia dla przetwórstwa, Ograniczenie wsparcia dla przetwórstwa, Zapisy dot. rybołówstwa śródlądowego, Zapisy dot. rybołówstwa śródlądowego,

8 Zauważenie roli przetwórstwa w projekcie EFMR, Zauważenie roli przetwórstwa w projekcie EFMR, Poparcie kilku dużych państw w zakresie pomocy finansowej na modernizację statków rybackich, Poparcie kilku dużych państw w zakresie pomocy finansowej na modernizację statków rybackich, Zaproponowanie nowego brzmienia zapisu dot. rybołówstwa śródlądowego oraz przesłanie go do KE wraz z kilkoma innymi państwami czł. jako wspólnej propozycji, Zaproponowanie nowego brzmienia zapisu dot. rybołówstwa śródlądowego oraz przesłanie go do KE wraz z kilkoma innymi państwami czł. jako wspólnej propozycji, Poprawa wizerunku polskiego sektora rybackiego poprzez przesłanie do KE zaktualizowanych (korzystniejszych dla Polski) danych statystycznych dot. stanu sektora rybołówstwa w Polsce. Poprawa wizerunku polskiego sektora rybackiego poprzez przesłanie do KE zaktualizowanych (korzystniejszych dla Polski) danych statystycznych dot. stanu sektora rybołówstwa w Polsce.

9 Stan zaawansowania prac nad projektem Rozporządzenia EFMR Obecnie projekt znajduje się po I czytaniu na Grupie Roboczej ds. Wewnętrznej i Zewnętrznej Polityki Rybołówstwa. Obecnie projekt znajduje się po I czytaniu na Grupie Roboczej ds. Wewnętrznej i Zewnętrznej Polityki Rybołówstwa. W październiku br. planowane jest przyjęcie uzgodnionej częściowej propozycji kompromisowej Rozporządzenia przez Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. W październiku br. planowane jest przyjęcie uzgodnionej częściowej propozycji kompromisowej Rozporządzenia przez Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. (Partial General Approach) W lipcu br. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad projektem Rozporządzenia. W lipcu br. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad projektem Rozporządzenia.

10 Planowane przyjęcie: Koniec 2013 r.


Pobierz ppt "Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google