Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA-POLSKA 13-14 maja 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA-POLSKA 13-14 maja 2008."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA-POLSKA 13-14 maja 2008

2 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Obszar kwalifikowalny 3. Cel strategiczny 4. Priorytety 5. Środki Programu 6. Zarządzanie Programem 7. Rodzaje projektów

3 Podstawa prawna Na podstawie poniższych rozporządzeń: –Rozporządzenie Rady (WE) z 11 lipca 2006 roku nr 1083/2006 (Rozporządzenie Ogólne); –Rozporządzenie (WE) z 5 lipca 2006 roku nr 1080/2006 (Rozporządzenie EFRR); W latach 2007-2013 programy INTERREG na wewnętrznych granicach UE będą działać poprzez Fundusze Strukturalne UE w ramach Celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

4 Podstawa prawna Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) obejmuje: 1.Współpracę transgraniczną (Cross-border cooperation CBC) – pomiędzy regionami położonymi wzdłuż wszystkich wewnętrznych i niektórych zewnętrznych i/lub morskich granic państw członkowskich UE oddalonych z reguły maks. o 150 km; 2.Współpracę transnarodową; 3.Współpracę międzyregionalną. EWT jest finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

5 Obszar kwalifikowalny

6 Po polskiej stronie obszar kwalifikowalny obejmuje: - Subregion Białostocko-Suwalski (11 powiatów) - Subregion Ełcki (6 powiatów) Regiony przylegające: - Subregion Łomżyński (6 powiatów) - Subregion Olsztyński (7 powiatów)

7 Obszar kwalifikowalny Po stronie litewskiej obszar kwalifikowalny obejmuje: - Obwód Mariampolski (5 powiatów) - Obwód Olicki (5 powiatów) Regiony przylegające: - Obwód Tauroski (4 powiatów) - Obwód Kowieński (8 powiatów) - Obwód Wileński (7 powiatów z wyłączeniem gminy miejskiej Wilno)

8 Ogólny cel strategiczny Ogólnym celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności w regionach po obu stronach granicy.

9 Priorytet 1 Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego Sub-priorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Sub-priorytet 1.2 Promocja otoczenia biznesowego Sub-priorytet 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego/historycznego

10 Priorytet 1 Projekty infrastrukturalne to takie, w których wartość robót stanowi co najmniej 60 procent budżetu. Projekty infrastrukturalne nie mogą obejmować zarówno przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji oraz samej inwestycji. Przygotowanie takiej dokumentacji może być przedmiotem odrębnego projektu wdrażanego w ramach Programu. Pomyślne zrealizowanie projektu może prowadzić do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie podczas kolejnych naborów.

11 Priorytet 1 Projekty infrastrukturalne muszą: 1) Posiadać wyraźne oddziaływanie materialne po obu stronach granicy; 2) Być realizowane w: Litwa: Obwody Olicki i Mariampolski; Polska: województwo Podlaskie: powiat sejneński, suwalski, augustowski, moniecki, grajewski, sokólski oraz grodzki miasto Suwałki; Polska: województwo Warmińsko-Mazurskie: powiat węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, piski oraz ełcki.

12 Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru przygranicznego Sub-priorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Sub-priorytet 2.2 Poprawa środowiska życia

13 Środki Programu Środki wspólnotowe (85%) Środki krajowe (15%) Razem Priorytet 1 (55%) Wzrost konkurencyjności i produktywności 39.428.8686.958.03646.386.904 Priorytet 2 (39%) Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru przygranicznego 27.958.6514.933.87932.892.530 Priorytet 3 (6%) Pomoc techniczna 4.301.331759.0585.060.389 Razem 2007-201371.688.85012.650.97384.339.823

14 Zarządzanie Programem Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący (WKMS) Instytucja Zarządzająca (MA) – litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Regionalnej Instytucja Certyfikująca – litewskie Ministerstwo Finansów, Departament Funduszy Narodowych Instytucja Audytowa – litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Audytu Wewnętrznego Instytucja Krajowa (NA) – polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej Wspólny Sekretariat Techniczny (WST/JTS) Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK) w wojwództwach Podlaskim oraz Warmińsko-Mazurskim

15 Rodzaje projektów 1. Otwarte ogłoszenia o naborach wniosków 2. Projekty strategiczne 3. Fundusz Małych Projektów (FMP/SPF)

16 Wspólny Sekretariat Techniczny Šv.Ignoto str. 5, LT-01120, Vilnius, Lithuania tel.: +370 5 261 0497; fax.: +370 5 261 0498. E-mail: info@lietuva-polska.eu; www.lietuva-polska.eu


Pobierz ppt "EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA-POLSKA 13-14 maja 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google