Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej UNIWERSYTET RZESZOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej UNIWERSYTET RZESZOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2 Uniwersytet Rzeszowski Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Wartość projektu: ok. 135,3 mln zł Dofinansowanie : ok. 115 mln zł Realizacja: Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Wartość projektu: ok. 135,3 mln zł Dofinansowanie : ok. 115 mln zł Realizacja:

3 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Cele projektu : Stworzenie infrastruktury B+R, Stworzenie infrastruktury B+R, Prowadzenie badań w zakresie: Prowadzenie badań w zakresie: – technologii i inżynierii wytwarzania materiałów dla przemysłu, – spektroskopii materiałów oraz robotyki – informatyki i matematyki stosowanej, – prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych. Założone wskaźniki: Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 16 tys.m 2 Powierzchnia użytkowa – ok. 16 tys.m 2 Aparatura badawcza - 52 mln zł Aparatura badawcza - 52 mln zł Laboratoria specjalistyczne - 15 Laboratoria specjalistyczne - 15 Cele projektu : Stworzenie infrastruktury B+R, Stworzenie infrastruktury B+R, Prowadzenie badań w zakresie: Prowadzenie badań w zakresie: – technologii i inżynierii wytwarzania materiałów dla przemysłu, – spektroskopii materiałów oraz robotyki – informatyki i matematyki stosowanej, – prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych. Założone wskaźniki: Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 16 tys.m 2 Powierzchnia użytkowa – ok. 16 tys.m 2 Aparatura badawcza - 52 mln zł Aparatura badawcza - 52 mln zł Laboratoria specjalistyczne - 15 Laboratoria specjalistyczne - 15

4 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu 1.1 Pracownia Technologii Pokryć Ochronnych 1.2 Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Preparatoryki 1.3 Pracownia Modyfikacji Materiałów Wiązkami Wysokoenergetycznymi 1.4 Pracownia Defektoskopii i Diagnostyki Materiałów 1.5 Pracownia Badania Materiałów Laserowych (wzrost kryształów - metoda Czochralskiego) (wzrost kryształów - metoda Czochralskiego) 1.6 Pracownia Materiałoznawstwa 1.7 Pracownia Technik Laserowych 1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu 1.1 Pracownia Technologii Pokryć Ochronnych 1.2 Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Preparatoryki 1.3 Pracownia Modyfikacji Materiałów Wiązkami Wysokoenergetycznymi 1.4 Pracownia Defektoskopii i Diagnostyki Materiałów 1.5 Pracownia Badania Materiałów Laserowych (wzrost kryształów - metoda Czochralskiego) (wzrost kryształów - metoda Czochralskiego) 1.6 Pracownia Materiałoznawstwa 1.7 Pracownia Technik Laserowych

5 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania 2.1 Pracownia Obróbki Skrawaniem i CNC 2.2 Pracownia Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania 2.3 Pracownia Odlewnictwa i Spawalnictwa 2.4 Pracownia Metrologii Mechanicznej 2.5 Pracownia Badań Właściwości Materii i Wyrobów 2.6 Pracownia Modelowania Pól Cieplnych i Naprężeniowych 2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania 2.1 Pracownia Obróbki Skrawaniem i CNC 2.2 Pracownia Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania 2.3 Pracownia Odlewnictwa i Spawalnictwa 2.4 Pracownia Metrologii Mechanicznej 2.5 Pracownia Badań Właściwości Materii i Wyrobów 2.6 Pracownia Modelowania Pól Cieplnych i Naprężeniowych

6 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów 3.1 Pracownia Spektroskopii w Dalekiej Podczerwieni 3.2 Pracownia Spektroskopii Molekularnej 3.3 Pracownia Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych 3.4 Pracownia Fizyko-Chemii i Modelowania Molekularnego 3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów 3.1 Pracownia Spektroskopii w Dalekiej Podczerwieni 3.2 Pracownia Spektroskopii Molekularnej 3.3 Pracownia Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych 3.4 Pracownia Fizyko-Chemii i Modelowania Molekularnego

7 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych 4.1. Pracownia Mechatroniki i Automatyki 4.2. Pracownia Fotoniki i Metrologii Elektrycznej 4.3 Pracownia Programowania Układów Mikroprocesorowych 4.4 Pracownia Elektrotechniki i Napędów Elektrycznych 4.5 Pracownia Elektroniki 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych 4.1. Pracownia Mechatroniki i Automatyki 4.2. Pracownia Fotoniki i Metrologii Elektrycznej 4.3 Pracownia Programowania Układów Mikroprocesorowych 4.4 Pracownia Elektrotechniki i Napędów Elektrycznych 4.5 Pracownia Elektroniki

