Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Katarzyna Kiedrowska – Inspektor Wojewódzki

2 2 Rejestr agencji zatrudnienia Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

3 Rejestr agencji zatrudnienia Rok Liczba podmiotów świadczących usługi na terenie województwa pomorskiego w zakresie * pośrednictwa pracy pośrednictwa pracy na terenie RP kierowania do pracy za granicą pracy tymczasowej doradztwa personalnego poradnictwa zawodowego Źródło : Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl Liczba agencji wpisanych do KRAZ stan na – 285 podmiotów, stan na – 308 podmiotów

4 4 Rejestr agencji zatrudnienia

5 Źródło : Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl Rok Liczba podmiotów świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa na terenie RP Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa do pracy za granicą Liczba osób korzystających z usług agencji pracy tymczasowej

6 6 Rejestr agencji zatrudnienia Spadek liczby świadczonych usług przez agencje zatrudnienia w 2012 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego skorzystało w 2011 r. 61,7 tys. osób i pracodawców, natomiast w 2012 r. 51,9 tys. osób i pracodawców, odnotowano zatem 15,8 % spadek w roku 2012 w stosunku do roku 2011.

7 Informacja sprawozdawcza za lata o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego

8 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy w latach

9 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w latach

10 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w latach

11 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) w latach

12 12 Rejestr agencji zatrudnienia

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Dziękuję za uwagę Ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel.: Gdańsk e-mai: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Analiza porównawcza rocznych informacji z działalności agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego za lata 2011 - 2012 Gdańsk 2013 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google