Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat dokumentów programowych i pakietu legislacyjnego polityki rybołówstwa w Polsce oraz UE na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat dokumentów programowych i pakietu legislacyjnego polityki rybołówstwa w Polsce oraz UE na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat dokumentów programowych i pakietu legislacyjnego polityki rybołówstwa w Polsce oraz UE na lata

2 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro.

3 Europejski Fundusz Morski i Rybacki

4 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Budżet EFMR będzie przeznaczony na finansowanie dodatkowych komponentów, które nie były objęte wsparciem w ramach EFR tj.: zintegrowana polityka morska, kontrola i egzekwowanie, gromadzenie danych. Dlatego też planowany wzrost alokacji związany jest z rozszerzeniem zakresu działania w ramach EFMR

5 Programowe założenia nowej perspektywy finansowej
Nowe zasady przyznawania pomocy Umowa Partnerska Dokument na szczeblu Państwa członkowskiego, pokazujący sposób wykorzystania wszystkich funduszy dla celów Strategii Europa 2020

6 Europejski Fundusz Morski i Rybacki kieruje wsparcie finansowe do następujących bloków tematycznych:
Rybołówstwo morskie, Rybołówstwo śródlądowe, Akwakultura, Rynek rybny, Kontrola, Gromadzenie danych, Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Zintegrowana polityka morska (IMP). Ponadto reguluje kwestie związane z zarządzaniem i podziałem środków finansowych z EFMR na państwa członkowskie

7 Strona polska w projekcie EFMR nie zgadza się na:
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Strona polska w projekcie EFMR nie zgadza się na: Ograniczenia dotyczące inwestycji na statkach rybackich, Kryteria podziału środków finansowych, Ograniczenie wsparcia dla przetwórstwa, Zapisy dot. rybołówstwa śródlądowego,

8 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Co już uzyskaliśmy ? Zauważenie roli przetwórstwa w projekcie EFMR, Poparcie kilku dużych państw w zakresie pomocy finansowej na modernizację statków rybackich, Zaproponowanie nowego brzmienia zapisu dot. rybołówstwa śródlądowego oraz przesłanie go do KE wraz z kilkoma innymi państwami czł. jako wspólnej propozycji, Poprawa wizerunku polskiego sektora rybackiego poprzez przesłanie do KE zaktualizowanych (korzystniejszych dla Polski) danych statystycznych dot. stanu sektora rybołówstwa w Polsce.

9 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Stan zaawansowania prac nad projektem Rozporządzenia EFMR Obecnie projekt znajduje się po I czytaniu na Grupie Roboczej ds. Wewnętrznej i Zewnętrznej Polityki Rybołówstwa. W październiku br. planowane jest przyjęcie uzgodnionej częściowej propozycji kompromisowej Rozporządzenia przez Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. (Partial General Approach) W lipcu br. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad projektem Rozporządzenia.

10 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Planowane przyjęcie: Koniec 2013 r.


Pobierz ppt "Informacja na temat dokumentów programowych i pakietu legislacyjnego polityki rybołówstwa w Polsce oraz UE na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google