Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg Tel/fax +48 55 2326726

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg Tel/fax +48 55 2326726"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg Tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl

2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl W skład naszego zespołu szkół wchodzą: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE po zasadniczej szkole zawodowej TECHNIKUM LICEUM PROFILOWANE

3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl LICEUM PROFILOWANE zarządzanie informacją elektroniczny mechaniczne techniki wytwarzania Absolwent liceum profilowanego może: podjąć pracę kontynuować naukę w szkole policealnej ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl zarządzanie informacją Nabywasz umiejętności w zakresie selekcji informacji i jej pozyskiwania. Jesteś przygotowany do pracy w różnych zawodach informatycznych wymagających korzystania z elektronicznych systemów informacji. elektronika Poznajesz podstawy elektroniki, elektrotechniki, automatyki. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem praktycznych narzędzi z zakresu automatyki. mechaniczne techniki wytwarzania Poznajesz podstawy konstrukcji i projektowania urządzeń i maszyn używanych w procesach produkcji, zostajesz też zaznajomiony z zasadami wytwarzania i eksploatacji. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w zawodzie technik mechanik o następujących specjalnościach: spawalnictwo obróbka cieplna metali inżynieria powierzchni metalowych technolog-programista obrabiarek CNC organizator systemu zapewnienia jakości

5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA mechanik pojazdów samochodowych*/** elektromechanik pojazdów samochodowych** blacharz samochodowy elektromechanik*/** ślusarz - z uprawnieniami eurospawacza* operator obrabiarek skrawających* - specjalizacja w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

6 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Lakiernik** - specjalizacja w zakresie pojazdów samochodowych - 2 letni cykl kształcenia Absolwent szkoły zasadniczej może: podjąć pracę kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym i uzyskać wykształcenie średnie techniczne oraz maturę.

7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl * - uczeń - zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Szkoła kieruje ucznia do CKP na czas kontynuowania nauki teoretycznej w szkole. Dotyczy uczniów, którzy nie dołączą zaświadczeń z zakładów pracy do dokumentów składanych w szkole. Uwaga dotyczy zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz.

8 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl ** - młodociany pracownik, zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas kontynuowania nauki teoretycznej w szkole. Jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do szkoły na początku roku szkolnego. Do dokumentów składanych w szkole należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

9 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl UWAGA! Jesteśmy w regionie jedyną szkołą zawodową, która zapewnia uczniom pełne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych bez konieczności wyjazdów na zajęcia kursowe z przedmiotów zawodowych do innych miejscowości niż macierzysta szkoła.

10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl UWAGAI U Waszego szkolnego pedagoga znajdziecie Państwo zestawienie zakładów pracy oczekujących na przyjęcie Państwa dzieci jako młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu. > Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat.

11 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie mogą pozostać w naszej szkole, by kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym. Jest to jedyne Technikum na terenie Elbląga i okolic, gdzie nauka odbywa się w systemie dziennym. UWAGA! www.zszlel.pl

12 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Szkoła ma dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe.

13 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Pracownia komputerowa 1 wyposażona w 15 komputerów z ekranami LCD 17 oraz 3 scanery, urządzenie wielofunkcyjne i dwie drukarki laserowe.

14 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Pracownia komputerowa 2 wyposażona w 15 komputerów z ekranami LCD 17 oraz scaner i drukarkę laserową. 1 i 2 dysponuje projektorem mutimedialnym.

15 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem i komputerami multimedialnymi. Dysponuje salą sportową z siłownią. Ma nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Na terenie szkoły funkcjonują sekcje sportowe. W szkole uczeń zawsze może liczyć na pomoc rzecznika praw ucznia i pedagoga szkolnego. Szkoła pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

16 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl

17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.plwww.zsz1el.pl

18 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl

19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg tel/fax +48 55 2326726 e-mail: sekretariat@zsz1el.pl www.zsz1el.pl


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zamkowa 16 a 82-300 Elbląg Tel/fax +48 55 2326726"

Podobne prezentacje


Reklamy Google