Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Katarzyna Kiedrowska – Inspektor Wojewódzki

2 2 Rejestr agencji zatrudnienia Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

3 Rejestr agencji zatrudnienia Rok Liczba podmiotów świadczących usługi na terenie województwa pomorskiego w zakresie * pośrednictwa pracy pośrednictwa pracy na terenie RP kierowania do pracy za granicą pracy tymczasowej doradztwa personalnego poradnictwa zawodowego 20112481931271008667 20121851091231079069 Źródło : www.kraz.praca.gov.pl Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl Liczba agencji wpisanych do KRAZ stan na 31-12-2011 – 285 podmiotów, stan na 31-12-2012 – 308 podmiotów

4 4 Rejestr agencji zatrudnienia

5 Źródło : www.kraz.praca.gov.pl Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl Rok20082009201020112012 Liczba podmiotów świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia 391276266285308 Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa na terenie RP 330841914117123962725 Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa do pracy za granicą 2888223761174901642119701 Liczba osób korzystających z usług agencji pracy tymczasowej 2660524445287032665226476

6 6 Rejestr agencji zatrudnienia Spadek liczby świadczonych usług przez agencje zatrudnienia w 2012 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego skorzystało w 2011 r. 61,7 tys. osób i pracodawców, natomiast w 2012 r. 51,9 tys. osób i pracodawców, odnotowano zatem 15,8 % spadek w roku 2012 w stosunku do roku 2011.

7 Informacja sprawozdawcza za lata 2011 - 2012 o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego 2011 2012

8 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy w latach 2011-20122011 2012

9 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w latach 2011 - 2012. 2011 2012

10 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w latach 2011 - 2012. 2011 2012

11 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) w latach 2011 - 2012.2011 2012

12 12 Rejestr agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl

13 13 www.kraz.praca.gov.pl

14 14 www.kraz.praca.gov.pl

15 15 www.kraz.praca.gov.pl

16 16 www.kraz.praca.gov.pl

17 17 www.kraz.praca.gov.pl

18 Dziękuję za uwagę Ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel.: 58 32 61 831 80-824 Gdańsk e-mai: wup@wup.gdansk.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google