Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

2 KALENDARIUM 2007 kwiecień – przekazanie robocze projektu Strategii Rozwoju Rybołówstwa (Strategii) do KE maj - spotkanie robocze z DG ds. Rybołówstwa, służące omówieniu przekazanego w kwietniu projektu Strategii czerwiec –przekazanie oficjalne Strategii i Programu Operacyjnego (PO) KE lipiec – spotkanie z DG ds. Rybołówstwa celem wstępnego omówienia przekazanego w czerwcu PO

3 HARMONOGRAM sierpień – przekazanie Strategii w wersji zawierającej uwagi KE przekazane MGM w czerwcu br. wrzesień – spotkanie z KE celem wstępnego omówienia przekazanego oficjalnie PO oraz wyznaczenia pierwszego spotkania negocjacyjnego październik – negocjacje PO listopad – negocjacje PO grudzień – decyzja KE zatwierdzająca PO

4 Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego KE: - Komisja sprawdza spójność przedłożonego PO z celami określonymi w wymienionym rozporządzeniu oraz ze Strategią - 2 miesiące; - Komisja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu PO w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące.

5 Przygotowania aktów prawa krajowego: - - projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - - rozporządzenie MGM w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach PO Zrównoważony… - - rozporządzenie MGM w sprawie podziału środków finansowych w ramach PO Zrównoważony…

6 System instytucjonalny Instytucja zarządzająca - Minister Gospodarki Morskiej Instytucje pośredniczące: 1) ARiMR – w zakresie osi priorytetowej: I – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej II – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe przetwórstwo i rynek rybny III – Środki służące wspólnemu interesowi 2) FAPA – w zakresie osi priorytetowej: IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Instytucja certyfikująca – Minister Finansów Instytucja audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

7 Środki finansowe na realizację PO PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich POMOC PUBLICZNA % WSPÓŁFIN. EFR % WSPÓŁFIN. KRAJOWE OSIE PRIORYTETOWE OGÓŁEM (EURO) EFR (EURO) WKŁAD KRAJOWY (EURO) a=(b+c)( b )( c )( d )=( b )/( a )*100e=( c )/( a )*100 ALL , , ,677525

8 ś rodki finansowe na realizację PO Zrównoważony… w podziale na poszczególne osie priorytetowe lp. priorytet wkład EFR (EURO) wkład krajowy (EURO) I. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej II. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny III. Środki służące wspólnemu interesowi IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa V. Pomoc techniczna

9 Dziękuję za uwagę. MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ ul. Młynarska 42


Pobierz ppt "Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google