Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

2 TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Technik pojazdów samochodowych Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem Z przygotowania zawodowego i dyplom technika pojazdów samochodowych wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Technikum planowane jest nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego i rosyjskiego. Nauczanymi przedmiotami zawodowymi będą: podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo pracy, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne oraz miesięczna praktyka zawodowa. W programie nauczania są również podstawy przedsiębiorczości, techniki informatyczne oraz zdobycie prawa jazdy kategorii B !!!. W trakcie nauki uczniowie zajęcia specjalistyczne i praktyczne odbywają w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych i obsługowych oraz w najlepszych szczecineckich warsztatach samochodowych i firmach transportowych. Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne: prawidłowy rozwój fizyczny, dobra sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych, dobra ostrość słuchu i dobry wzroki, zdolność koncentracji uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość i opanowanie. nie może podejmować w tym zawodzie nauki młodzież o niezrównoważonym systemie nerwowym, cierpiąca na zawroty głowy i zaburzenia równowagi, daltonizm oraz uczulona na paliwa, smary i gazy spalinowe. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

3 Technik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w: stacjach kontroli pojazdów, obsługi samochodów oraz przedsiębiorstwach i firmach transportowych, kurierskich przedsiębiorstwach prowadzących produkcję, modernizację i naprawę pojazdów samochodowych salonach obsługi i sprzedaży samochodów organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących pojazdy samochodowe firmach świadczących usługi z zakresu szkolenia podstawowego personelu technicznego firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne firmach prowadzących gospodarkę magazynową, gospodarkę odpadami użytkowymi i płynami eksploatacyjnymi, różnych jednostkach, na stanowiskach kierowniczych przewidzianych dla średniego personelu technicznego, absolwent szkoły może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Technik pojazdów samochodowych Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie: posługiwania się i prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej pojazdów oraz warsztatu, kalkulowania kosztów typowych usług motoryzacyjnych, samodzielnego prowadzenia międzyoperacyjnej kontroli jakości podczas produkcji i naprawy pojazdów samochodowych, wskazywania metody regeneracji części i podzespołów, stosowania zasady ochrony środowiska oraz bhp i p.poż. kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B organizacji i nadzoru prac produkcyjnych, montażowych, naprawczych i konserwacyjnych pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroli stanu technicznego zespołów, podzespołów i układów oraz interpretacji przyczynowo skutkowej ich stanu, regulacji i sprawdzania działania pojazdu za pomocą urządzeń diagnostycznych (w tym wspomaganych komputerowo),


Pobierz ppt "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google