Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa."— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum albo technikum uzupełniającym, które kończą się egzaminem maturalnym.

2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Mechanik pojazdów samochodowych Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom mechanika pojazdów samochodowych wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Nauczane przedmioty zawodowe to: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, specjalizacja W programie nauczania są również zajęcia praktyczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne wymagania psychofizyczne to: prawidłowy rozwój fizyczny, dobra sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych, dobra ostrość słuchu i dobry wzrok, zdolność koncentracji uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość i opanowanie. przeciwwskazania zdrowotne to: niezrównoważony system nerwowy, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, daltonizm oraz uczulenie na paliwa, smary i gazy spalinowe. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w warsztatach szkolnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych i obsługowych oraz w najlepszych szczecineckich warsztatach samochodowych Każdy, kto jest szczęśliwym posiadaczem samochodu osobowego (a według danych GUS w 2009 roku było ich zarejestrowanych ponad 18 mln) dobrze zna ten irracjonalny lęk, kiedy coś zepsuje się w jego ukochanym pojeździe i musi odwiedzić mechanika samochodowego. To specjalista zajmujący się naprawą aut, ale nie tylko – może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, a także stopień zużycia podzespołów i układów. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Mechanik pojazdów samochodowych Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie: wykonywania napraw bieżących i głównych pojazdów samochodowych oraz ich zespołów wykonywania montażu i demontażu zespołów i podzespołów w pojazdach samochodowych; kontroli stanu technicznego i układów oraz ich regulacji za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo – naprawczych z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych i ślusarskich. przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych ; kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego). Zawód mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem szerokoprofilowym, oprócz osobówek może też naprawiać autobusy, samochody ciężarowe jednoślady, ciągniki i maszyny rolnicze oraz inne pojazdy. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów oraz potrzeby regionalnego rynku pracy umożliwiając specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć : silników spalinowych mechanizmów i zespołów podwozia diagnosta pojazdów samochodowych pojazdów jednośladowych mechanizacji rolnictwa Mechanik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w: s tacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych oraz zakładach naprawy samochodów, zakładach pracy na stanowisku mechanika samochodowego, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne ; placówkach handlowych po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia ustalać stan techniczny pojazdów a także pełnić funkcję rzeczoznawcy w stacjach obsługi samochodów lub innych instytucjach. firmach zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą


Pobierz ppt "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google