Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Nazwa projektu: Modernizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Nazwa projektu: Modernizacja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nazwa projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Beneficjent: Powiat Myślenicki Jednostki realizujące projekt: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Realizacja projektu w okresie: r r.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zespół Szkół im. W. Wyspiańskiego Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Zespół Szkół im. A. Średniawskiego Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Całkowita wartość projektu : ,65 zł - współfinansowanie: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : ,39 zł kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: ,26 zł

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Podział kosztów na poszczególne szkoły: 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu ,98 zł. 2.Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach ,28 zł. 3.Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach ,12 zł. 4.Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego ,54 zł. 5.Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach ,96 zł. 6.Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ,77 zł.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Cel projektu Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności Powiatu Myślenickiego poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego w regionie Bezpośrednim celem projektu jest Podniesienie jakości i poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego w ponadgimnazjalnych szkołach Powiatu Myślenickiego poprzez stworzenie warsztatu ćwiczebnego służącego celom dydaktycznym i badawczym Przedmiotowa inwestycja miała na celu wyposażenie uczniów i mieszkańców Powiatu Myślenickiego w kompetencje zawodowe pozwalające na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, a w dłuższej perspektywie poprawę jakości zasobów ludzkich na obszarze Małopolski

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Opis projektu Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczyła rozbudowy bazy dydaktycznej 6 szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. 4. Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach. 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach. 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W placówkach tych powstały specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. W ramach Projektu wyposażono następujące pracownie dydaktyczne w 6 zespołach szkół Ponadgimnazjalnych: 1)Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lubień. 2)Adaptacja pracowni gastronomicznej oraz modernizacja kuchni w związku z modyfikacją programu nauczania i zaleceniami powizytacyjnymi w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. 3)Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne, a także wdrożenie systemu e-learning w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne w ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata )Rozbudowa i doposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych Dobczyce. 5)Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół w Dobczycach. 6)Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach. 7)Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dobczycach. 8)Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach. 9)Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w ZSTiR Dobczyce

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół w Dobczycach

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata )Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika – specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 11)Wyposażenie pracowni hotelarskiej dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 12)Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 13)Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. 14)Wyposażenie pracowni gastronomicznej i informatycznej w Zespole Szkół w Myślenicach.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika – specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni hotelarskiej dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata )Utworzenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. 16)Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Dobczycach. 17)Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w ZSTiR w Dobczycach

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rodzaje zakupywanych sprzętów: pomoce dydaktyczne (m.in. stanowisko robotyki, stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki, stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki, układy zapłonowe pojazdu, system sterowania silnikiem Diesla typu Common Rail, stanowisko demonstracyjne – system zintegrowany, zestaw klimatyzacji Climatronic, zestaw edukacyjny Sensoryka systemów pojazdowych) sprzęt AGD, sprzęt RTV, komputery, oprogramowanie, meble tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, spawarki, obrabiarka 5-cio osiowa CNC, podnośniki samochodowe sprzęt kontrolno – pomiarowy (m.in. komputer diagnostyczny, przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych, stół diagnostyczny do badania osprzętu elektrycznego silników, oscyloskopy, mierniki, programatory, multimetry, tachometr, projektor pomiarowy, mikroskop pomiarowy, maszyna współrzędnościowa)

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Efekty: W wyniku realizacji projektu zakupiono 115 szt. sprzętu, w tym komputerowego pod e-learning. Przewiduje się, iż po zakończeniu projektu z nowoutworzonej bazy dydaktycznej skorzysta 3200 osób. Nowoczesna baza w zakresie obróbki, pomiarów, diagnostyki i naprawy pojazdów, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz e-lerningu, przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego Absolwenci szkół zetkną się z nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą, nauczą się ich obsługi co wyeliminuje etap przyuczania do obsługi takich maszyn w przyszłym miejscu pracy Powstała w ten sposób baza pozwoli również na prowadzenie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, przekwalifikowanie się, a tym samym umożliwi łatwiejsze poruszanie się po wymagającym rynku pracy

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nowoczesna infrastruktura wymusi na kadrze dydaktycznej nowe umiejętności, wpłynie na rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności dostosowanych do wymogów nowoczesnego kształcenia Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, zatem korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy powiatu Inwestycja w dłuższej perspektywie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu dla inwestorów przemysłowych ze względu na rozwój i podniesienie jakości bazy pracowniczej oraz dzięki wykwalifikowaniu uczniów w zawodach mających ogromne znaczenie dla przemysłu regionu. Nastąpi również wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu gospodarczym oraz w rozwoju przedsiębiorczości, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Powiat Myślenicki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Nazwa projektu: Modernizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google