8 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska 5.1. Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza 5.2. Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego 5.3. Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii 5.4. Pracownia Akustycznych Metod Badania Środowiska 5.5. Pracownia Astrofizycznego Monitoringu Środowiska 5.6. Pracownia Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych 5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska 5.1. Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza 5.2. Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego 5.3. Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii 5.4. Pracownia Akustycznych Metod Badania Środowiska 5.5. Pracownia Astrofizycznego Monitoringu Środowiska 5.6. Pracownia Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych

9 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych 6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych 6.1. Pracownia Teorii Sieci Złożonych 6.2. Pracownia Dynamiki Procesów Ekonomicznych i Społecznych 6.3. Pracownia Badań Struktury Materii 6.4. Pracownia Symetrii i Oddziaływań Efektywnych 6.5. Pracownia Niskowymiarowych Zagadnień Strukturalnych 6.6. Pracownia Uporządkowań Magnetycznych i Nadprzewodzących 6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych 6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych 6.1. Pracownia Teorii Sieci Złożonych 6.2. Pracownia Dynamiki Procesów Ekonomicznych i Społecznych 6.3. Pracownia Badań Struktury Materii 6.4. Pracownia Symetrii i Oddziaływań Efektywnych 6.5. Pracownia Niskowymiarowych Zagadnień Strukturalnych 6.6. Pracownia Uporządkowań Magnetycznych i Nadprzewodzących

10 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 7. Laboratorium Informatyki Stosowanej 7.1. Pracownia Metod Obliczeniowych i Symulacji 7.2. Pracownia Sztucznej Inteligencji 7.3. Pracownia Optycznych Metod Przetwarzania Informacji 7.4. Pracownia Systemów Cyfrowych 7.5. Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych 7.6. Pracownia Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji 7.7. Pracownia Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów 7.8 Pracownia Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego 7.9 Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej 7. Laboratorium Informatyki Stosowanej 7.1. Pracownia Metod Obliczeniowych i Symulacji 7.2. Pracownia Sztucznej Inteligencji 7.3. Pracownia Optycznych Metod Przetwarzania Informacji 7.4. Pracownia Systemów Cyfrowych 7.5. Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych 7.6. Pracownia Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji 7.7. Pracownia Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów 7.8 Pracownia Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego 7.9 Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

11 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego 8.1. Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy 8.2. Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 8.3. Pracownia e-learningu 8.4. Pracownia Optymalizacji Transferu 8.5. Pracownia Technologii LLL (Lifelong Learning) 8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego 8.1. Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy 8.2. Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 8.3. Pracownia e-learningu 8.4. Pracownia Optymalizacji Transferu 8.5. Pracownia Technologii LLL (Lifelong Learning)

12 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 9. Laboratorium Matematyki 9.1. Pracownia Procesów Stochastycznych 9.2. Pracownia Metod Analitycznych 9.3. Pracownia Metod Przybliżonych 9. Laboratorium Matematyki 9.1. Pracownia Procesów Stochastycznych 9.2. Pracownia Metod Analitycznych 9.3. Pracownia Metod Przybliżonych

13 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 10. Jednostka Wspomagająca Warsztaty Elektroniczne i Mechaniczne Warsztat Szklarski Centrum Zarządzania Siecią Komputerową 10. Jednostka Wspomagająca Warsztaty Elektroniczne i Mechaniczne Warsztat Szklarski Centrum Zarządzania Siecią Komputerową

14 Uniwersytet Rzeszowski Kompleks Naukowo–Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: ok. 64,5 mln zł Dofinansowanie : ok. 64,5 mln zł Realizacja: Kompleks Naukowo–Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: ok. 64,5 mln zł Dofinansowanie : ok. 64,5 mln zł Realizacja:

15 Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Cele projektu : Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności: Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności: Nanoelektronika; Nanoelektronika; Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa; Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa; Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały. Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały. Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 4,5 tys.m 2 Powierzchnia użytkowa – ok. 4,5 tys.m 2 Aparatura badawcza - 27 mln zł Aparatura badawcza - 27 mln zł Laboratoria specjalistyczne - 8 Laboratoria specjalistyczne - 8 Cele projektu : Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności: Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności: Nanoelektronika; Nanoelektronika; Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa; Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa; Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały. Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały. Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 4,5 tys.m 2 Powierzchnia użytkowa – ok. 4,5 tys.m 2 Aparatura badawcza - 27 mln zł Aparatura badawcza - 27 mln zł Laboratoria specjalistyczne - 8 Laboratoria specjalistyczne - 8

16 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

17

18

19

20

21

22

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej UNIWERSYTET RZESZOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google