Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Beneficjent: Powiat Myślenicki Jednostki realizujące projekt:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Realizacja projektu w okresie: r r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

3 Zespół Szkół im. W. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Zespół Szkół im. A. Średniawskiego Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

4 Całkowita wartość projektu : 3 490 700,65 zł współfinansowanie:
kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : 2  ,39 zł kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: 1  ,26 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

5 Podział kosztów na poszczególne szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu ,98 zł. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach ,28 zł. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach ,12 zł. Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego ,54 zł. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach ,96 zł. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ,77 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności Powiatu Myślenickiego poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego w regionie Bezpośrednim celem projektu jest „Podniesienie jakości i poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego w ponadgimnazjalnych szkołach Powiatu Myślenickiego poprzez stworzenie warsztatu ćwiczebnego służącego celom dydaktycznym i badawczym” Przedmiotowa inwestycja miała na celu wyposażenie uczniów i mieszkańców Powiatu Myślenickiego w kompetencje zawodowe pozwalające na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, a w dłuższej perspektywie poprawę jakości zasobów ludzkich na obszarze Małopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

7 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
Opis projektu Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczyła rozbudowy bazy dydaktycznej 6 szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. 4. Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach. 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach. 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

8 W placówkach tych powstały specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. W ramach Projektu wyposażono następujące pracownie dydaktyczne w 6 zespołach szkół Ponadgimnazjalnych: Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lubień. Adaptacja pracowni gastronomicznej oraz modernizacja kuchni w związku z modyfikacją programu nauczania i zaleceniami powizytacyjnymi w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne, a także wdrożenie systemu e-learning w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

9 Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A
Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

11 Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A
Wyposażenie pracowni gastronomicznej ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

12 Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne w ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

13 Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dobczycach.
Rozbudowa i doposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych Dobczyce. Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół w Dobczycach. Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach. Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dobczycach. Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach. Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

14 Wyposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w ZSTiR Dobczyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

15 Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół w Dobczycach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

16 Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

17 Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

18 Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika – specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Wyposażenie pracowni hotelarskiej dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i informatycznej w Zespole Szkół w Myślenicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

20 Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika – specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

21 Wyposażenie pracowni hotelarskiej dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

22 Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

23 Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Dobczycach.
Utworzenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach. Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Dobczycach. Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

24 Wyposażenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w ZSTiR w Dobczycach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

25 Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

26 Rodzaje zakupywanych sprzętów:
pomoce dydaktyczne (m.in. stanowisko robotyki, stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki, stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki, układy zapłonowe pojazdu, system sterowania silnikiem Diesla typu „ Common Rail”, stanowisko demonstracyjne – system zintegrowany, zestaw klimatyzacji Climatronic, zestaw edukacyjny Sensoryka systemów pojazdowych) sprzęt AGD, sprzęt RTV, komputery, oprogramowanie, meble tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, spawarki, obrabiarka 5-cio osiowa CNC, podnośniki samochodowe sprzęt kontrolno – pomiarowy (m.in. komputer diagnostyczny, przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych, stół diagnostyczny do badania osprzętu elektrycznego silników, oscyloskopy, mierniki, programatory, multimetry, tachometr, projektor pomiarowy, mikroskop pomiarowy, maszyna współrzędnościowa) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

27 Efekty: W wyniku realizacji projektu zakupiono 115 szt. sprzętu, w tym komputerowego pod e-learning. Przewiduje się, iż po zakończeniu projektu z nowoutworzonej bazy dydaktycznej skorzysta 3200 osób. Nowoczesna baza w zakresie obróbki, pomiarów, diagnostyki i naprawy pojazdów, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz e-lerningu, przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego Absolwenci szkół zetkną się z nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą, nauczą się ich obsługi co wyeliminuje etap przyuczania do obsługi takich maszyn w przyszłym miejscu pracy Powstała w ten sposób baza pozwoli również na prowadzenie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, przekwalifikowanie się, a tym samym umożliwi łatwiejsze poruszanie się po wymagającym rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

28 Nowoczesna infrastruktura wymusi na kadrze dydaktycznej nowe umiejętności, wpłynie na rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności dostosowanych do wymogów nowoczesnego kształcenia Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, zatem korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy powiatu Inwestycja w dłuższej perspektywie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu dla inwestorów przemysłowych ze względu na rozwój i podniesienie jakości bazy pracowniczej oraz dzięki wykwalifikowaniu uczniów w zawodach mających ogromne znaczenie dla przemysłu regionu. Nastąpi również wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu gospodarczym oraz w rozwoju przedsiębiorczości, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

29 Dziękuję za uwagę Powiat Myślenicki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata


Pobierz ppt "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google